MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

De Vlaamse tuinaannemer

393 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

U WENST MOOI GROEN? LAAT EEN TUINAANNEMER HET DOEN!


Iedereen verwacht dat zijn investeringen in zijn tuin uitmon­den in een wondermooie én duurzame groene levensruimte, waar het goed is om te toeven. Het inschakelen van een professionele tuinaannemer bespaart je een hoop kopzorgen en teleurstellingen, want een tuin aanleg­gen én onderhouden op een degelijke manier is niet zo vanzelf­sprekend!

De tuinaannemer beschikt over de nodige kennis en vakmanschap om de talloze facetten van je tuin volledig naar je smaak gestalte te geven. Hij kent de kwaliteit van de materialen en de specifieke behoeften van de planten. Hij respecteert de plantafstanden. Hij weet in welke kwekerijen hij de planten moet betrekken en hoe hij ze moet behandelen. Hij is vertrouwd met de bodem­structuur. Hij kent de knepen om van alle soorten waterelemen­ten esthetische en gezonde biotopen te maken. Kortom, hij voert vlekkeloos uit wat jijzelf en je tuinont­werper droomden!

WAT IS "DE VLAAMSE TUINAANNEMER" ?


  "De Vlaamse Tuinaannemer" is de naam van een promo­tie­pro­ject voor het beroep van tuinaannemer, dat momenteel aan zijn negende editie is.

De werkgroep achter dit project bestaat uit afgevaardigden van de 7 tuinaannemersverenigingen die Vlaanderen telt en een coördinator, Rit Vangeel. Achteraan in deze brochure vindt u een overzicht van deze beroepsorga­nisaties. Jaarlijks organise­ren zij gezamenlijk een wed­strijd waarbij professionele tuinaannemers zich kunnen in­schrij­ven met één project in de catego­rie “par­ticulie­re tui­nen” met drie opper­vlaktecate­gorieën: nl. kleiner dan 250 uitgevoerde m², tussen 250 en 1000 uitgevoerde m² en groter dan 1000 uitgevoerde m². De ingezon­den realisa­ties van de kandidaten worden dan allereerst beoordeeld door een prese­lec­tiecommis­sie, die max. 5 projecten in elke catego­rie weer­houdt. Daarna worden deze pro­jecten van de finalisten enkel en alleen op aanleg en onderhoud beoor­deeld door een zeskop­pige jury, be­staande uit een tuin- en landschapsarchi­tect (Francis Broos), twee jaarlijks wisselende  tuinaan­ne­mers, een planten­deskun­dige (Harry van Trier), een groen­journalist (Ivo Pauwels) en een fer­vente tuinliefhebber. Na een deliberatie begin juni worden voor elk van de 3 catego­rieën de drie win­naars en de eervolle vermel­dingen bepaald.

RUSTIG KENNISMAKEN MET DE PROJECTEN VAN DE FINALISTEN


We laten u hierbij kennismaken met de projecten van de finalisten van deze wedstrijd. Stuk voor stuk getuigen  zij van het vakmanschap en de stielkennis van een professionele tuinaanne­mer. Wij wensen u alvast een mooie wandeling doorheen deze tuinen toe en hopen dat we u behulpzaam mogen zijn bij het creëren van uw eigen tuindromen!

Een groene tuinkamer- categorie: -250 m2 (goud)     Met liefde voor- categorie: 250 – 1000 m2 (goud) De schaduw van reuzen- categorie: + 1000 m2 (goud)

Rond de moerbeiboom: categorie: -250 m2 (zilver) Het onmogelijke mogelijk gemaakt: categorie: 250 - 1000 m2 (zilver) Kristallen bollen voor een kathedraal: categorie: + 1000 m2 (zilver)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen