MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Gazontips

4177 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Haast in iedere tuin is er gazon. Iedereen wenst een grasmat die frisgroen is en vrij van mos. Maar over een mooi groen gazon beschikken, is niet altijd zo eenvoudig.

DCM ontwikkelde een volledig gamma grasverzorgingsproducten zowel voor aanleg als onderhoud uitgaande van de jarenlange ervaring met de aanleg en onderhoud van sportvelden. Stuk voor stuk evenwichtige producten die u een antwoord geven voor elk gazonprobleem en u een onberispelijk frisgroen gazon garanderen.

 

A. Hou de zuurtegraad op peil

Vooral na de winter vraagt u grastapijt de nodige aandacht. Naast regelmatig maaien en bemesten is er een andere karwei die u niet uit het oog mag verliezen: bekalken. De optimale zuurtegraad (pH) voor uw gazons hangt af van het soort gazon en de grondsoort en varieert tussen pH 6 en pH 76,5. Door natuurlijke verzuring is de pH veelal te laag. Bij een te lage pH wordt de groei van het gras geremd, met versnelde mosgroei tot gevolg. Om de zuurtegraad te herstellen en mosgroei te voorkomen is het raadzaam te bekalken. Gebruik hiervoor DCM Groen-Kalk®. Deze vlot en proper strooibare gazonkalk verhoogt snel en eenvoudig de pH van uw tuin en verbetert de opname van voedingselementen. Door het hoge magnesiumgehalte krijgt uw gazon na een toepassing met DCM Groen-Kalk® een frisgroene kleur.

 

B. Dé gazonopkikker na de winter!

In de voorjaar heeft uw gazon een grote behoefte aan stikstof voor een snelle hergroei na de winter. DCM Meststof Gazonstart is de ideale meststof na de winter of na het verticuteren wanneer uw gazon sterk vergeeld is. Het hoge stikstofgehalte zorgt voor een snelle hergroei van beschadigd of uitgeput gazon. De organische meststoffen zorgen ervoor dat de meststof ook lang blijft nawerken.

DCM Meststof Gazonstart is een MINIGRAN® meststoffen. MINIGRAN® is een uniek microgranulaat met verschillende voordelen t.o.v. de klassieke korrel en kruimel. De verschillende grondstoffen worden d.m.v. een uniek procédé in een klein korreltje samengebracht, waardoor geen stof vrijkomt bij het strooien. De kleine korreltjes vallen diep in het gras, waardoor ze niet opgeraapt worden bij het maaien. Door de fijne korreltjes krijgt u een homogene verdeling.

 

EEN GAZON IN GOEDE CONDITIE

Haast in iedere tuin is er gazon. Iedereen wenst een grasmat die frisgroen is en vrij van mos. Maar over een mooi groen gazon beschikken, is niet altijd zo eenvoudig.

DCM ontwikkelde een volledig gamma grasverzorgingsproducten zowel voor aanleg als onderhoud, uitgaande van de jarenlange ervaring met de aanleg en onderhoud van sportvelden. Stuk voor stuk evenwichtige producten die u een antwoord geven voor elk gazonprobleem en u een onberispelijk frisgroen gazon garanderen.

A. Universele bemesting

Een aangepaste bemesting van uw gazon is van groot belang, voor zowel bladeren als wortels. Iedereen wenst een sterk, diepgroen grastapijt. DCM Organische Gazonmeststof zorgt dankzij zijn evenwichtige formule voor een rustig groeiend gazon, zodat extra maaibeurten niet nodig zijn. De meststof is minstens 100 dagen actief. Door de zachte werking kan de meststof ook bij aanleg van gazon gebruikt worden, zonder verbrandingsgevaar.

 

B. Onkruiden veroveren uw grastapijt

In de zomer wordt kunnen verschillende onkruiden de kop opsteken in uw gazon. Deze onkruiden zijn afkomstig van onkruidzaden in de bodem, of aangebracht door wind of vogels. Indien de onkruiden niet aangepakt worden, zullen ze zich ongebreideld uitbreiden en schade toebrengen aan uw gazon. De traditionele wijze om onkruiden te bestrijden is het afzonderlijk gebruik van een herbicide. Dit heeft echter een aantal nadelen: bij een verkeerde dosering van het herbicide kan met het gazon beschadigen en men beschikt niet altijd over de nodige apparatuur om dit op een veilige manier uit te voeren. Daarom biedt DCM u DCM Organische Meststof Gazon Proper. Hiermee sla je 2 vliegen in 1 klap. Deze meststof bevat een uitgekiend mengsel van selectieve onkruidbestrijders en garandeert een doeltreffende aanpak van de meest diverse onkruiden in gazons (klaver, paardebloem, weegbree, boterbloem, distel). Tevens geeft DCM Gazon Proper uw gazon gedurende 100 dagen de juiste hoeveelheid voeding en zorgt zo voor een schitterende diepgroene grasmat zonder onkruid.

 

C. Roep mos een halt toe.

Bij een te lage voedingstoestand van de grond gaat het gras slecht groeien en zal uw gazon er lelijk bij liggen. Door voeding te geven (te bemesten) met DCM Organische Meststof Gazon Pur® zorgt u voor een prachtig gazon gedurende 100 dagen. DCM Gazon Pur® bevat bovendien natuurlijke mineralen die de wortels van het mos aanpakken zodat het na ongeveer 3 weken afsterft. Zo kan u het dode mos makkelijk uitkammen. Strooi DCM Gazon Pur® in het voorjaar. Ook in het najaar, wanneer het vaak regent en de bladeren vallen, is een bemesting aan te raden om mosvorming gedurende de winter te voorkomen.

 

D. Uniek DCM Microprogramma: geen mos, geen vilt

In een bestaand grastapijt de bodem bewerken is niet eenvoudig. Om zuurstof in de grond te brengen is verticuteren een noodzakelijk kwaad. Een nadeel is dat het zeer arbeidsintensief is en veel tijd vraagt, in een periode dat de weersomstandigheden het niet toelaten.

Met het DCM Microprogramma is het mogelijk om mos en vilt geleidelijk aan terug te dringen door toevoeging van veel microbiologisch leven en organisch materiaal. Zonder het arbeidsintensieve verticuteren heeft u zo een frisgroen, stevig geworteld gazon zonder mos en vilt.

 

Het DCM-Microprogramma bestaat uit 2 stappen:

 

Stap 1: Bekalken

Stop de natuurlijke verzuring van de bodem met DCM Microkalk. De composterende bacteriën is deze gazonkalk geven vilt en mos geen kans. En bovendien is DCM Microkalk rijk aan magnesium voor een frisgroene bladkleur.

 

Stap 2: Bemesten

Gebruik voor het bemesten DCM Organische Meststof Microgazon. Door het laag N-gehalte groeit het gras niet te sterk en te snel en zijn nauwelijks extra maaibeurten nodig. De eiwitrijke voedingsstoffen activeren en stimuleren het bodemleven. DCM Organische Meststof Microgazon is rijk aan kalium voor een sterk en dicht grastapijt, waarin mos geen kans krijgt.

De miljarden composterende bacteriën (Bacillus sp. 106/gram), die in deze meststof gemengd zijn, werken indirect tegen mos en vilt. De bacteriën verteren de resten van gras en mos en zetten het versneld om in humus waardoor de bodem luchtiger wordt en het gras dieper kan wortelen. Omdat viltvorming en verstikking van de bovenste laag vermeden wordt, verzuurt de bodem niet. Door deze voor mosgroei gunstige omstandigheden weg te nemen, heeft uw gazon geen last van hinderlijk mos. En kan u in de zomer genieten van een onberispelijk grastapijt.

Al deze DCM gazonmeststoffen zijn MINIGRAN® meststoffen. MINIGRAN® is een uniek microgranulaat met verschillende voordelen t.o.v. de klassieke korrel en kruimel. De verschillende grondstoffen worden d.m.v. een uniek procédé in een klein korreltje samengebracht, waardoor geen stof vrijkomt bij het strooien. De kleine korreltjes vallen diep in het gras, waardoor ze niet opgeraapt worden bij het maaien. Door de fijne korreltjes krijgt u een homogene verdeling.

 

STERK DE WINTER IN

Haast in iedere tuin is er gazon. Iedereen wenst een grasmat die frisgroen is en vrij van onkruid. Maar over een mooi groen gazon beschikken, is niet altijd zo eenvoudig. Een gazon vraagt immers het hele jaar door een regelmatig onderhoud (bekalken, bemesten, maaien) en er kunnen verschillende problemen optreden zoals mos, onkruid, … Bovendien krijgt een grasmat het zwaar te verduren door betreding, hevig zonlicht, vorst, dooi, regen, …

DCM ontwikkelde een volledig gamma grasverzorgingsproducten zowel voor aanleg als onderhoud uitgaande van de jarenlange ervaring met de aanleg en onderhoud van sportvelden. Stuk voor stuk evenwichtige producten die u een antwoord geven voor elk gazonprobleem en u een onberispelijk frisgroen gazon garanderen.

 

A. Creëer een stevig gazon voor de winter

Een najaarsbemesting van uw gazon zorgt ervoor dat het gazon stevig de winter ingaat en beter bestand is tegen mosvorming. Bemesten in het najaar met DCM Organische Meststof voor het Najaar voor Gazon betekent dus minder mos in het voorjaar. Belangrijk voor een gesloten grasmat is voldoende kalium. Kalium zorgt voor een gazon goed bestand tegen vorst, overvloedige neerslag en betreding en laat minder ruimte voor mos. Door magnesium en ijzer blijft de graskleur diepgroen, een hele winter lang.

 

B. Hou de zuurtegraad op peil

Gedurende de winter zal uw grastapijt het hard te verduren krijgen: regen , vorst, sneeuw, dooi, … Daarom is het nodig met een sterke grasmat de winter in te gaan. Naast bemesten is bekalken hiervoor zeer belangrijk. De optimale zuurtegraad (pH) voor uw gazons hangt af van het soort gazon en de grondsoort en varieert tussen pH 5,5 en pH 7,0. Door natuurlijke verzuring is de pH veelal te laag. Bij een te lage pH wordt de groei van het gras geremd, met versnelde mosgroei tot gevolg. Om de zuurtegraad te herstellen en mosgroei te voorkomen is het raadzaam te bekalken. Gebruik hiervoor DCM Groen-Kalk®. Deze vlot en proper strooibare gazonkalk verhoogt snel en eenvoudig de pH van uw tuin en verbetert de opname van voedingselementen. Door het hoge magnesiumgehalte krijgt uw gazon na een toepassing met DCM Groen-Kalk® een frisgroene kleur.

Al deze DCM gazonmeststoffen zijn MINIGRAN® meststoffen. MINIGRAN® is een uniek microgranulaat met verschillende voordelen t.o.v. de klassieke korrel en kruimel. De verschillende grondstoffen worden d.m.v. een uniek procédé in een klein korreltje samengebracht, waardoor geen stof vrijkomt bij het strooien. De kleine korreltjes vallen diep in het gras, waardoor ze niet opgeraapt worden bij het maaien. Door de fijne korreltjes krijgt u een homogene verdeling.

 

EEN NIEUW GRASTAPIJT AANLEGGEN

De ideale periodes voor de aanleg van een gazon zijn april-mei en september-oktober.

 1. Start van een volledig onkruidvrije grond.
 2. Aangezien een aangepaste zuurtegraad (PH = 6-6,5) belangrijk is voor een goede opname van de voedingsstoffen en voor de ontwikkkeling van een mooie dichte grasmat is een bekalking raadzaam. Bekalk uw bodem voor het zaaien en het spitten met DCM Groen-Kalk®.
 3. Spit enkel weken voor de eigenlijke aanleg de grond diep los en laat hem liggen zodat hij kan zakken.
 4. Strooi op het moment van de aanleg DCM Meststof voor Aanleg Gazon en werk oppervlakkig in.
 5. Maak de grond effen en druk licht aan.
 6. Hark de grond lichtjes, zaai het graszaad (2-3 kg/ 100 m²), werk in en druk aan met een rol.
 7. Hou de toplaag voldoende vochtig tijdens de kieming van het gras.
 8. Wacht met maaien tot het gras 8 cm hoog is. Maai de eerste keren niet korter van 4-5 cm.
 9. Het is mogelijk dat samen met het graszaad onkruidzaden kiemen. Het meeste onkruid is éénjarig en zal verdwijnen met het maaien. Wacht met het bestrijden van onkruiden tot na de zesde maaibeurt. Indien u bestrijdingsmiddelen toepast, volg dan nauwgezet de richtlijnen van de fabrikant.
 10. Geef de eerste onderhoudsbemesting met DCM Organische Gazonmeststof na de derde maaibeurt.
   

Volg voor graszoden de handelingen 1 t.e.m. 5. Hark de grond lichtjes en rol de graszoden uit op een voldoende vochtige grond. Druk aan met een rol voor een beter contact van de wortels met de grond en geef voldoende water gedurende de eerste weken.

 

Waarom kiezen voor DCM Meststof voor Aanleg Gazon?

Omdat DCM Meststof voor Aanleg van Gazon een totaaloplossing biedt bij de aanleg van een nieuwe grasmat, zowel bij het inzaaien van gras als bij het leggen van graszoden. Deze meststof legt de nadruk op stikstof voor een goede begingroei, maar bevat hiernaast ook voldoende fosfor zodat de wortelvorming gestimuleerd wordt en het jonge gras snel en stevig inwortelt. DCM Meststof voor Aanleg van Gazon is rijk aan organische stof. Deze organische stof wordt door het aanwezige bodemleven omgezet in humus. Hierdoor verbetert de structuur en het vochthoudend vermogen van uw grond. De organisch gebonden voedingselementen komen langzaam vrij, zodat totaal geen verbrandingsgevaar bestaat voor de nog tere wortels. Dankzij deze geleidelijke vrijstelling groeit het gras niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte om zo een dichte, compacte grasmat te vormen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen