MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Hoe onkruiden in het gazon bestrijden?

36615 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Heel wat onkruiden ontwikkelen zich in het gazon vlak tegen de grond en ontsnappen zo aan het maaien. Bekend zijn klaver, paardebloem, weegbree, ereprijs, madeliefje, ooievaarsbek, kruipende boterbloem, ...

Vanaf mei kan een chemisch onkruidbestrijding perfect worden uitgevoerd. Want men behandelt gazononkruiden best in volle groei en vòòr hun bloei.

In de maanden maart en april zijn de dag- en/of nachttemperaturen vaak nog aan de lage kant om voldoende groei te hebben. Trouwens álle bestrijdingsmiddelen tegen gazononkruiden werken pas goed bij dagtemperaturen tussen de 15 en 25 °C. Hogere of lagere temperaturen remmen sterk hun afdoende werking. En liefst niet toepassen bij nachttemperaturen < 10 °C, want ook dat remt de degelijke werking. Bijzonder belangrijk is dat u de gazononkruiden eventjes laat uitgroeien, zodat ze voldoende bladoppervlak hebben om het bestrijdingsmiddel op te nemen. Dit betekent dat u best een vijftal dagen voor u wenst te spuiten het gazon niet meer maait. En maai nooit vroeger dan één week na de behandeling want men moet het product voldoende tijd geven om, eens goed in het onkruid binnengedrongen, zijn dodende werking te laten uitvoeren.

De maand september is dan weer de interessantste periode om zeer diepwortelende onkruiden te bestrijden omdat deze planten op dat ogenblik heel wat reservevoedsel gaan transporteren naar hun ondergrondse opslagorganen. Op deze manier komt de onkruidbestrijder samen met dit voedseltransport tot bij de diepste wortels.

Sterke middelen tegen gazononkruiden zijn FOR-GAZON en DINET. De opname van deze middelen gebeurt via het blad, wat vooreerst betekent dat de temperatuur van groot belang is zoals reeds eerder aangehaald. De bodemsoort of het gehalte aan organisch materiaal in uw bodem speelt géén rol. Bevochtig de planten met het spuitmengsel, maar overvloei ze niet. U bekomt dit resultaat met ongeveer 7 tot 8 liter water per 100 m² gazonoppervlak. Teveel water (> 10 liter per 100 m²) vermindert de efficiëntie van de behandeling. Het product verzamelt zich dan op de bladranden en druipt van het onkruid af.

Gebruik steeds de voorgeschreven dosis. De dosis opdrijven is nutteloos en veroorzaakt achteraf alleen maar frustraties bij het zien van een eventuele groeiremming van het gazon.  

Na aanleg van een nieuw gazon moet er extra gelet worden op de selectiviteit van het gebruikte product ten aanzien van het jonge gazon. Het product DINET is speciaal hiertoe ontwikkelt en kan perfect selectief ingezet worden op een jong gazon. Met een  jong gazon wordt er bedoeld grasplantjes die drie tot vier echte blaadjes hebben. Er kunnen zich ook, in eerder uitzonderlijke situaties, lastige onkruiden in uw gazon vestigen welke met de courante producten onvoldoende bestreden worden. Denken we hierbij aan ooivaarsbek, klaverzuring of ereprijs. Maar ook hiertegen heeft Edialux een oplossing.  

Met het product SILVANET dood je makkelijk de hardnekkigste onkruiden zoals zachte ooievaarsbek (Geranium molle), klaverzuring (Oxalis), biggekruid (Hypochaeris radicata), duizendblad (Achillea millefolium) en hondsdraf (Glecoma hederacea). 

Lees ook :

Tekst: Ir. Koen Linskens

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen