Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Aantal zieke paardekastanjebomen blijft stijgen

223 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Het aantal paardenkastanjebomen in Nederland dat is aangetast door de bloedingsziekte neemt toe. Was het aandeel zieke bomen vorig jaar nog 31 procent, dit jaar blijkt 40 procent de ziekteverschijnselen te hebben. Dat blijkt uit de inventarisatie die de werkgroep Aesculaap in de afgelopen maanden heeft gehouden onder de Nederlandse gemeenten.

Opnieuw komt naar voren dat het westen en het midden van het land zwaar zijn getroffen en het zuidoosten aanmerkelijk minder, hoewel in alle provincies het percentage aangetaste bomen hoger ligt dan vorig jaar.

paardekastanje ziek

Op basis van beschikbare gegevens concludeert Aesculaap dat te verwachten is dat het aantal zieke bomen nog verder zal toenemen. Op dit moment zijn er echter nog onvoldoende gegevens beschikbaar om te voorspellen hoe de bloedingsziekte zich in de toekomst geografisch verder zal verspreiden. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat waar er in 2005 nog veel licht aangetaste bomen werden gevonden, er nu steeds meer zwaar aangetaste bomen worden aangetroffen. Evenals in 2005, blijkt dat de ziekte het meest voorkomt in half volwassen bomen en wat minder in jonge of oude bomen.

In de inventarisatie is ook gekeken naar omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en de ontwikkeling van de bloedingsziekte in paardekastanjebomen. Voorbeelden van deze omgevingsfactoren zijn of een boom in verharding staat, zoals een trottoir, of in een plantsoen, en hoe het niveau van het grondwater ter plekke is. Hieruit zijn echter nog geen duidelijke tendensen naar voren gekomen.

Beheersen

Eerder dit jaar maakte de werkgroep Aesculaap bekend dat een bacterie uit de groep Pseudomonas syringae de veroorzaker is van de bloedingsziekte. Op dit moment loopt een groot vervolgonderzoek met als doel te zoeken naar mogelijkheden om de ziekte te beheersen.. Dat onderzoek is complex en tijdrovend. Met diverse deelonderzoeken gaat de werkgroep Aesculaap na hoe de bacterie de boom binnen treedt en hoe de bacterie zich verspreidt. Een vraag is of spatwater, insecten, schurende takken of vorstschade daarbij een rol spelen. Is er een mogelijke invloed van stressfactoren, zoals wateroverlast of droogte? Tevens onderzoekt Aesculaap of er een verband bestaat tussen de conditie van de bomen en de mate waarin ze door de ziekte worden aangetast. Daarnaast vertonen paardenkastanjes die lijden aan de bloedingsziekte, afweerreacties. Hoe en wanneer dit verdedigingsmechanisme in gang wordt gezet, wil de werkgroep weten, evenals wat de mogelijkheden zijn hoe de ontwikkeling van de ziekte in de boom het best in toom gehouden kan worden. Aesculaap verwacht medio januari 2007 met eerste resultaten van de deelonderzoeken naar buiten te treden.

Aesculaap

In de werkgroep Aesculaap werken samen: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR (coördinatie), Groenadvies Amsterdam BV, de Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het Ministerie van LNV, Alterra van Wageningen UR en de gemeenten Den Haag, Utrecht, Haarlemmermeer en Houten. Verder werken in het onderzoek mee: Plant Research International (PRI) en de Leerstoelgroepen Plantencelbiologie en Plantenfysiologie van Wageningen UR .

Bron: www.wau.nlReacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen