MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Hoe moet je distels bestrijden?

31562 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Distels zijn soms schitterende planten. Denk maar aan de Cirsium rivulare 'Atropurpureum' bijvoorbeeld die als vaste plant te koop wordt aangeboden. Ze zijn ook nuttig want het zijn planten die nuttige insecten zoals bijen en vlinders aantrekken. Toch zijn sommige soorten een hardnekkig onkruid.

De zaden verspreiden zich makkelijk en de plant kan hinder of schade aan gewassen veroorzaken.  Daarom is het bij wet verplicht om schadelijke distels op te ruimen. (wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen). Op de bestrijding van de kale jonker kunnen afwijkingen worden toegestaan in de gewestplanbestemmingen natuurgebeieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.

Wegens bevoegdheidsoverschrijding (distelbestrijding is een gewestelijke materie in België) en een conflict met het bermbesluit (bermen van publiekrechtelijke personen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden!) worden in de provincie Oost-Vlaanderen geen verordeningen meer uitgevaardigd. De andere provincies doen dit echter nog wel.

In veel landen is de bestrijdingsplicht al afgeschaft of aangepast. Tot nader order gelden echter de regels zoals deze werden opgesteld in dit persbericht van de politie:


Soorten te bestrijden distels

Iedere eigenaar, huurder, pachter,… van gronden en bossen is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels te beletten en de planten te bestrijden en te vernietigen. De gouverneur vaardigt hiervoor jaarlijks een verordening uit. Omdat het voorkomen van zaadvorming het meest doeltreffend is, grijp je best tijdig in. 


Volgende soorten distels moet je bestrijden:

 • Akkerdistel (Cirsium arvense)
 • Kruldistel (Carduus crispus)
 • Kale jonker (Cirsium palustre)
 • Speerdistel (Cirsium lanceolatum)


Kenmerken van distels

Distels verkiezen een voedselrijke groeiplaats. Bij een te lang gebruik van houtsnippers tussen de beplanting, steken distels vaak hardnekkig de kop op. Ook op plaatsen waar groenafval wordt gestort vormen distels één van de grote problemen.  


Bestrijding van distels

Voor elke soort distel bestaat een andere tactiek:

 • Tweejarige distels vermeerderen zich alleen via zaad en niet vegetatief. De doorlevende akkerdistel doet dat met zijn uitlopers wel. Wil je tweejarige distels inperken, dan volstaat het om de plant te maaien vlak voor de bloei. Je kan uiteraard ook de rozetten uitsteken. Bij akkerdistels is dat zelfs noodzakelijk. Zij vermeerderen zich via uitlopers en bloeien zelfs op stengels van enkele centimeters hoog.
 • Ongewenste akkerdistels maai je kort voor de bloei, als de bloemknoppen nog gesloten zijn, af (eind juni/begin juli). Te vroeg maaien heeft geen zin want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen in augustus/september. Bovendien zijn de planten het zwakst voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen in de wortels. In augustus maai je het best nog eens een tweede maal en dan nog een keertje voor de winter. Zo nodig herhaal je dit het tweede en derde jaar. Dit intensieve maaibeheer is nodig om distels volledig weg te werken. Maai je te weinig, dan haal je de bloeiwijze wel weg, maar wordt de plant geprikkeld om zich vegetatief uit te breiden.
 • De vernietiging mag zowel manueel, machinaal als met wettelijk goedgekeurde bestrijdingsmiddelen(*) gebeuren. Opgelet: in bepaalde gebieden zoals onder andere natuurreservaten en natuurgebieden met wetenschappelijke waarde gelden specifieke regelingen. In dit geval neem je best contact op met de dienst milieu.  
 • Verzuim van distelbestrijding = boete!?! Wie hinder ondervindt van distels op het terrein van derden, kan dit melden aan de stad/gemeente. De stad kan zelf overgaan tot verwijdering. De kosten hiervan worden aan de eigenaar of beheerder doorgerekend. Je kan ook een administratieve boete krijgen.

 

Bron: Persbericht Politie

1 reactie

 • barbara l. barbara l. Daar had ik echt geen weet van
  Zondag 19 November 2017 om 14:28

Log in om een reactie te plaatsen