snoeien

Van begin Maart tot begin Mei    · eenmalig

Eventueel vormsnoei in het voorjaar maar het is niet noodzakelijk om te snoeien.