MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Bacterie definitief aangewezen als oorzaak kastanjeziekte

532 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Onderzoekers hebben nu definitief vastgesteld dat een bacterie de primaire oorzaak is van de bloedingziekte onder paardenkastanjes. Dat is de uitkomst van nader onderzoek, waarbij grote bomen kunstmatig zijn geïnfecteerd. Dit onderzoek, dat vorig jaar oktober is ingezet, is uitgevoerd onder coördinatie van de werkgroep Aesculaap. Vorig jaar sprak de werkgroep al de verdenking uit tegen een bacterie uit de groep van de Pseudomonas syringae.

Hoewel de precieze wijze waarop de bacterie in de boom terecht komt nog niet bekend is, is wel duidelijk geworden dat beschadigingen of verwondingen van de paardenkastanjes een risico op besmetting met zich meebrengen. De werkgroep Aesculaap noemt de situatie ernstig omdat op dit moment nog geen afdoende bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn. Bestrijding van de bacterieziekte onder deze beeldbepalende bomen zal daarom niet eenvoudig zijn, meent zij. Het onlangs ingezette vervolgonderzoek zal volgens de werkgroep de richting aangeven hoe de ziekte te lijf kan worden gegaan. Dat onderzoek is ondermeer gericht op vragen als: hoe treedt de bacterie de boom binnen, en: hoe verspreidt zij zich? Spelen spatwater, insecten, schurende takken of vorstschade daarbij een rol? Ook wordt nagegaan of stressfactoren, als droogte of wateroverlast, een rol spelen en of er verband bestaat tussen de plaats waar de boom groeit en de mate waarin de boom is aangetast.

Op basis van de onderzoeksresultaten die tot nu toe bekend zijn geworden, adviseert de werkgroep Aesculaap gemeenten en particulieren paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust te laten en het advies op te blijven volgen, zoals vermeld op de website www.kastanjeziekte.wur.nl.

Bacterieonderzoek

Nadat vorig jaar proeven zijn gedaan op zaailingen van de paardenkastanje en de verdenking op de bacterie viel, hebben Plant Research International van Wageningen UR en de Plantenziektenkundige Dienst uitgebreide  proeven gedaan, waarbij oudere bomen kunstmatig  zijn besmet. Op grond daarvan is onomstotelijk komen vast te staan dat de bewuste bacterie de primaire oorzaak is van de bloedingziekte onder de paardenkastanje. Of het om een nieuwe soort, of om een bestaande variant van een bacterie uit de groep van de Pseudomonas syringae gaat, wordt nog uitgezocht. De onderzoekers vonden verder dat de aantasting van de boom vaak verder voortgeschreden is dan op het eerste gezicht lijkt. Onder een schijnbaar gezonde bast met maar een klein wondje, komt vaak een ernstige aantasting onder de bast tevoorschijn.

Landelijke inventarisatie

Onlangs is een nieuw inventarisatieonderzoek onder de Nederlandse gemeenten gestart. Tot nu toe heeft de helft van de gemeenten, met een goede spreiding over Nederland, aangegeven daaraan mee te willen werken. Hoewel  nog maar een beperkt aantal gegevens tot nu toe  zijn verwerkt, is de eerste indruk dat het aantal aangetaste bomen sinds vorig jaar is toegenomen en dat er daarbij een verschuiving is van licht naar zwaar aangetast. Uit de inventarisatie onder Nederlandse gemeenten in 2005 kwam naar voren dat bijna een derde van het aantal geïnventariseerde paardenkastanjes is aangetast door de bloedingziekte.

Aesculaap

In de werkgroep Aesculaap werken samen: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR (coördinatie), Groenadvies Amsterdam BV, de Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het Ministerie van LNV, Alterra van Wageningen UR en de gemeenten Den Haag, Utrecht, Haarlemmermeer en Houten. Verder werken in het onderzoek Plant Research International (PRI) en de Leerstoelgroepen Plantencelbiologie en Plantenfysiologie   van Wageningen UR mee.

Bron: www.wau.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen