MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Aandachtspunten in juli

5418 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

1• BLOEDLUIS OP DIEREN

De naam bloedluis wordt algemeen gebruikt, maar eigenlijk gaat het over een spinachtige met als officiële naam rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae), die voor ernstige problemen zorgt bij kippen, duiven en andere vogels. Bloedluizen zijn zeer lichtschuw. Overdag houden ze zich schuil in spleten en kieren, ’s nachts daarentegen gaan ze op zoek naar hun gastheer om te “eten”. Het zuigen van bloed leidt tot bloedarmoede, verminderde eiproductie, verhoogde vatbaarheid voor ziekten en zelfs sterfte. De bloedluis gebruikt de mens niet als voedselbron, maar occasionele beten kunnen ernstige jeuk veroorzaken. Bij bloedluis aantasting geldt de regel “beter voorkomen dan genezen”! Zorg er dan ook voor dat kooien en hokken absoluut vrij zijn van bloedluis en bloedluiseieren, wanneer nieuwe dieren erin gebracht worden. Daarom eerst grondig reinigen, eventueel wassen met heet water en/of ontsmetten met javel of dettol. Hiermee zijn alle microben, eitjes en luizen vernietigd, maar als we geen voorzorgsmaatregelen nemen komen de bloedluizen terug!

  

Willen we preventief bloedluis bestrijden voor een langere periode dan kan Edialux u DECIMITE aanbieden, een biologisch bestrijdingsmiddel. Decimite is er in een gebruiksklare spray en een aerosol voor de bestrijding van bloedluis bij alle soorten pluimvee: kippen, duiven, kanaries, parkieten, enz. Decimite wordt gesproeid op alle oppervlakken, spleten en holten waar mijten zich kunnen bevinden. Na het sprayen van het product zal het water verdampen en blijft een laagje fijn verdeeld wit poeder achter. Het poeder hecht zich vast aan de poten van de mijten en immobiliseert ze. De mijten kunnen het pluimvee niet meer bereiken en sterven af. Decimite is dus gifvrij! Gezien het fysisch werkingsmechanisme is er dus ook geen gevaar voor resistentievorming. Decimite hoeft niet altijd preventief gebruikt te worden. Het kan ook ingezet worden wanneer een bloedluisexplosi e zich voordoet, maar op dat moment zal het beheersen van de plaag toch wel wat moeilijker verlopen… Denk erom dat dit product niet op de dieren zelf gebruikt kan worden maar dat het gaat om een hokbehandeling. Voor het behandelen van de dieren zelf kan gebruik gemaakt worden van ZEROX-P veeluispoeder.

Zerox® -P |Decimite aërosol|Decimite|


2• DOPLUIS EN PULVINALE DOPLUIS

Deze parasieten zijn voor velen van jullie wel een gekende plaag op onder andere Taxus, hulst, hortensia’s, linde, Acer, Camelia, … . Deze parasieten worden echter veelal op een verkeerd tijdstip behandeld met een slecht bestrijdingsresultaat als gevolg. Eigenlijk is er maar één tijdstip ideaal om deze insecten op een degelijke manier te bestrijden en dat is, een beetje afhankelijk van jaar tot jaar, eind juni – begin juli met een herhaling van de behandeling na 10 tot 14 dagen. Dopluizen kennen maar één generatie per jaar en overwinteren als larve. De witte vlokken (eizakken) en/of bruine ‘hoedjes’ die nu zichtbaar zijn, zijn de overwinterde larven van vorig jaar die eieren aan het afzetten zijn. Het komt er dus op aan om bij de ontluiking van de larven uit het ei een behandeling uit te voeren om een zware aantasting het volgende jaar te vermijden. Vergeet niet dat elke dopluis maar liefst 200 – 300 eieren aflegt! De jonge larven bewegen zich voort door middel van pootjes en zijn nog zeer week doordat hun wasachtig schild nog niet volledig is uitgehard. Wanneer ze rondlopen is de kans op een succesvolle bestrijding zeer groot doordat je de luis die onder het schildje hangt kan raken met een contactmiddel. Na verloop van tijd zetten de larven zich vast waardoor je ze niet meer kan raken met een insecticide. Je ziet dus dat niet elk tijdstip ideaal is om dopluizen te bestrijden. Een tweede groot nadeel van dopluizen is de uitscheiding van honingdauw. Deze plakkerige, suikerrijke uitscheiding druipt op onderliggende takken, bladeren en naalden en vormen een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van roetdauwschimmels. Hierdoor gaan de planten zwart verkleuren en verliezen ze vroegtijdig hun bladeren waardoor de plant op termijn kaal wordt en sterk verzwakt. Denk maar aan taxushagen die onderaan kaal worden.

Het is dus van groot belang deze parasiet op het juiste moment te behandelen. Bestrijding is mogelijk met een middel op basis van de actieve stof lamda-cyhalothrin (contactmiddel) of INSECTICIDE 10ME.

Insecticide 10 ME |


3• ROEST OP PEER

Momenteel is roest reeds aanwezig op bladeren van peer. Zowel sierpeer als eetpeer kan worden aangetast. Deze schimmelziekte uit zich eerst in oranje vlekken op de bladeren en later uitstulpingen aan de onderzijde van het blad waaruit de sporen zullen vrijkomen. Deze schimmelziekte heeft twee waardplanten waarvan de winterwaardplant niets te maken heeft met de zomerwaardplant nl. Juniperus of jeneverbes. Daar zie je in het vroege voorjaar bruine soms slijmachtige uitstulpingen op de takken. De sporen die hieruit zijn gekomen ontwikkelen zich in deze periode massaal op peer.

 

Preventieve behandelingen kunnen gebeuren met DITHANE WG. Op peren kunnen we curatief weinig of niets doen. Het volgende vroege voorjaar kan je Juniperus behandelen met EMINENT. Sierpeer kan je ook nu gerust behandelen met EMINENT. Ruim afgevallen blad in het najaar op tijd op en breng het naar het containerpark. Gooi het niet op de eigen composthoop.

Eminent |Dithane WG|


4• SCHURFT

Schurft (Venturia) is één van de meest courant voorkomende ziekten bij appel en peer. Zodra de eerste bloem- en bladknoppen ontluiken kan er infectie door de schurftschimmel ontstaan. Dit komt doordat het grillig oppervlak van de jonge blaadjes uit de openbrekende knoppen niet gelijkmatig opdroogd, wat een ideaal microklimaat vormt voor schurft. Deze schimmel wordt verspreid vanuit het besmette, afgevallen blad van het vorige jaar, onafgerijpte scheuten en knopschubben. De beste preventieve maatregel om schurftinfecties te reduceren is dan ook het opruimen van afgevallen geïnfecteerd blad in de herfst. Nu de bladeren net aan het ontluiken zijn (oortjesstadium) is het ideale moment aangebroken een eerste behandeling uit te voeren. Niet alle rassen zijn even gevoelig voor schurft!

Op dit moment is DITHANE het meest aangewezen middel. Schurft wordt meerdere malen per seizoen behandeld. Een gouden regel is dat je best na elke periode met felle regenbuien of hagel uw bomen herbehandeld. Deze felle buien zorgen immers voor minuscule verwondingen aan het blad die een ideale poort vormen voor het binnendringen van deze schimmel. Om het product efficiënt toe te passen op grotere bomen maakt u best gebruik van de VARIO GUN van Birchmeier. Dit handige spuitpistool zorgt voor een goede verdeling tot hoog in de kruin. Naast Dithane kan ook gebruik gemaakt worden van CUPREX 50% WGof FORAM.

Vario gun |Foram 80 WG|Dithane WG|Cuprex 50% WG|


5• STERROETDAUW OP ROZEN

Sterroetdauw heeft zijn nederlandse naam niet gestolen. Deze bladvlekkenziekte veroorzaakt donkere, stervormige vlekken op de bladeren van uw rozelaars. Je ziet de ziekte vooral beginnen op de iets oudere bladeren. Sterroetdauw kan sterke bladval veroorzaken op uw rozen waardoor er minder bloei zal zijn en de plant op termijn sterk kan verzwakken of zelfs afsterven. Door de zeer zachte winter hebben vele rozelaars hun blad niet volledig verloren. Aangetaste bladeren die aan de struik- of klimroos zijn blijven hangen kunnen nu dus snel voor uitbreiding van de ziekte zorgen door het nieuwgevormde jonge blad te besmetten. Dit is momenteel op verscheidende plaatsen aan het gebeuren. Niet alle variëteiten zijn even gevoelig voor sterroetdauw.

 

Deze schimmelziekte kan goed met het middel ROSABEL EW of ROSABEL SPRAY onder controle gekregen worden. Vorige week kreeg u van ons een bericht voor de bestrijding van luizen op roos waar ook Rosabel werd aangeraden. De personen die nu reeds een behandeling uitvoerden met Rosabel beschermen hun rozenlaars ook een 14-tal dagen tegen uitbreiding van sterroetdauw. Bij waarneming van nieuwe symptomen, is een herhaling van de toepassing aan te raden. Planten die vorig jaar te kampen hadden met deze ziekte, maar toch alle blaadjes gedurende de winter verloren, kunnen ook best een behandeling ontvangen.

Rosabel® spray |Rosabel® EW|


6• WITZIEKTE OP KLEINFRUIT

Witziekte op kleinfruit zoals kruisbessen of stekelbessen is een frequent voorkomende ziekte. Zowel op de bladeren als op de vruchten is bij aantasting een wit tot lichtgrijs schimmelpluis waar te nemen. De ziekte gaat van het blad en de vruchten verder richting de knoppen die het volgende jaar moeten uitlopen. De ene variëteit is al gevoeliger dan de andere. Een zware aantasting in het najaar kan de vruchtzetting van het volgende jaar sterk beïnvloeden. Alle bessen (rode, zwarte, witte) zijn vatbaar voor deze ziekte, daarom is het aangewezen om ze nu nog allemaal te behandelen. Deze ziekte kan preventief behandeld worden met COSAVET. Dit product, op basis van zwavel, zal uw planten preventief beschermen. Door opkuis van aanwezige witziekteschimmel reduceer je sterk de uitgroei het volgende seizoen. Doordat dit middel een laagje vormt op het blad en stengels zal het de kieming en de ontwikkeling van de schimmel tegen gaan. Na een paar weken kan het zijn dat het laagje niet meer sluitend is en een herbehandeling aangewezen is om uw planten optimaal te beschermen. Ruim in de winter ook zoveel mogelijk afgevallen blad op om de infectiedruk naar het volgende seizoen te verminderen. Afgevallen zieke bladeren nooit op uw composthoop gooien maar indien mogelijk afvoeren naar het containerpark of meegeven met de groencontainer.

 Cosavet


7• WITZIEKTE OP SIERPLANTEN

Planten zoals paplaurier, rozen, Acer-soorten, Catalpa, Phlox, Hydrangea, enzovoort zijn gevoelig voor ‘echte meeldauw’ of ‘witziekte’. In regel vertonen planten vooral aan de bovenzijde van de bladeren een wit-grauw schimmelpluis. Bij paplaurier ontwikkelt het schimmelpluis zich echter op de bladonderzijde (uitzondering op de regel !). Bij zware aantasting krijg je sterke misvormingen, groeiremming of vervroegde bladval. Zeer droog zonnig weer overdag zorgt voor sterke uitgroei van deze schimmelziekte terwijl een vochtige ochtend zorgt voor de kieming. Bij een warme droge zomer moet je dus uw planten regelmatig controleren op herinfectie.

Deze ziekte kan je te lijf gaan met EMINENT. Dit middel werkt genezend. Preventief, of zelfs nog bij de eerste symptomen, kan ook gebruik worden gemaakt van het biologisch middel COSAVET. Op rozen kan BELROSE gebruikt worden.

Eminent |Cosavet|Belrose|


8• WORMSTEKIGHEID

De rupsen van deze kleine nachtvlinders of motjes (bladrollers), ongeveer 1 cm groot, vreten zich via de schil een weg tot aan het klokhuis. Deze gaten zijn dan weer ideale ingangen voor andere ziekten en plagen zodat u gedurende het seizoen veel fruit ziet verloren gaan. Deze parasiet kent in normale omstandigheden maar 1 cyclus per jaar en daarom is het belangrijk deze cyclus te doorbreken door op dit moment een behandeling uit t voeren. De jonge rupsen vreten eerst oppervlakkig aan de bladeren en vruchtschil alvorens zich dieper in te boren. De rupsen zijn crèmekleurig en hebben een donker gekleurde kop. Vaak zie je in de gangen en aan het boorgaatje uitwerpselen van deze rups. Bij warme zomers is het mogelijk dat er zich een tweede generatie ontwikkeld. Deze is meestal veel schadelijker dan de eerste doordat het verlies aan vruchten niet te overzien is.

Mogelijke middelen zijn FORMUSECT en OKAPI TOTAAL. Waneer u een nul tolerantie nastreeft is het noodzakelijk de behandeling na 14 dagen te herhalen. We spreken hier weer over de behandeling van fruitbomen. In het geval van hoogstammen is het niet altijd evident tot hoog in de bomen een behandeling uit te voeren. De VARIO GUN van Birchmeier is een handig instrument (het vervangt het pistool , de darm en de spuitdop) om tot 6 meter hoog in de bomen te spuiten.

Vario gun |Okapi® totaal insecticide|Formusect RTU|Formusect|


9• GAZONSCHIMMELS

Door het warme vochtige weer van de afgelopen dagen zijn er op vele plaatsen schimmels waargenomen in het gazon. De plekken op het gazon krijgen eerst een roze tot witte schijn om later te verdrogen en af te sterven. Deze kale plekken worden op hun beurt ingenomen door onkruiden.

Bestrijding van gazonschimmels gebeurt best met ROVRAL. Dit schimmeldodend middel kan plaatselijk toegepast worden. Let wel wanneer je door het gazon loopt dat je de ziekte door u voetstappen kan overdragen naar de rest van het gazon. Kijk dus ook goed wanneer je aan het maaien bent!

Rovral SC|


10• ONKRUIDGRASSEN IN BODEMBEDEKKERS EN GAZONS

Grassen in bodembedekkers of borders kunnen zeer lastig zijn. Pemen kunnen door wortelstokken heel uw border veroveren en wieden wordt dan een lastig karwei. Vanaf dat de blaadjes van de grassen voldoende open gerold zijn kan je deze gaan behandelen met ARAMO. Dit middel laat de planten in de border of de bodembedekker gerust en pakt alleen de grassen aan. Let daarom dus wel op bij siergrassen! In Pachysandra ken je het helaas niet toepassen omdat daar enige schade kan optreden. Je kan dit middel ook toepassen in de moestuin!

  

Aramo®|


11• COLORADOKDEVER

De coloradorkever, met zijn mooi zwart-geel streepjespak, is door het warme weer zeer actief en de cyclussen volgen zich snel op. Zowel de volwassen kever als de larven vreten het loof van uw aardappelen op waardoor de knolvorming sterk geremd wordt.

Voor de bestrijding van deze kever is het aangeraden een behandeling uit te voeren met OKAPI, INSECTICIDE 10ME of BIO-PYRETREX. Spuit deze middelen best tegen de avond bij temperaturen lager dan 25°C. Hogere temperaturen geven een verminderd resultaat. Bio Pyretrex is daarenboven geformuleerd op basis van een plantenextract welke door UV-straling wordt afgebroken (interessant voor de moestuin, want korte wachttermijn voor consumptie !). Daarom Bio Pyretrex steeds tegen valavond inzetten voor een optimaal resultaat (’s nachts veel minder UV-straling).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen