MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

1 reactie

 • HG R. HG R. Bekalken is het element Ca (Calcium) geven. Ca zorgt voor luchtige kleistructuur.

  Calcium wordt grofweg op 3 manieren in de landbouw gegeven: als
  1. CalciumCarbonaat gegeven (CaCO3)
  (Landbouwpoeder poederkal, ankal, magkal, dolokal enz. Verschillend in magnesiumgehalte).
  Door het carbonaat stijgt de pH: de bodem wordt minder zuur.
  Hierdoor zal stikstof (N) in mest eerder vervluchtigen i.d.v.v. Ammoniak, en wordt organische stof sneller afgebroken.
  2. Gips. (CaSo3). De sulfaatgroep (So3) is pH neutraal- licht verzurend. N-vervluchtiging en snellere organische stof afbraak is geen probleem.
  3. Branntkalk (CaO). Werkt pH neutraal.

  Moet de pH omhoog; kies calcium carbonaat meststof, liefst in tijd maanden voor of na de organische bemesting plaatsen.

  Moet pH omlaag, of is de pH o.k., dan kiezen voor landbouwgips, dan kunt u deze gelijktijdig met de organische mest geven.

  pH ok. Kiezen voor brannt kalk.

  Structuureffect van calcium op zwaardere klei zichtbaar na circa 6 maanden.

  Donderdag 11 September 2014 om 19:14

1 tuinier vindt dit leuk

 • Alfons K. Alfons K. Donderdag 11 September 2014 om 19:07