MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Problemen bij beukenhaag - haagbeuk

84778 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Wat is het verschil tussen een beukenhaag en een haag van haagbeuk ?

BEUK (Fagus sylvatica)

HAAGBEUK (Carpinus betulus)

 • ’s winters met bruine, verdroogde bladeren
 • Bladknoppen lang en spits toelopend
 • Het blad verschijnt laat in het voorjaar
 • Herfstkleur: zeer decoratieve herfstkleur; oranje-geel.
   
 • Verliest zijn blad in de winter
 • Het blad ontwikkeld zich reeds vroeg in het voorjaar (april)
 • Herfstkleur: geel

Bladeren glanzend, met gave bladrand Breed-elliptisch, frisgroen met een korte punt.

Opgelet: er is ook de F.sylvatica 'Purpurea Latifolia' met donker blad.

Bladeren niet glanzend, Dubbel gezaagde bladrand. Veelnervig.

Traag groeiend. 1 x jaar snoeien

Snelgroeiend. 2 x jaar snoeien

 

  


PROBLEMEN BIJ BEUKENHAGEN

Belaagd door de beukenbladluis en de laatste jaren ook meer en meer door spintmijten.

Beukenbladluizen kunnen ernstige groeiremming veroorzaken en vooral bij jonge hagen tot afsterven van de planten leiden. Een uitval van meer dan 30% is niet abnormaal.

Beukenbladluizen zijn reeds aanwezig wanneer nog geen bladeren aan de haag staan! De eitjes overwinteren immers in de omgeving van de bladknoppen. De luizen ontluiken in de eerste helft van april en hoeven zich op die wijze niet ver te verplaatsen, wanneer de bladeren zich ontvouwen. Onmiddellijk bij het ontluiken van de bladeren dient opgetreden te worden. Wanneer de jonge luizen immers niet tijdig worden bestreden, zal meermaals in de zomer moeten behandeld worden, hetgeen een onnodig en verhoogd gebruik van bestrijdingsmiddelen met zich meebrengt. Het aangewezen middel bij het ontluiken van de beukenbladeren is Okapi® (15ml/10l water). De beuken goed en grondig bespuiten, totdat de vloeistof van de twijgen en ontluikende blaadjes afdruipt.

Later, wanneer de beukenhagen reeds veel blad dragen, kan man beter een bestrijding uitvoeren met een mengsel van Okapi® (15ml/10l water) en het systhemisch insecticide Gazelle® (2.5 g/10l water). Okapi zorgt hier voor de onmiddellijke contactwerking, terwijl Gazelle® instaat voor de bestrijding van verscholen levende luizen en een langdurige nawerking garandeert.

Indien het probleem zich jaarlijks in ernstige mate voordoet, verdient het aanbeveling tijdens de winter de naakte takken en twijgen een grondige winterbehandeling te geven met een paraffineolie Sun spray 7 E (62 ml/10l water). Deze olie vormt een ondoordringbare film op de naakte takken en knoppen en verstikt de wintereieren.

De laatste jaren hebben beukenhagen meer en meer last van spintmijten. Beukenspintmijten zijn microscopisch kleine organismen, die vnl. onderaan het blad langsheen de hoofdnerf voorkomen. Zij zuigen plantensappen, waardoor de bovenzijde van de bladeren een dof en zilverkleurig uiterlijk krijgen. Bij ernstige gevallen kan dit leiden tot een vervroegd opdrogen en afvallen van de bladeren.

Voor de bestrijding van spintmijten heeft men bij Edialux twee middelen ter beschikking: Formusect (20 ml/1.5l water) en Masai® 20 WP (5g/10 liter water). De beuken goed natzetten en zeker de onderzijde van de bladeren proberen te raken. Om resistentie te voorkomen twee behandelingen met een interval van 14 dagen met de twee verschillende middelen uitvoeren.


PROBLEMEN BIJ HAAGBEUKEN

Ook haagbeuken worden niet gespaard van plagen. Spint en spanrupsen zijn hier de voornaamste belagers.

Vooral spintmijten kunnen ernstige bladschade veroorzaken tijdens de zomer-maanden. Het schadebeeld is vergelijkbaar met de spintschade bij beuk: dof en zilverkleurig uiterlijk, verdroging en vervroegde bladval. Voor de bestrijding gebruiken wij dezelfde middelen als bij beukenhagen: Formusect (20ml/1.5l water) en Masai® 20 WP (5g/10 liter water).

Spanrupsen zijn de larven van vlinders. Ze verschillen van gewone rupsen, omdat ze zich op een heel typische manier voortbewegen: als ze lopen bollen ze hun rug, het zgn. spannen. Schade treedt op in april-mei en uit zich door sterke vraat in het midden en aan de rand van de jonge bladeren. Tijdig optreden is hier de boodschap, want er komt slechts 1 generatie per jaar voor. In juni kruipen de rupsen immers in de grond om te verpoppen. Het jaar nadien komen ze terug als vlinder, die in dezelfde omgeving zijn eitjes legt. Een bespuiting na juni heeft dan ook weinig nut. Aanbevolen bestrijdingsmiddelen zijn Formusect (10 ml/ 1.5l water) of Okapi® (15 ml/10 liter water).

3 reacties

 • Wist je dat je van het jonge beukenblad een heerlijke beukenjenever kunt maken?
  http://www.kruidjes.be/kruiden...
  Donderdag 3 Maart 2016 om 22:02
 • Kiki B. Kiki B. Aanvullend:
  Milieuvriendelijk behandelen kan óók. Bovengenoemde middelen zijn alles behalve milieuvriendelijk en merendeels gevaarlijk voor bijen, vlinders en hommels.
  Preventief bestrijden op milieuvriendelijke basis werkt vaak het plezierigst.

  Belangrijk verschil tussen Beukenhaag ( Fagus sylvatica) en Haagbeuk (Carpinus betulus) is de gevoeligheid voor vocht bij de wortels.
  De Beukenhaag is gevoelig voor te veel vocht en kan eigenlijk echt niet tegen te vochtige grond.

  Op natte zandgrond doet hij het nog redelijk goed , maar op te natte kleigrond helemaal niet.
  De Haagbeuk (Carpinus betulus) daarentegen kan heel goed op vochtige gronden gedijen, groeit wat sneller, maar laat bij de eerste vorst zijn blad al vallen. Dus bij deze haag heb je in de winter meer ‘inkijk’.

  De Beukenhaag houdt zijn dorre blad juist heel lang vast. Deze haag oogt gedurende de winter dus redelijk inkijk werend. Dat kan in het voorjaar soms weer een nadeel zijn. Want als alles in de lente vrolijk uitloopt zal je nog even genoegen moeten nemen met het verdorde blad aan de Beukenhaag.

  Het verschil in de vochthuishouding van jouw grond is heel belangrijk om rekening te houden met welke haag je wel of niet kan planten.
  Beukenhaag is iets duurder in aanschaf maar redelijk winterdicht. Haagbeuk omgekeerd.

  Het is verstandig om bij het planten van vooral de Beukenhaag wat entaarde (Mycorrhiza-aarde) in het plantgat toe te voegen. Dat kan in de vorm van gecomposteerde bladaarde van Beuk. Een andere manier is om Vivimus door de plantgaten te mengen.
  Donderdag 3 Maart 2016 om 22:57
 • Dirk P. Dirk P. Met de hittegolf is een groot deel van de jonge beukenhaag verdort. Komt dit nog goed? Ik heb de indruk dat de uiteinde van de verbrande takken wit uitslaan en heb ze wat gesnoeid. Kan ik nog iets doen om de plantjes nog te redden?
  Vrijdag 2 Augustus 2019 om 09:16

Log in om een reactie te plaatsen