MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Europese vogelsoorten gaan een moeilijke toekomst tegemoet

377 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Klimaatatlas van Europese vogels voorspelt een moeilijke toekomst voor Europese vogelsoorten


Onmiddellijke actie en een vernieuwd engagement voor de bescherming van Natura 2000 gebieden is noodzakelijk om Europese vogelsoorten te beschermen. Bovendien moet de algemene milieukwaliteit verbeteren en het landschap veel meer ruimte bieden voor migraties.

BirdLife International stelt vandaag in Brussel een eerste klimatlas van Europese vogels voor. Natuurpunt is als Vlaamse partner van BirdLife International bezorgd over de voorspellingen in dit uitgebreid wetenschappelijk document, dat is samengesteld door onder meer wetenschappers van de Engelse universiteiten Durham en Cambridge. Deze atlas beschrijft de mogelijke impact van de klimaatsverandering op de verspreiding van vogelsoorten. In de loop van deze eeuw zal het veranderend klimaat de condities in de huidige leefgebieden van soorten sterk veranderen. Om te kunnen overleven zullen veel soorten hun verspreidingsgebied moeten aanpassen aan de zich verplaatsende klimaatzones. Voor soorten met een beperkt aanpassingsvermogen is dat een moeilijke of onmogelijke taak.

De klimaatatlas beschrijft uitgaande van een stijging van 3°Cten opzichte van het pre-industriële tijdperk het potentieel verspreidingsgebied van vogelsoorten tegen het einde van deze eeuw op basis van het klimaat dat ze nodig hebben. Voor de berekening worden leefgebiedkenmerken gebruikt die door het klimaat beïnvloed worden, namelijk de winter- en zomertemperatuur en de hoeveelheid beschikbaar water.

Indien er geen vooruitgang wordt geboekt in het tegengaan van de klimaatsverandering zal het leefgebied voor een gemiddelde Europese vogelsoort zich tegen het eind van deze eeuw ongeveer 550 kmnaar het noordoosten moeten verplaatsen en ongeveer 20 procent kleiner worden dan het huidige verspreidingsgebied. Voor sommige soorten is het voorspelde verspreidingsgebied totaal verschillend van het huidige. Vogelsoorten van het noordpool- en subarctische gebied en het Spaanse schiereiland staan het meest onder druk. Voor een aantal Europese soorten is de kans op uitsterven groot.

Voor een groot aantal vogelsoorten in Vlaanderen merken we nu al de voorspelde veranderingen. Graspieper, kievit en blauwborst zijn bijvoorbeeld soorten waarvoor op het einde van deze eeuw in Vlaanderen geen geschikt broedgebied meer zal zijn. De graspieper gaat nu al sterk in aantal achteruit. Kaarten met de huidige en voorspelde verspreiding vind je op de site van natuurpunt.

De klimaatatlas beschrijft niet alleen de waarschijnlijke veranderingen voor de Europese vogelsoorten, maar geeft ook aan hoe we moeten antwoorden op deze bedreigingen. In eerste instantie moeten we de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Meer dan ooit moeten we de huidige dier- en plantensoorten beschermen door maximale populaties en natuurlijke ecosystemen te behouden in hun huidig verspreidingsgebied. Door het Natura 2000 netwerk van Europese natuurgebieden beter te beschermen en beheren, garanderen we de ruggengraat van de Europese natuurrijkdom. In het landschap dat de verbinding vormt tussen de Natura 2000 gebieden moeten we naar duurzaam landgebruik met veel ruimte voor biodiversiteit. Enkel op die manier hebben dieren en planten een overlevingskans en kunnen ze de verschuivende klimaatzones misschien volgen.

Bron: Natuurpunt  website

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen