MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Het profiel van deze tuinier is wegens privacy-instellingen niet zichtbaar !

3 reacties

  • Kaatje v. Kaatje v. De bataat heeft zijn groeidagen nodig. In de literatuur spreekt men van 90 tot 170 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De ervaring leert ons dat we in onze streken toch best een 125 tot 145-tal groeidagen aanhouden. Dit kan ook sterk rasafhankelijk zijn. Hou er rekening mee dat de bodemtemperatuur best niet onder 10°C zakt. In de praktijk betekent dit dat de bodemtemperatuur in bepaalde jaren begin oktober al deze ondergrens kan bereiken. Andere jaren kan er iets meer marge zijn. Indien bataat te lang in deze koudere temperaturen in de grond blijft, kan dit negatieve gevolgen hebben op de lange termijn bewaring. Een gemiddelde etmaaltemperatuur (luchttemperatuur) lager dan 15°C resulteert eveneens in een groeistop. De knollen nemen enkel nog vocht op wat dan weer een lager droge stof gehalte teweeg brengt en meer kans op beschadigingen geeft bij het rooien. Meer beschadigingen kunnen ook een slechtere bewaring betekenen. Zaterdag 12 September 2020 om 13:52
  • Grietje B. Grietje B. Hey, bedankt voor deze info! TOP!! Zaterdag 12 September 2020 om 18:01
  • Guy G. Guy G. Moet de aarde ook aangeharkt worden zoals bij de gewone aardappel met tussen de rijen een gleuf? Zondag 13 September 2020 om 10:32