MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Engerlingen

1515 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Dit zijn de larven van een bepaalde kever-familie, de “bladsprietigen”.  Deze naam krijgen ze omdat de eindleden van hun antennen (= ‘sprieten’) bestaan uit platte lamellen (= ‘bladen’) !

Hiertoe behoren onder andere de meikever (Melolontha melolontha), de junikever (Amphimallon solstitialis), het rozenkevertje (Phyllopertha horticola), de sallandkever (Hoplia philanthus), …  In Vlaanderen is het nogal vaak Hoplia sp. die problemen veroorzaakt in onze gazons. Maar ook steeds vaker het rozenkevertje en de junikever. 

De engerlingen vreten graswortels af tot vlak onder het groeipunt, waardoor de grasmat los komt van de minerale ondergrond. Het gevolg is verdroging van de grasmat bij verminderende regenval. Als secundaire schade is er het ‘los plukken’ van het gazon door merels en kraaiachtigen op zoek naar deze engerlingen. Hierdoor vergroot de kans dat het gazon vlugger veronkruidt  met straatgras, .. . De duur van de levenscyclus bij “bladsprietigen” loopt sterk uiteen. Bij het rozekevertje is dit één jaar; bij de junikever en Hoplia philanthus 2 jaar en bij de meikever 3 tot uitzonderlijk 4 jaar. Engerlingen zijn ivoorkleurige, sterk gekromde larven, met een dik zakvormig uitgestulpt achterlijf, dat wat doorschijnend en vaak donker van kleur is door de onderliggende darminhoud. De larve is voorzien van 3 paar bruin gekleurde borstpoten en een bruin gekleurde kop. De lengte van de grotere larven varieert van soort tot soort : 1.5 tot 3.5 cm !!

In het eerste larvestadium voeden de larven zich vaak met alleen humusachtig materiaal. De oudere larven voeden zich gedurende hun verdere ondergronds bestaan aan de fijnere wortels van planten, struiken en bomen. Dit gaat van haarwortels in het tweede larvestadium tot grotere wortels in latere stadia. Enkele tweejarige larven van de meikever zijn bijvoorbeeld reeds voldoende om een jonge boom volledig te doen afsterven. Gedurende de derde zomer verpoppen de meikeverlarven op een diepte van ongeveer 30 tot 50 cm, om het volgende voorjaar (2e helft april - mei) als adult te voorschijn te komen.

De volwassenen kevers kruipen uit de grond vanaf 2e helft van april - begin mei tot soms in juli, terug afhankelijk van de soort. Dan is hun chitinelaag nog zacht en gemakkelijk penetreerbaar voor insecticiden: dus rond 20 april is het ideale tijdstip om een preventief insecticide-laagje te leggen in de bodem waar veel aantasting is gebeurd !! Want voor een doorsnee gazonbezitter is het zeer moeilijk om bij het vinden van engerlingen de juiste keversoort te gaan bepalen.

De adulte kevers leggen hun eitjes zeer verspreid in de tijd af, afhankelijk van de soort. Bij het rozekevertje is dit reeds heel kort na de ontluiking. Bij de andere soorten is dit meestal wat later, vanaf juli - augustus. Allen doen ze dat door gaatjes in de grond te boren waar ze hoopjes van twaalf tot dertig eitjes in afleggen, soms zelfs tot 10-15 cm diepte. Dit laatste gebeurt doordat de wijfjes IN de bodem te kruipen. Na 3 tot maximum 6 weken ontluiken deze eitjes.  Het eerste jaar leven de larven nog nét onder het bodemoppervlak en zijn ze nog te bestrijden met een insecticide. Het 2e jaar van de cyclus kruipen ze reeds dieper in de grond; evenals in het derde jaar zodat ze dan moeilijk te bestrijden vallen ! Daarom best ook een insecticide toepassen en overvloedig inregenen in de bodem rond half augustus - half september. Op deze manier worden de 1e jarige larven (van de keversoorten met een meerjarige cyclus) die vrij oppervlakkig zitten misschien nog dodelijk getroffen, vooraleer ze dieper migreren.  

Een 100 % efficiënte chemische bestrijding van larven van deze “bladsprietigen” is met één behandeling zo goed als onmogelijk !

De beste oplossing is volgens een bestrijdingsschema, namelijk per jaar 2 keer behandelen :

  • 1e keer omstreeks 15-20 april (= ogenblik van de ontluiking van nieuwe kevers)     
  • 2e keer omstreeks half augustus tot half september, ten laatste eind september(= om de jonge 1e jaarslarven af te doden vooraleer ze dieper migreren in debodem)
     

Dit bestrijdingsschema zo'n 3 jaar na elkaar aanhouden én met zéér véél water overvloedig inregenen.

Engerlingen bestrijden kan ook anders! Natuurlijk engerlingen bestrijden kan met aaltjes of nematoden. Dit zijn kleine voor het oog onzichtbare rondwormen die via lichaamsopeningen zullen binnendringen waarvan de engerling zal sterven.


Afhankelijk van de kever die je in je gazon hebt (meikever, junikever, rozenkever) moet je aaltjes meerdere jaren na elkaar gebruiken. Steeds toepassen tussen half augustus en half september en eventueel om schade te beperken in het voorjaar bij wanneer de eerste schade wordt vastgesteld.


De meest voorkomende kever, rozenkever, is een eenjarige kever en zal kunnen bestreden worden door eenmalig B-green toe te passen tussen half augustus en half september. Hou de jaren nadien je gazon in het oog, vanaf je een klein plekje ziet, zo snel mogelijk behandelen. 

 

Auteur: Ir. Koen Linskens

1 reactie

  • Kiki B. Kiki B. Milieuvriendelijke bestrijding is goed mogelijk met Gramisec.
    Zaterdag 28 November 2015 om 15:53

Log in om een reactie te plaatsen