MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Aandachtspunten in april

5194 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

LELIEHAANTJES

Dit mooie rode kevertje is de vijand van elke lelieliefhebber. Reeds bij het bovenkomen van de eerste lelies zijn deze kevertjes er als de kippen bij om van de verse plantendelen te vreten. Deze vraat haalt de sierwaarde van uw planten sterk naar beneden en heeft ook een zeer negatieve invloed op de bloei. Controleer uw planten van top tot teen en hou ze regelmatig in de gaten. Uit de afgelegde eieren komen de zeer vraatzuchtige larven en deze worden meestal opgemerkt wanneer uw planten reeds veel gaatjes vertonen.

Gebruik een middel dat werkzaam is tegen kevers zoals INSECTICIDE 10 ME  of OKAPI. Deze middelen mogen in GEEN geval toegepast worden op waterlelies!ONKRUIDEN OP OPRITTEN EN PADEN

Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteiten van onkruidbestrijders. Zo mogen ze niet uitspoelen naar randbeplanting, of via de regen uitspoelen tot bij de wortels van sierplanten en bomen. Daarenboven moeten ze lang kunnen nawerken en als het eventjes kan ook nog vrij krachtig de aanwezige onkruiden verdelgen. Het product PREMAZOR – Glyfatex voldoet aan al deze eisen.

Dit product is een volledig nieuwe benadering van onkruidbestrijding. Het garandeert een maandenlang onkruidvrije bodem. De productverpakking bevat namelijk twee componenten die na menging elkaar versterken. De component Glyfatex verzekert een snelle vernietiging van aanwezige onkruiden. De tweede component PREMAZOR zorgt voor maanden nawerking op nog te kiemen onkruidzaden. De twee vloeibare componenten worden meestal samen gebruikt. Men doseert ze dan één voor één in het spuittoestel, waar ze vlot met elkaar vermengen en na het spuiten elkaar versterken in hun vernietigende werking.

 

Premazor - Glyfatex ProfessionalSCHURFT

Schurft (Venturia) is één van de meest courant voorkomende ziekten bij appel en peer. Zodra de eerste bloem- en bladknoppen ontluiken kan er infectie door de schurftschimmel ontstaan. Dit komt doordat het grillig oppervlak van de jonge blaadjes uit de openbrekende knoppen niet gelijkmatig opdroogd, wat een ideaal microklimaat vormt voor schurft. Deze schimmel wordt verspreid vanuit het besmette, afgevallen blad van het vorige jaar, onafgerijpte scheuten en knopschubben. De beste preventieve maatregel om schurftinfecties te reduceren is dan ook het opruimen van afgevallen geïnfecteerd blad in de herfst. Nu de bladeren net aan het ontluiken zijn (oortjesstadium) is het ideale moment aangebroken een eerste behandeling uit te voeren. Niet alle rassen zijn even gevoelig voor schurft!

 

Op dit moment is DITHANE het meest aangewezen middel. Schurft wordt meerdere malen per seizoen behandeld. Een gouden regel is dat je best na elke periode met felle regenbuien of hagel uw bomen herbehandeld. Deze felle buien zorgen immers voor minuscule verwondingen aan het blad die een ideale poort vormen voor het binnendringen van deze schimmel. Om het product efficiënt toe te passen op grotere bomen maakt u best gebruik van de VARIO GUN van Birchmeier. Dit handige spuitpistool zorgt voor een goede verdeling tot hoog in de kruin. Naast Dithane kan ook gebruik gemaakt worden van CUPREX 50% WG  of FORAM.

Vario gun Foram 80 WG Dithane WG Cuprex 50% WGTAKLUIZEN OP CONIFEREN (HAGEN)

Takluizen zijn als volwassen luis overwinterd en zijn bij de eerste warmte opnieuw actief geworden. Takluizen zitten, zoals de naam zelf zegt, op de takken en zijn dus aan de buitenzijde van reeds gevormde hagen niet waarneembaar. Controleer de binnenzijde van de haag op aanwezigheid van luizen van ongeveer 2 à 3 mm groot en met een grijsbruine kleur. Let wel dat de weinige luizen niet altijd makkelijk te vinden zijn bij vlugge inspectie. Een zwarte doffe schijn die veroorzaakt wordt door roetdauwschimmels, die woekeren op de massaal uitgescheiden honingdauw, kunnen eigenlijk best de aanwezigheid van takluizen verraden. Hagen die reeds vorig jaar te kampen hadden met deze lastige schadeverwekkers dienen extra gecontroleerd te worden. Opmerkelijk is dat reeds kleine populaties voor zéér grote schade (bruine, afgestorve plekken) kunnen zo rgen.

Omdat de planten niet voldoende in actieve groei zijn vroeg op het seizoen is het raadzaam om met een contactmiddel te werken zoals OKAPI of INSECTICIDE 10 ME. Met deze middelen dien je de luizen te raken. Probeer daarom met je lans ook de binnenzijde van de haag goed te bevochtigen om uw bestrijdingsresultaat te verbeteren. Een oppervlakkige behandeling van alleen de buitenzijde van de haag is weinig effectief. De vermelde middelen worden best toegepast bij temperaturen van minimum 13°C overdag.

Insecticide 10 ME Okapi® totaal insecticideVERWELKINGSZIEKTE

Verwelkingsziekte of Verticilium om het eens met een moeilijk woord te zeggen kan voorkomen op verschillende bomen en/of struiken. De meest gevoelige planten zijn bol-catalpa, bol-acacia, bol-esdoorn, linde en enkele bolvormen van sierkers (Prunussoorten). Naast deze boomsoorten is ook Clematis zeer gevoelig. Daar de schade (zie foto’s) pas laat op het seizoen merkbaar is willen we u met dit bericht duidelijk maken dat het moment is aangebroken om NU te behandelen. Verwelkingsziekte zorgt namelijk voor een verstopping van de vaatbundels zodat er geen sapstroom meer mogelijk is. Dit geeft het typische beeld alsof de plant aan het verwelken is. Dit kan beginnen met een enkele tak maar al snel uitbreiden zodat de volledige plant zal afsterven. Daar de ziekte binnentreedt via de wortels is het raadzaam om bij bovenvermelde plantensoorten alle wortelbeschadigingen te voorkomen.

Gevoelige planten of planten die vorig jaar aangetast werden aangieten met SPORGON. Een behandeling van de bladeren (traditioneel spuiten) heeft totaal geen zin. Denk erom dat planten die vorig jaar aangetast waren zeer veel kans hebben eind augustus begin september het zelfde schadebeeld te vertonen als het jaar voordien.

Sporgon®|

 


TAKSTERFTE BIJ BUXUS

Buxus wordt de laatste jaren geplaagd door een aantal agressieve schimmels. Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola. Volutella geeft een bruinverkleuring van het blad zonder bladverlies. Op deze bruine bladeren zijn na verloop van tijd witte tot roze schimmelpluisjes zichtbaar aan de onderzijde. Je kan ook een aangetaste tak bevochtigen en een aantal dagen bij kamertemperatuur in een afgesloten plastiek zakje bewaren. Zo zal je zien of er al dan niet schimmelpluis wordt gevormd. Bij Cylindrocladium begint de aantasting met een aantal zwarte vlekjes gevolgd door massale bladval. Op de stengel zijn dan ook zwarte streepjes zichtbaar. Schimmelziekten worden bij warm en vochtig weer snel voortgezet!

Wanneer je gesnoeid hebt is het raadzaam EMINENT te gebruiken. Dit nieuwe middel werkt preventief en curatief (voorkomend en genezend). Eminent werkt zeer goed tegen beide ziekten, SPORGON kan je enkel inzetten ter bestrijding van Volutella. Voor beide ziekten is het zeer belangrijk de planten voldoende te bevochtigen om alle delen te raken. De ziektes kunnen tot diep in de plant zitten!

Eminent | Sporgon® |

Lees ook:
•  DEEL 2 van aandachtspunten in april

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen