MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Aandachtspunten in maart

3416 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Groene aanslag en mos

Groene aanslag ontsiert jaarlijks menig tuinset, terras en potten. Het zijn algen, minuscule eenvoudige plantjes, die houden van vochtige en donkere omstandigheden. Vandaar dat het probleem zich vooral voordoet in het voorjaar en het najaar. Deze zijn met klassieke onkruidbestrijdingsmiddelen niet van het terras of oprit te krijgen. ALGEN- EN MOSVERWIJDERAAR en GROENREINIGER PRO zijn ideale producten om algen te verwijderen van elke ondergrond. Afspoelen is bij deze producten NIET nodig en schade voor naastliggende beplanting hoef je niet te vrezen. Kan toegepast worden op steen, hout, dolomiet, kunststof, metaal, glas, …

 


Heraanleg gazon

Herzaaien van gazon kan in het voorjaar of in het najaar. Wanneer een bestaand gazon dient vervangen te worden is het raadzaam om het gazon met bijhorende onkruiden eerst dood te sproeien. Een ideaal middel daarvoor is PANIC. Het doodt zowel het gras als aanwezige breedbladige onkruiden én onkruidgrassen. Na 2 à 3 weken is het reeds mogelijk om het dorre afgestorven materiaal onder te frezen of onder te spitten en een nieuw gazon in te zaaien. Het onderfrezen van een gazon zonder het eerst af te doden geeft problemen bij het egaliseren van uw perceel voor het inzaaien.

 


 Krulziekte bij perzik

Krulziekte of Taphrina deformans is een schimmelziekte die de ontwikkeling van uw scheuten sterk negatief kan beïnvloeden. En net deze nieuwe scheuten moeten het volgende jaar bloemen en dus vruchten dragen. Wanneer u deze ziekte ongemoeid laat, zullen uw knoppen enkel wat gekruld blad vertonen of deels afgestorven zijn. Dit is al vroeg in het voorjaar bij de ontluiking waarneembaar. Wanneer u die schade opmerkt bent u echter al te laat om nog resultaat te halen van een behandeling.

Om deze ziekte te bestrijden is het belangrijk zeer vroeg in te grijpen in het seizoen. Nu is het ideale moment om uw perzikboom te behandelen. De botten zijn aan het zwellen. De bloemkleur moet in de zwellende botten zichtbaar zijn. Wanneer u de voorgaande jaren problemen hebt gehad met deze ziekte is het raadzaam een behandeling niet langer uit te stellen. De krulziekte schimmel wordt namelijk op dit moment terug actief. Het ideale middel om deze ziekte te lijf te gaan is FORAM WG. Ook het product ANTI SCHIMMELPAP (CUPREX 50% WG) kan ingezet worden, maar is iets regengevoeliger dan FORAM WG, en moet dus na zware regenval bij perzikbomen herhaald worden.

 


Mos in gazon

Een mooi gazon vergt onderhoud en zorg. Veel problemen kunnen op de loer liggen, en mos is daar één van de belangrijkste van. Door zijn dichte groeiwijze verdringt mos immers de grassen. Het produceert veel sporen die in de viltlaag achterblijven en tussen zwak groeiend gras voor vele nakomelingen kunnen zorgen.

Gezien de goede weersomstandigheden kunnen we nu behandelen met MOSCIDE. De werking ervan wordt namelijk beïnvloed door de combinatie van temperatuur en bodemvocht. Zo werkt MOSCIDE sneller bij 15 °C dan bij 10 °C. Hoe vochtiger de bodem, hoe beter de afdoding. Door uitkammen of verticuteren een 14-tal dagen na de behandeling verwijdert men naast afgestorven mos ook onverteerde tot halfverteerde grasresten.

MOSCIDE toepassen wanneer er de eerste uren geen regen wordt verwacht. Steeds toepassen met zeer veel water voor een goede contactwerking : 10 tot 15 liter water per 100m² gazon, waarbij MOSCIDE wordt gemengd.

 


Slakken, ware veelvraten

Slakken vreten met hun rasptong aan alle weke delen van planten. Hoe sappiger de plant hoe geliefder. Nu zijn in de tuin alle planten aan het bovenkomen en dat weten de slakken ook. Deze nieuwe sappige scheuten zijn een waar banket en daarom moeten we nu reeds ingrijpen.

Voor de bestrijding van slakken hebben we drie mogelijke middelen. Een compleet nieuw middel is de BIO-SLAK. Deze biologische korrel op basis van ferrifosfaat (ijzerfosfaat)spaart de voedselketen en is dus niet schadelijk voor alle natuurlijke vijanden van de slak. ARIONEX is de aloude slakkendood maar heeft een nieuwe naam gekregen en METAREX heeft alle voordelen (zelfde actieve stof) als ARIONEX met één extra belangrijk kenmerk dat hij nog minder snel oplost, veel harder geperst is en dus een veel langere nawerking garandeert. ARIONEX en METAREX bevatten allebei bitrex als weringsmiddel voor hond en kat. Bovendien zijn al onze slakkenkorrels verpakt in handige strooikokers met kindvriendelijke sluiting.

 

 

Takluizen op coniferen(hagen)

Gezien de relatief zachte winter zijn de takluizen als volwassen luis overwinterd en zijn bij de eerste warmte opnieuw actief geworden. Takluizen zitten, zoals de naam zelf zegt, op de takken en zijn dus aan de buitenzijde van reeds gevormde hagen niet waarneembaar. Controleer de binnenzijde van de haag op aanwezigheid van luizen van ongeveer 2 à 3 mm groot en met een grijsbruine kleur. Let wel dat de weinige luizen niet altijd makkelijk te vinden zijn bij vlugge inspectie. Een zwarte doffe schijn die veroorzaakt wordt door roetdauwschimmels, die woekeren op de massaal uitgescheiden honingdauw, kunnen eigenlijk best de aanwezigheid van takluizen verraden. Hagen die reeds vorig jaar te kampen hadden met deze lastige schadeverwekkers dienen extra gecontroleerd te worden. Opmerkelijk is dat reeds kleine populaties voor zéér grote schade (bruine, afgestorve plekken) kunnen zorgen.

Omdat de planten niet voldoende in actieve groei zijn vroeg op het seizoen is het raadzaam om met een contactmiddel te werken zoals OKAPI, FORMUSECT of INSECTICIDE 10 ME. Met deze middelen dien je de luizen te raken. Probeer daarom met je lans ook de binnenzijde van de haag goed te bevochtigen om uw bestrijdingsresultaat te verbeteren. Een oppervlakkige behandeling van alleen de buitenzijde van de haag is weinig effectief. De vermelde middelen worden best toegepast bij temperaturen van minimum 13°C overdag.

 


Bodeminsecten in de moestuin

Nu de eerste zonnestralen de bodem opwarmen kunnen we stilaan het één en ander in de moestuin gaan planten. Bloemkool en uien zijn zowat de eersten die hun plaats in de moestuin gaan opeisen. Om binnen enkele maanden zelf iets te oogsten kan het raadzaam zijn de bodem te behandelen met een bodeminsecticide. De overwinterde larven van allerlei insecten zijn maar al te happig om een graantje mee te pikken van de vers geplante groenten. PYCHLOREX is de enige overblijvende strooikorrel die kan toegepast worden. Strooi hem aan de aanbevolen dosering en werk hem in voor het planten. (Update 2022: Pychlorex is uit de handel gehaald)

Bij kolen kan hij ook nog net na het planten toegepast worden tegen koolvlieg. Door deze korrel te gebruiken maak je komaf met engerlingen, emelten, koperworm, aardrupsen en koolvlieglarven.

 

Onkruiden tussen sierstruiken

Breedwerkende selectieve onkruidbestrijder in korrelvorm tegen onkruiden onder hagen en tussen sierheesters, sierbomen en sierplanten. Heel het jaar toepasbaar en best op een lichtvochtige, onkruidvrije bodem.


Witziekte op druif

Door tijdig uw druivelaar te controleren op bladverkleuringen kunnen ziekten vroeg opgespoord worden, zonder dat de vruchttrossen aangetast raken.

‘Witziekte’ of ‘echte meeldauw’ (Uncinula necator) is bij druivelaars een frequent voorkomende ziekte. Deze schimmel is herkenbaar aan witte, op meel lijkende plekjes, die op alle groene delen van de plant kunnen voorkomen. Ze verschijnen eerst op de groeipunten en het jonge blad, later ook op volgroeide bladeren en op de druiven. De schimmel overwintert tussen de schubben van de bladknoppen. Zodra deze uitlopen in het voorjaar wordt de schimmel actief en tast de groeipunten aan. Vooral in een vrij warm en vochtig voorjaar is een uitgebreide besmetting te verwachten.

Om een zware aantasting te voorkomen van ‘valse’ meeldauw is het nuttig om het afgevallen aangetaste blad van het vorige jaar op te ruimen. Gooi dit niet op uw composthoop maar voer het af naar een containerpark. Door deze maatregelen kan u de infectiedruk al een heel stuk inperken. Voor de behandeling van ‘valse’ meeldauw zal het waarschuwingssysteem u later dit seizoen op de hoogte houden.

Bestrijding van 'echte meeldauw' of witziekte gebeurt met 5 gram COSAVET per liter water als de eerste drie blaadjes ontvouwen zijn. Bij buitendruiven herhalen om de twee tot drie weken, afhankelijk van de ziektedruk en weersomstandigheden. Bij serredruiven zijn minder herhalingen nodig omdat de spuitzwavel daar niet afregent. Is er de vorige zomer een zeer hevige aantasting geweest, dan kan direct na de wintersnoei (februari-maart) al gespoten worden. De spuitzwavel werkt zo vooral tegen de overwinterende schimmelsporen die op het hout en de ogen aanwezig zijn. Men gebruikt bij wintersnoei 8 gram COSAVET per liter water.


Onkruiden op opritten en paden

Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteiten van onkruidbestrijders. Zo mogen ze niet uitspoelen naar randbeplanting, of via de regen uitspoelen tot bij de wortels van sierplanten en bomen. Daarenboven moeten ze lang kunnen nawerken en als het eventjes kan ook nog vrij krachtig de aanwezige onkruiden verdelgen. Het product PREMAZOR voldoet aan al deze eisen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen