MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Groenprojecten Harmonisch Park- en Groenbeheer

381 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Groenprojecten Harmonisch Park- en Groenbeheer 2006


Jaarlijks lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos in opdracht van Minister Peeters een projectoproep voor de inrichting van groene ruimtes in de stedelijke en verstedelijkte omgeving. Vijf gemeentes ontvangen in 2006 elk 150 000 euro om nieuwe parken aan te leggen of bestaande parken beter in te richten. Dit zijn Gent, Wevelgem, Staden, Ronse en Hamme. Het gaat telkens over projecten die getuigen van een originele invulling van de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer. Opvallend bij deze projectoproep is dat drie van de vijf projecten nieuwe en groene invullingen van oude bedrijventerreinen in het centrum zijn. Waarom een projectoproep In 2001 werd voor het eerst een oproep voor ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten in het kader van het Harmonisch Park- en Groenbeheer’ gelanceerd. Met deze oproep wou de minister lokale besturen een financieel duwtje in de rug geven voor het realiseren van kwalitatief hoogstaande groenprojecten die beantwoorden aan de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer en een voorbeeld zijn voor andere besturen. Hoge grondprijzen zorgen ervoor dat lokale besturen niet altijd kiezen voor meer groene ruimte in de Vlaamse centra. Gevolg is te weinig bereikbare groene ruimte in de verstedelijkte omgeving, vooral voor de laagste inkomensklassen. Onderzoek naar de groenvoorziening 6 Vlaamse steden leert ons dat deze laatste groep in 4 van de 6 steden over minder bereikbaar en ingericht groen beschikt. Met deze oproep wil de minister lokale besturen vooral aanmoedigen om te kiezen voor meer groen in de stedelijke omgeving.  

De minimumvereiste om in aanmerking te komen voor een betoelaging is dat het project voldoet aan de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). De voorgestelde (her)inrichting moet aandacht besteden aan de 6 pijlers van het HPG. Zowel mens, natuur als milieu zijn van tel. Bovendien moet het project zo ontwikkeld zijn dat de toekomst van het project gegarandeerd is: het moet kaderen in een ruimere visie en gedragen zijn door de bevolking. Het project moet de diversiteit aan functies, structuren en soorten in het park bevorderen. Tenslotte dient het ontwerp dynamisch te zijn zodat er ruimte is om in de toekomst in te spelen op wijzigende behoeftepatronen van de gebruikers.

Maar er is meer … de projecten moeten ook een inspiratiebron zijn voor andere lokale besturen en voor de inwoners van de gemeente. Het voorbeeldstellende en het vernieuwende karakter van het project is eveneens een criterium bij de beoordeling van de projecten.

Een voorstelling van de laureaten van 2006
Gent – Arbed Noord Het Arbedpark Noord is een park van 3,3 ha groot, dat zal gerealiseerd worden op de voormalige Trefil Arbedsite. Het park vormt een scharnierpunt op de Ledebergse Scheldemeander. Deze meander omsluit de dichtbebouwde wijken van Ledeberg en Gentbrugge. Door deze nieuwe groenzone langs de meander zal de leefkwaliteit van de dichtbevolkte en voornamelijk grijze woonwijken veel verbeteren. Het project omvat eveneens de realisatie van een fietsverbinding langs de Schelde. Het project is een mooi voorbeeld van hoe een voormalige industriële site kan omgevormd worden een groene open ruimte met aandacht voor het industrieel verleden van de site.
• Hamme – Park Kerkwijck
Park Kerkwijck bestaat uit oude parktuinen, vroegere landbouwgronden met daartussen restanten van een touwslagerij, gelegen in het centrum van Hamme. Met de inrichting van deze verlaten groenzone wil de gemeente het gebied beter toegankelijk maken. Dit gebeurt met respect voor de uitgangsituatie; bestaande groenelementen blijven zoveel als mogelijk behouden. Anders dan in het park Arbed Noord te Gent, wordt hier geen link met het industiële verleden voorzien.
• Ronse – CCC De Nieuwe Leie
In dit project wordt een oude textielfabriek omgebouwd tot cultuursite. De rode draad doorheen het hele project is de relatie tussen cultuur en natuur. Deze site met haar gebouwen en de groeninvulling errond vormt de link tussen de stadskern en de natuur van de heuvels van de Vlaamse Ardennen.
• Staden – Landelijke dorpskern Oostnieuwkerke
Met dit project wil Staden de kerkomgeving in de dorpskern van Oostnieuwkerke herinrichten. Het is de bedoeling om het dorpsplein van de kerk en de pastoriehovingen samen te smelten tot één groene zone. Hiervoor worden bestaande straten opgebroken. In dit ontwerp wordt expliciet voor meer groene ruimte gekozen door van de bestaande stenige kerkomgeving een park te maken.
• Wevelgem – Overheulestraat – Ledgemstraat
Het projectgebied ligt in het centrum van Moorslede, langs de Heulebeek en is ongeveer 4,5 ha groot. Naar aanleiding van de aanleg van een collector wordt de omgeving en oeverzone van de Heulebeek heringericht. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers. De aanwezigheid van de Heulebeek wordt geaccentueerd, rekening houdend met buffercapaciteit van de omgevende percelen. Dit project is een mooi voorbeeld hoe waterbuffering en inrichting van een groene zone voor recreatie met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Meer info: Agentschap voor Natuur en Bos Tel. 02-553 81 14

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen