Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Welke grassoorten zijn er allemaal?

door Eddy Geers • Vrijdag 30 Maart 2018 Volg Eddy G.

Misschien heeft u er nog nooit bij stilgestaan, maar een gazon is vrijwel steeds samengesteld uit verschillende grassoorten. Er komen in de natuur verschillende grassen voor maar er zijn slechts een beperkt aantal soorten geschikt voor een gazon. Die verschillende soorten hebben elk hun eigen typische kenmerken. Jammer genoeg heeft elke soort ook haar beperkingen.

Niet zomaar gras...

Om tot een ideaal resultaat te komen, maken producenten van gazonzaad mengsels van verschillende grassoorten, om zo samenstellingen te maken voor verschillende gebruiksdoeleinden. Het succes van een gazon is dus het gevolg van de juiste keuze van een bepaald mengsel.

Een gazon was vroeger vooral een gebruiksgazon waarop mocht gelopen en gespeeld worden. Deze bevatten voor een groot deel Engels raaigras (Lolium perenne) een grassoort die tegen een stootje kan. In de hedendaagse meer formele tuin is een gazon vaak soms maar een 'sierelement' dat er perfect moet uitzien en waar maar zelden op gelopen wordt. Dergelijke gazons zijn vooral samengesteld uit fijne grassoorten zoals zwenkgrassen (Festuca) en struisgrassen (Agrostis)

 

De belangrijkste grassoorten zijn:

1. Engels raaigras: (Lolium perenne)

Eigenschappen:

 • snelle kieming en opkomst
 • snelgroeiend
 • zeer goed bestand tegen droogte, betreding en bespeling
 • blijft groen tijdens de zomer
 • iets breder van blad, dus minder geschikt voor de mooiste gazons
   

2. Roodzwenkgras: (Festuca rubra)

Eigenschappen:

 • uitstekende grassoort die een fijne, zachte en dichte zode vormt
 • traaggroeiend, dus minder maaibeurten
 • goed bestand tegen vochtige en beschaduwde plaatsen
 • kiemt echter traag en is iets minder goed bestand tegen bespeling
 • Naast het gewone roodzwenkgras, zijn er ook soorten die uitlopers vormen, da’s handig voor het dichtgroeien van kale plekken.
 • Roodzwenkgras en Engels raaigras zijn verreweg de meest gebruikte soorten voor gazons.
   

3. Veldbeemdgras: (Poa pratensis)

Eigenschappen:

 • goed bestand tegen betreding en droogte
 • vormt ondergrondse uitlopers, nuttig voor opvullen van kale plekken
 • traaggroeiend en zeer standvastig
 • trage kieming en beginontwikkeling (weinig geschikt   voor doorzaai)
 • nogal ziektegevoelig
   

4. Gewoon struisgras: (Agrostis capillaris syn. Agrostis tenuis)

 • Deze traaggroeiende soort vormt een zeer dichte en tamelijk fijne zode.
 • Zeer geschikt voor vochtige gronden en goed bestand tegen kort maaien.
 • Jammer genoeg is gewoon struisgras gevoelig aan droogte en betreding.