MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Aandachtspunten in april

1316 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Krulziekte bij perzik

Krulziekte of Taphrina deformans is een schimmelziekte die de ontwikkeling van uw scheuten sterk negatief kan beïnvloeden. En net deze nieuwe scheuten moeten het volgende jaar bloemen en dus vruchten dragen. Wanneer u deze ziekte ongemoeid laat, zullen uw knoppen enkel wat gekruld blad vertonen of deels afgestorven zijn. Dit is al vroeg in het voorjaar bij de ontluiking waarneembaar. Wanneer u die schade opmerkt bent u echter al te laat om nog resultaat te halen van een behandeling.

 

Om deze ziekte te bestrijden is het belangrijk zeer vroeg in te grijpen in het seizoen. Nu is het ideale moment om uw perzikboom te behandelen. De botten zijn aan het zwellen. De bloemkleur moet in de zwellende botten zichtbaar zijn. Wanneer u de voorgaande jaren problemen hebt gehad met deze ziekte is het raadzaam een behandeling niet langer uit te stellen. De krulziekte schimmel wordt namelijk op dit moment terug actief. Het ideale middel om deze ziekte te lijf te gaan is FORAM WG. Ook het product ANTI SCHIMMELPAP (CUPREX 50% WG) kan ingezet worden, maar is iets regengevoeliger dan FORAM WG, en moet dus na zware regenval bij perzikbomen herhaald worden.

 


Bladluizen op rozen

Vroeg in het voorjaar kan je ze duidelijk opmerken omdat ze dan dikwijls in grote kolonies op de scheuten van uw rozelaar zitten. Bij een zware aantasting kan het gebeuren dat enkele scheuten zodanig aangeprikt en leeggezogen worden dat er van de bloemknoppen niet veel meer overblijft. De plant zal ook sterk in groei geremd worden. Om dit tegen te gaan kan u uw planten best behandelen met een insecticide. Wanneer u te lang wacht zal u gedurende de zomer meer product nodig hebben om een goed resultaat te bekomen.

Voor de bestrijding van luizen zijn er verschillende middelen beschikbaar. BELROSE COMBI RTU. Dit product bevat naast een insecticide ook een fungicide of schimmeldodend middel. Wetende dat rozen geregeld last hebben van sterroetdauw, witziekte enz., is dit een ideaal middel om uw rozen in perfecte conditie te houden. Verder kan gebruik gemaakt worden van INSECTICIDE 10 ME, PROVADO ULTRA, GAZELLE, OKAPI en FOR-INSECT (RTU) rozen en buxus. Op Gazelle en Provado ultra na zijn al deze middelen contactmiddelen. Goed bevochtigen van alle delen van de rozenstruik is dus enorm belangrijk. Gebruik van deze middelen kan het ganse seizoen. Gazelle en Provado ultra zijn systemische middelen die via de sapstroom worden opgenomen en getransporteerd doorheen heel de plant. Je gebruikt deze middelen dus het best wanneer de plant in volle groei is.


Buxusbladvlo

Schade van de buxusbladvlo uit zich in de alom gekende lepelvormige vergroeiingen van de topblaadjes. Deze bladvlo legt haar eitjes in het najaar tussen de knoppen die dienen uit te lopen in het voorjaar. Momenteel zijn deze eitjes volop aan het ontluiken en de jonge larven van de bladvlo beginnen dan ook aan de jonge scheuten te zuigen. Om schade te voorkomen is het dus aangewezen om een behandeling niet langer uit te stellen. Er komt maar één generatie voor per jaar dus met een tweetal behandelingen (10 à 14 dagen tussen) nu in het voorjaar blijven u geliefde buxusplanten gevrijwaard van enige schade.

Buxusbladvlo kan perfect bestreden worden met CONSERVE. Het is aangewezen niet te lang te wachten om een behandeling uit te voeren. De larven gaan naarmate ze ouder worden wasachtige vlokken uitscheiden die waterafstotend zijn. Zo wordt het dus moeilijker om de bladvlooien te raken en zal het bestrijdingsresultaat niet optimaal zijn.

 

Distels en netels

Het bestrijden van distels, netels en andere tweezaadlobbige onkruiden is niet altijd eenvoudig. Er zijn verschillende middelen beschikbaar maar voor al deze middelen gelden een aantal gouden regels. Spuit de planten VOOR ze in bloei staan. Vervolgens dient het 4 uur droog te blijven na de behandeling. Een vaak gestelde vraag is ook hoelang de dieren van de weide moeten blijven. Afhankelijk van het gebruikte middel best 1 tot 2 weken. De producten op zich kunnen geen kwaad maar de stervende onkruiden worden door een overmaat aan suikers, aangemaakt door de afstervende plant, aantrekkelijk voor de dieren. Zo zou het kunnen dat ze de voor hen giftige planten niet meer herkennen. Verdeel des noods de weide in twee delen en bespuit in tweemaal zodat de dieren kunnen blijven grazen op het niet behandelde deel. Verwissel ze dan van weide om het andere deel te behandelen.

Mogelijke middelen zijn SILVANET, FOR GAZON DISTELS EN NETELS en GENOXONE. Al deze middelen sparen de grassen. Indien de te bestrijden onkruiden reeds in bloei staan, dient u de onkruiden te maaien en terug te laten uitschieten. Wanneer ze terug voldoende blad hebben, is een behandeling effectief.

 


Monilia

Tak- en bloesemsterfte bij steenfruitsoorten zoals kers, perzik en pruim, maar ook bij pitfruitsoorten, wordt vaak veroorzaakt door de schimmels Monilia laxa en Monilia fructigena. Ze groeien op geïnfecteerde vruchten uit met concentrische cirkelvormige groepjes sporenhopen. De vruchten drogen uit en blijven vervolgens hangen aan de boom. De Monilia schimmels overwinteren op oude vruchtmummies van het vorige jaar die aan de boom zijn blijven hangen of op de grond liggen. De schimmelsporen worden meegedragen door de wind en veroorzaken het volgende jaar nieuwe aantasting. Het probleem doet zich vooral voor indien er tijdens de bloeiperiode veel regen valt. De ziekte is te herkennen aan het plots afsterven van bloesems. In het beste geval blijft de aantasting beperkt tot de bloemen die dan geruime tijd verdroogd aan de takken blijven hangen. Erger is wanneer de schimmel i n het steeltje van de bloem/jonge vrucht doorgroeit en nadien verder tot in de scheuten. Dan sterven ook stukken van de twijgen af !

Een eerste maal wanneer de bloembotten sterk beginnen te verdikken en uitschuiven. Een tweede maal bij het begin van de bloei en een derde maal eens de hoofdbloei volop bezig is. Geschikte middelen hiervoor zijn ROVRAL SC, FORAM 80WG en CUPREX 50% WG. Bij grotere bomen kan u best behandelen met de VARIO GUN van Birchmeier. Hiermee kan u zonder problemen tot 6 à 7 meter hoge bomen behandelen.

 

Paardekastanjemineermot

Paardekastanjemineermot zorgt al een aantal jaren voor beroering in openbaar groen en bij de particulier. De paardekastanjes verliezen vervroegd hun blad waardoor ze jaar na jaar achteruitgaan. De mineermot heeft drie generaties per jaar waarvan de eerste verwacht wordt rond half april, de tweede rond begin juli en de laatste rond begin september. De motjes zijn amper een halve centimeter groot en hebben een goud-bruine kleur met enkele witte banden. Je kan de volwassen motjes makkelijk terug vinden op de stam van uw paardekastanje. Het zijn niet de motjes maar de larven die mijnen vreten in het blad waardoor vervroegde bladval optreedt.

  Hoe voorkom je dat paardenkastanjebomen in de vroege nazomer reeds massaal blad verliezen door aantasting van de mineermot?

STAP 1: Ruim in de herfst zo goed als mogelijk alle afgevallen bladeren op Verzamel de aangetaste bladeren en voer deze af naar een professionele composteringsplaats. Poppen van de mineermot, die in deze afgevallen bladeren aanwezig zijn, worden zo via compostering vernietigd. Opruimen van afgevallen bladeren in de lente is minder interessant. De bladeren zijn dan reeds grotendeels verrot, en poppen van de mineermot vallen ter plaatse tijdens opruimingswerkzaamheden massaal uit het blad op de grond. Dan heeft een opruimactie uiteraard géén baat gehad. Zo vroeg als mogelijk na de bladval aangetaste bladeren ruimen is de boodschap !!

STAP 2: Beheers de nieuwe generatie mineermotten, die voortkomen uit de restpopulatie overwinterde poppen op de grond, door middel van een specifiek feromoon in speciale vangbekers

  1. Ten laatste tegen 20 april de vangbeker ophangen met bijhorend feromoon disperser. Hiermee wordt de 1e generatie mineermotten grotendeels weggevangen. Gelijktijdig brengt men ook een band van lijm aan (aeroxon boomlijmband) rond de stam van de paardekastanje. Deze band werkt vervolgens de ganse zomer.
  2. De feromoon dispenser (in wit zakje met opschrift “Cameraria ohridella”) een tweede keer in de vangbeker aanbrengen eind juni om de 2e generatie mineermotten te reduceren
  3. De feromoon dispenser in de vangbeker een derde keer aanbrengen tegen ten laatste eind augustus, aangezien de mineermot in ons land 3 cyclussen per jaar heeft. Deze derde feromoondispenser moet de 3e generatie mineermotten grotendeels wegvangen
  4. Vanaf half oktober haal je alles terug uit de bomen en ruim je afgevallen bladeren op. Is dit het probleem? Zware bladbeschadiging reeds in de maanden mei en juni? Vervroegde bladval in de zomermaanden juli en augustus? Dan heeft Edialux volgende oplossing: Door inzet van specifieke feromonen met vangbekers, in combinatie met bladruiming in de herfst, is de bladschade goed te beheersen. Zo zijn de paardekastanjes in staat om op een normale manier hun fotosynthese verder te zetten tot in de nazomer. Het energie niveau van de bomen blijft op peil, wat hun vitaliteit en ziekteweerstand verbetert.
     

 

Rupsen op Carpinus

Momenteel is haagbeuk of Carpinus volop zijn blaadjes aan het openvouwen. Deze verse groene bladeren zijn een delicatesse voor de rupsen van de kleine wintervlinder. Deze vlinder legde de voorbije wintermaanden haar eieren af op de jonge twijgen van uw haagbeuk. Vroeg in de lente, nu dus, komen de rupsen (zie foto 1en 2) uit en voor je het weet zijn alle blaadjes van uw haag geperforeerd (zie foto 3) en schiet er niet veel blad meer over. De rupsen van deze vlinder zijn momenteel nog zeer klein en zitten dikwijls tussen enkele samengesponnen bladeren waardoor het niet altijd even makkelijk is deze jonge larven terug te vinden. De volwassen vlinder zul je zelden zien. Daar er maar één generatie is per jaar is nu het ideale moment aangebroken om een bestrijding uit te voeren. Een bestrijding om zware schade te voorkomen gebeurt best vòòr 20 april.

Ook voor de bestrijding van deze parasiet zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan gebruik maken van FORMUSECT, FORMUSECT RTU, OKAPI TOTAAL of het eco-insecticide CONSERVE. In de winter kan een behandeling met ELEFANT SOMMERÖL of SUN SPRAY 7E enige werking garanderen op de eieren. Deze bestrijdingsmiddelen zijn allemaal contact middelen waardoor het noodzakelijk is alle aangetaste plantendelen te behandelen. Door nu in te grijpen kan u heel wat schade beperken

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen