MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

De moestuin in februari

40453 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers • Donderdag 26 Januari 2023 Volg Eddy G.

In februari kan het weer alle kanten uit. Het is zo'n maand die het lentegevoel kan opwekken, maar het blijft een wintermaand waarin de koude nog flink van zich kan afbijten. Wie in het bezit is van een koude bak of werkt met plastic tunnels kan alvast van start gaan. Het is in deze periode vooral belangrijk om de temperatuur in de gaten te houden en niet te vroeg te starten. 

Sprokkelmaands regen, is grasmaands zegen.

 

DE VIERKANTEMETERTUIN

KLIK HIER voor de tips i.v.m. deze manier van moestuinieren. 


WAT TE DOEN IN DE TUIN:

 • U kan nu de laatste winterharde wortelgroenten en koolgewassen oogsten. Koolgewassen zoals boerenkool en spruitkool, schieten na een zachte winter spoedig door. Oogst daarom nu en ruim de stronken op. 
 • Als dat nog niet is kunnen gebeuren moeten de zaaibedden worden voorbereid. Meststoffen, compost of bodemverbeteraars (gedroogde koemest) inwerken
 • Onkruidvrij houden. Bedden waar je straks wilt op zaaien kun je best opwarmen door er een plastic tunnel over te plaatsen. Mislukkingen bij vroeg zaaien zijn vooral te wijten aan zaaien op koude grond. 
 • Op zware grond kan er gespit worden. Vooral zwaardere grond (kleigrond) wordt omgespit en goed verteerde compost onderwerken om de structuur van de grond te verbeteren.
 • Als het niet vriest kunnen fruitbomen worden gesnoeid. Fruitbomen kun je ook nog een behandeling geven tegen insecten en schimmels. Behandel de vruchtbomen eventueel met een product op basis van minerale oliën tegen eieren van rode spin en luizen. Tegen schimmels en ziektes kan u suiten met Bordeauxse pap. Behandel de bomen op een droge vorstvrije dag. Heeft u de behandeling reeds in januari uitgevoerd dan kan het geen kwaad deze te herhalen. Vervang de lijmbanden.
 • U kan nog steeds fruitbomen aanplanten. Haal de beschermende mulchlaag rond fruitbomen weg.
 • Snoei frambozen die in het najaar dragen. Snoei de takken weg tot tegen de grond. Bij zomerframbozen snoeit u alleen de takken van vorig jaar weg. Die zijn duidelijk te herkennen aan de donkere kleur. Niet snoeien tijdens vorstperiodes.
 • Eventueel de pH-waarde van de grond controleren om te weten waar er moet gekalkt worden. Geen kalk strooien op de percelen waar aardappelen komen te staan. Koolsoorten houden wel van kalk.
 • Maak eventueel verhoogde bedden om vroeger te kunnen starten. MEER INFO
 • Controleer de ingekuilde groenten.
 • Vroege aardbeirassen kan je vervroegen door er een plastic tunnel over te plaatsen.
 • Voorzie ook al rijshout. Hiervoor gebruik je het best snoeihout van els, populier, wilg, eik en es. Indien mogelijk gebruik je zoveel mogelijk vers rijshout. Op het oude kunnen schimmels overwinteren.

   

moestuin f.jpg

 


 KOUDE BAK, KOUD GLAS, VOLLE GROND

SLA

Wie zelf niet wil zaaien heeft de mogelijkheid om slaplantjes aan te schaffen. De keuze in soorten is niet zo uitgebreid als bij de zaaizaden, maar ze maken je het leven wel heel erg gemakkelijk. Je kan ze in een koude bak uitplanten of in een bloembak die je op een lichte, beschutte plaats zet. Zet ze niet te warm want dan gaan ze snel opschieten. TEELTINFO

 

spinazie.jpg

SPINAZIE

Spinazie is een prima voorjaarsgroente die bestand is tegen koude. Zaai in geulen van ongever 2 à 3cm diepte en dun later uit. Je kan ook breedwerpig uitzaaien. Kies uiteraard voor aangepaste rassen. Bij spinazie is het belangrijk om te zorgen voor een luchttemperatuur die niet onder 7°C zakt. TEELTINFO

 

 

VELDSLA

Onder koud glas veldsla zaaien. In februari kan ook al plantgoed aangeboden worden van veldsla. Deze kan je ook uitplanten onder koud glas. TEELTINFO

   

WORTELEN

Bij wortelen gebruik je het best een vroege ‘ronde’ soort zoals: ’Parijse Markt' of 'Rondo'. Deze zijn zeer geschikt om voor te zaaien, omdat ze geen lange pinwortel vormen. U kan in februari reeds in de koude bak zaaien of zodra de weersomstandigheden het toelaten kan u in volle grond zaaien. Zaai vrij dik, ondiep in rijen met een tussenafstand van 15 à 20cm. U kan de zaaibedden afdekken met plasticfolie om het zaad sneller te doen kiemen. Na opkomst uitdunnen. Het voordeel bij vroege teelt is dat de wortelvlieg in deze periode nog niet actief is.  TEELTINFO

AJUIN

Sommige rassen kunnen uit zaad gekweekt worden. Begin hier vooral op tijd mee: binnen of onder glas zaaien in trays. Uitplanten ofwel op 10 of op 15 cm in de lijn, naargelang de dikte van de bol die je wil bekomen. Natuurlijk kan je ook plantuitjes aanschaffen. Deze zijn iets duurder, vooral wanneer ze een behandeling kregen tegen het ‘doorschieten’. Plant je ze te vroeg in koude natte grond dan schieten ze zeker door en kunnen ze enkel worden gebruikt als snijgroente in salades. Plant in rijen met een tussenafstand van 25cm en zet de plantuien 10cm uit elkaar. Plant zodat enkel het puntje van de plantui zichtbaar blijft. Bescherm het plantgoed eventueel met gaas om te voorkomen dat vogels de knollen opgraven. Ook look en sjalotten kunnen buiten in volle grond worden geplant

TIP: tussen de uien, sjalotten, knoflook kan je nu reeds veldsla zaaien en winterpostelein. Veldsla is rijk aan ijzer TEELTINFO

ERWTEN

In volle grond, op een beschutte plek waar de grond niet te nat is of onder glas kan in februari gestart worden met de opkweek van erwten. Indien we ook dit jaar een eerder zachte winter hebben dan zal u misschien in mei erwten uit eigen tuin kunnen plukken. Wie op zware of natte grond tuiniert kan best starten met voorzaaien onder koud glas. Er kan dan begin maart worden uitgeplant. Erwten hebben namelijk niet echt hoge temperaturen nodig om te kiemen. Je kan planten in potjes of in trays in de koude bak. Om het zaaiproces wat te versnellen laat je de zaden 24 uur weken in wat lauw water. Daarna worden ze direct gezaaid in potjes of modules, meestal twee bij elkaar. Later wordt dan de zwakste weggenomen. Na een drietal weken kan je dan uitplanten onder folie, met wat rijshout in de lijn om de lage erwtjes toch wat steun te geven.

tuinbonen.jpg

TUINBONEN

Vanaf half februari kan er worden voorgezaaid onder koud glas, eventueel in potjes door twee à drie zaden per potje te leggen. In maart kan er dan worden uitgeplant in volle grond. TEELTINFO

RADIJS

Radijs kan vrij goed tegen kou en heeft een korte groeitijd. Er zijn diverse soorten, halflange, ronde, rode, en rode met witte punt. Zaai uit de volle hand ter plaatse op een diepte van 1.5 à 3cm en bedek met lichte grond.Of op rijen met 10cm tussenruimte. Goed aandrukken opdat het zaad in contact met de grond zou blijven. Radijs vraagt licht en regelmatig besproeien. Radijs is heel geschikt als voorteelt en tussenteelt. Zaai steeds in kleine hoeveelheden voor een gespreide oogst. Eventueel de zaden laten voorkiemen. TEELTINFO

RAAPSTELEN

Raapstelen zijn een 'vergeten' ouderwetse voorjaarsgroente die rijk is aan vitamines, mineralen en ijzer. De teelt is heel eenvoudig en vanaf februari kan je ermee aan de slag in de serre of koude bak. Lees meer


WARM GLAS - BINNEN

BROCCOLI

Voor de vroege teelt van broccoli kan je reeds in de eerste helft van februari met de opkweek beginnen. Het zaad wordt rechtstreeks in 5cm potjes gezaaid. Twee zaden per pot voorzien en na de opkomst het beste plantje overhouden. Een andere methode is zaaien in een bakje/kistje met zaai- en stekgrond en na de opkomst verspenen in kleine potjes. Hou tijdens het kiemen een temperatuur aan van 18-20°C. Na de opkomst en na het verspenen brengt u de potjes in een ruimte waar de temperatuur zo'n 12 à 15°C bedraagt. Kies aangepaste rassen. TEELTINFO

BLOEMKOOL

Voor de opkweek van bloemkool geldt hetzelfde als de teelt van broccoli. Voor vroege teelt binnenshuis zijn de vroege rassen eigenlijk minder geschikt. Kies voor Zomer- of herfstrassen. Het zaad wordt rechtstreeks in 5cm potjes gezaaid. Twee zaden per pot voorzien en na de opkomst het beste plantje overhouden. Een andere methode is zaaien in een bakje/kistje met zaai- en stekgrond en na de opkomst verspenen in kleine potjes. Hou tijdens het kiemen een temperatuur aan van 18-20°C. Na de opkomst en na het verspenen brengt u de potjes in een ruimte waar de temperatuur zo'n 12 à 15°C bedraagt. TEELTINFO

SELDER

Om doorschieten bij selder te voorkomen kan je starten met opkweken vanaf eind januari begin februari. Meng het fijne zaad met vochtig zand en strooi dit mengsel uit in een bakje met vochtige zaai- en stekgrond. Zorg voor een temperatuur tussen 18 en 20°C. Zaai niet in te koude en te natte grond. Na het zaaien drukt u de grond lichtjes aan en dekt dit af met plasticfolie. Zorg ervoor dat de grond niet kan uitdrogen. Na opkomsst verspenen in kleine potjes. Te diep verspeende plantjes groeien niet. Selderplantjes groeien in het begin erg langzaam. Hou een constante temperatuur aan van 18-20°C. Voor u gaat uitplanten mag de temperatuur dalen tot 15°C.

KOOLRABI

Koolrabi behoort tot de koolsoorten. De stengel verdikt boven de grond tot een knol. Er zijn witte en blauwe/paarse soorten, alhoewel ze beiden wit vlees hebben het is enkel de buitenkant die verschilt. Voorzaaien in trays en hou deze op een plaats bij 15°C. Te lage temperaturen veroorzaken doorschieten. Daarna verspenen in potjes en vanaf april afharden en tegen eind april buiten uitplanten op een afstand van 30 x 30cm. TEELTINFO

AUBERGINE

Bij Aubergines is het belangrijk om tijdig te beginnen. Het zaad kiemt traag en de plantjes groeien traag. Je moet bij het opkweken zorgen voor een optimale groeitemperatuur van zo'n 25°C bij hoge luchtvochtigheid. Laat het zaad 12 uur weken voor het zaaien. Druk de zaadjes in met potgrond gevulde trays of potjes. Maak gebruik van een kweekkastje. Laat de temperatuur niet onder 20°C zakken. Aubergines zijn net als paprika's warmteminnend en worden best in een serre/kas opgekweekt. Uitplanten op een afstand van 50 x 70 cm. TEELTINFO

KROPSLA

Kropsla voorzaaien in bakjes bij een temperatuur van 15 tot 18°C. Na opkomst de jonge plantjes verspenen in een groter bakje of in potjes. Je kan ook rechtstreeks in potjes zaaien: vul kleine potjes met potgrond die het best in een verwarmde ruimte heeft gestaan, maak met een stokje of potlood in het midden een putje en leg daarin 2 à 3 zaadjes. Druk het kuiltje dicht en dek het af met zand. Als de plantjes opkomen zet je ze op een lichte koele plaats. Zet ze niet te warm of ze worden te spichtig. Goede rassen zijn: Meikoningin, Wonder der 4 jaargetijden of Appia (Somers) Bij de krulsla zijn Lollo Bionda en Lollo Rossa populair. TEELTINFO

AARDAPPELEN

Om pootaardappelen voor te kiemen leg je ze zo'n 4 weken voor het planten (planten gebeurt vanaf half april) in kistjes op een koele (10°C)lichte plaats (geen direct zonlicht). Om het kiemen te versnellen kan je de kistjes in een warmere plaats zetten (18°C). Eens ze gekiemd zijn moet je het plantgoed afharden door ze op een plaats te zetten met temp. rond 6-10°C. Opgelet: aardappelen die reeds gekiemd zijn mag je niet meer in een warmere ruimte zetten.

 

Zomerprei

zaaien in bakjes of kistjes met zaai- en stekgrond. Op een plaats zetten met een temperatuur rond 20°C. Als de jonge plantjes ongeveer 5cm zijn breng je ze naar een koelere lichte ruimte (15°C)

Ook paprika's, komkommer en tomaten kun je zaaien. Hou er rekening dat plantgoed hiervan niet voor half mei buiten kan worden uitgeplant. Plantgoed kan je nu wel reeds voor serreteelt opkweken bij een temperatuur van 12- 15°C

 

2 reacties

 • Tony D. Tony D. Wij gaan er aan beginnen . sla, tomaten, paprika, selder, Bloemkool, zaaien in bakjes en binnen zetten. kijken wat het wordt
  Vrijdag 2 Februari 2018 om 18:08
 • Peter v. Peter v. Veel succes, hou ons op de hoogte!
  Vrijdag 1 Februari 2019 om 15:59

Log in om een reactie te plaatsen