MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Aandachtspunten in mei

5280 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Buxusspint

Spintmijten zijn kleine achtpotige organismen. Zij zitten vooral op de onderzijde van de bladeren en verrichten daar zuigschade. De schade van de buxusspint uit zich in kleine puntjes en kommavormige streepjes op vooral oudere bladeren. Wanneer de jonge blaadjes geen schade vertonen wil het niet zeggen dat er geen aantasting is. Omdat buxus een leerachtig blad heeft laat het zijn schade pas laat merken. Wees er dus op tijd bij.
 

Beukenbladluis

De beukenbladluis is een parasiet die haar eitjes aflegt in het najaar op de jonge twijgen van uw beuken. In het voorjaar (april/mei) zijn deze eieren volop aan het ontluiken. Door nu een behandeling uit te voeren kan u heel wat schade voorkomen. De beukenbladluis, ook beukenwolluis of wollige beukenbladluis genoemd, zit vooral aan de onderzijde van de bladeren. In een jong stadium produceren zij nog geen typische witte wasdraden en kan je ze makkelijker bestrijden. Wanneer er waterafstotende wasdraden worden gevormd, is een bestrijding veel moeilijker. Bij een zware aantasting zullen de bladeren ook gaan krullen en zitten de luizen verstopt zodat je ze moeilijk kan raken met uw bestrijdingsmiddel
 

Distels en netels

Het bestrijden van distels, netels en andere tweezaadlobbige onkruiden is niet altijd eenvoudig. Er zijn verschillende middelen beschikbaar maar voor al deze middelen gelden een aantal gouden regels. Spuit de planten VOOR ze in bloei staan. Vervolgens dient het 4 uur droog te blijven na de behandeling. Een vaak gestelde vraag is ook hoelang de dieren van de weide moeten blijven. Afhankelijk van het gebruikte middel best 1 tot 2 weken. De producten op zich kunnen geen kwaad maar de stervende onkruiden worden door een overmaat aan suikers, aangemaakt door de afstervende plant, aantrekkelijk voor de dieren. Zo zou het kunnen dat ze de voor hen giftige planten niet meer herkennen. Verdeel des noods de weide in twee delen en bespuit in tweemaal zodat de dieren kunnen blijven grazen op het niet behandelde deel. Verwissel ze dan van weide om het andere deel te behandelen.  
 

Kommaschildluis

Deze kleine schildluizen kunnen voorkomen op Buxus, Pachysandraen appel. Deze kleine op mossel gelijkende schildjes vindt men vooral terug op de takken en de twijgen van de buxus. Bij extreme aantastingen kunnen hier en daar schildluizen voorkomen op de bladeren. Omdat de schade altijd van binnenuit de plant begint, wordt deze parasiet over het algemeen veel te laat opgemerkt. Deze schildluis is NIET te vergelijken met dopluizen op Taxus en Ilex . Voor deze laatsten is het nog veel te vroeg om te behandelen. De volwassen kommaschildluizen leggen in de loop van oktober eieren en deze ontluiken in de loop van de maand mei. De eiafleg van dopluizen moet nog beginnen. Op dit moment kan een behandeling worden gedaan met een contactmiddel.
 

 Mieren in en rond de woning

Mieren kunnen zowel binnenshuis, als op het terras en in het gazon voor heel wat overlast zorgen. In huis komen ze uit allerlei spleten en kieren, op het terras tussen de voegen en in het gazon maken ze hele nesten. De plaatsten in het gazon waar mieren voorkomen worden meestal zodanig ondergraven dat het gazon op termijn kale plekken gaat vertonen. Spelende kinderen hebben dikwijls ook last van mierenbeten en vogels pikken uw gazon kapot. Oppervlakkige behandelingen halen meestal niet het gewenste resultaat omwille van de complexe leefgemeenschap waar elk mier zijn specifieke taak heeft. Zo kan een mierennest vergeleken worden met een bijenvolk. Er zijn werksters die het voedsel voor heel de kolonie verzamelen, dat zijn de ‘zichtbare’ mieren. Verder zijn er de werksters die het nest onderhouden en instaan voor de voeding van de larven en de koningin. Deze niet zichtbare mieren wo rden door een oppervlakkige behandeling niet bestreden. 
 

Onkruiden in gazon

Momenteel is het zowel voor het gazon als voor de onkruiden zeer groeizaam weer. Dit weer heb je nodig voor een degelijke werking van een gazonherbicide. Alvorens te behandelen mag je 6 dagen niet te maaien en na de behandeling is het belangrijk een drietal dagen te wachten met maaien. Dit om het middel optimaal de kans te geven in te werken op uw onkruiden.
 

Rhododendroncicade

Deze cicade, die in zijn volwassen stadium groen is met een rood streepjespatroon, is nu volop ontloken. De larven van deze cicade zitten vooral aan de onderzijde van de nieuwe bladeren. Zij hebben in de larvestadia nog geen vleugels waardoor ze relatief eenvoudig te bestrijden zijn. Zij zuigen aan de bladeren en geven een schadebeeld gelijkend op dat van spint en rhododendronwants. Later in het seizoen (september – oktober leggen ze hun eieren in de bloemknoppen die het volgende voorjaar voor bloemen moeten zorgen. Door deze ei-afleg brengen zij een schimmel over die de typische zwarte knoppen veroorzaken. Deze knoppen geven geen bloei meer.

Een contactinsecticide is het best aangewezen om deze parasiet aan te pakken. Vraag raad aan uw handelaar!
 

Rhododendronwants

Deze wants met mooi wit-zwart vleugelpatroon is vijand nummer één van uw rhododendrons, pierissen en skimmias. Zoals op de foto’s te zien trekt het schadebeeld sterk op dat van een spintaantasting. De larven en volwassenen zitten vooral op de onderzijde van de bladeren. Wanneer je deze organismen hun gangetje laat doen kan dat leiden tot een algehele afsterving van uw planten.


Verwelkingsziekte

Verwelkingsziekte of Verticilium om het eens met een moeilijk woord te zeggen kan voorkomen op verschillende bomen en/of struiken. De meest gevoelige planten zijn bol-catalpa, bol-acacia, bol-esdoorn, linde en enkele bolvormen van sierkers (Prunussoorten). Naast deze boomsoorten is ook Clematis zeer gevoelig. Daar de schade (zie foto’s) pas laat op het seizoen merkbaar is willen we u met dit bericht duidelijk maken dat het moment is aangebroken om NU te behandelen. Verwelkingsziekte zorgt namelijk voor een verstopping van de vaatbundels zodat er geen sapstroom meer mogelijk is. Dit geeft het typische beeld alsof de plant aan het verwelken is. Dit kan beginnen met een enkele tak maar al snel uitbreiden zodat de volledige plant zal afsterven. Daar de ziekte binnentreedt via de wortels is het raadzaam om bij bovenvermelde plantensoorten alle wortelbeschadigingen te voorkomen.
 

Witziekte op kleinfruit

Witziekte op kleinfruit zoals kruisbessen of stekelbessen is een frequent voorkomende ziekte. Zowel op de bladeren als op de vruchten is bij aantasting een wit tot lichtgrijs schimmelpluis waar te nemen. De ziekte gaat van het blad en de vruchten verder richting de knoppen die het volgende jaar moeten uitlopen. De ene variëteit is al gevoeliger dan de andere. Een zware aantasting in het najaar kan de vruchtzetting van het volgende jaar sterk beïnvloeden. Alle bessen (rode, zwarte, witte) zijn vatbaar voor deze ziekte, daarom is het aangewezen om ze nu nog allemaal te behandelen. Ruim in de winter ook zoveel mogelijk afgevallen blad op om de infectiedruk naar het volgende seizoen te verminderen. Afgevallen zieke bladeren nooit op uw composthoop gooien maar indien mogelijk afvoeren naar het containerpark of meegeven met de groencontainer.
 

Witziekte op sierplanten

Planten zoals paplaurier, rozen, Acer-soorten, Catalpa, Phlox, Hydrangea, enzovoort zijn gevoelig voor ‘echte meeldauw’ of ‘witziekte’. In regel vertonen planten vooral aan de bovenzijde van de bladeren een wit-grauw schimmelpluis. Bij paplaurier ontwikkelt het schimmelpluis zich echter op de bladonderzijde (uitzondering op de regel !). Bij zware aantasting krijg je sterke misvormingen, groeiremming of vervroegde bladval. Zeer droog zonnig weer overdag zorgt voor sterke uitgroei van deze schimmelziekte terwijl een vochtige ochtend zorgt voor de kieming. Bij een warme droge zomer moet je dus uw planten regelmatig controleren op herinfectie.


Afsterven van Pachysandra
De laatste jaren komen veel vragen binnen betreffende afsterven van de bodembedekker Pachysandra. Pachysandra staat het liefst op een halfschaduw tot schaduw plaats. De plant behoort tot dezelfde familie van Buxus. Vandaar is hij ook gevoelig voor bijvoorbeeld Volutella (meer bepaald Volutella pachysandri). Ook staat de plant niet graag met zijn voeten in het water. Zorg daarom voor een goed doorlatende humusrijke grond.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen