MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Problemen die (kunnen) voorkomen in april

2173 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers • Zaterdag 8 April 2017 Volg Eddy G.

Alles in de tuin wordt wakker, ook de plaagdieren. Herinner je je nog de invasietocht van de processierups van vorig jaar? Om problemen te voorkomen kan je best anticiperen en maatregelen nemen om schade in je tuin te voorkomen.

Buxusbladvlo

Schade van de buxusbladvlo uit zich in de alom gekende lepelvormige vergroeiingen van de topblaadjes. Deze bladvlo legt haar eitjes in het najaar tussen de knoppen die dienen uit te lopen in het voorjaar. Momenteel zijn deze eitjes volop aan het ontluiken en de jonge larven van de bladvlo beginnen dan ook aan de jonge scheuten te zuigen. Om schade te voorkomen is het dus aangewezen om een behandeling niet langer uit te stellen. Er komt maar één generatie voor per jaar dus met een tweetal behandelingen (10 à 14 dagen tussen) nu in het voorjaar blijven u geliefde buxusplanten gevrijwaard van enige schade.

 Buxusbladvlo kan perfect bestreden worden met FORMUSECT BUXUS, FORMUSECT BUXUS RTU, TALSTAR of CONSERVE. Het is aangewezen niet te lang te wachten om een behandeling uit te voeren. De larven gaan naarmate ze ouder worden wasachtige vlokken uitscheiden die waterafstotend zijn. Zo wordt het dus moeilijker om de bladvlooien te raken en zal het bestrijdingsresultaat niet optimaal zijn.

 

Leliehaantjes

Dit mooie rode kevertje is de vijand van elke lelieliefhebber. Reeds bij het bovenkomen van de eerste lelies zijn deze kevertjes er als de kippen bij om van de verse plantendelen te vreten. Deze vraat haalt de sierwaarde van uw planten sterk naar beneden en heeft ook een zeer negatieve invloed op de bloei. Controleer uw planten van top tot teen en hou ze regelmatig in de gaten. Uit de afgelegde eieren komen de zeer vraatzuchtige larven en deze worden meestal opgemerkt wanneer uw planten reeds veel gaatjes vertonen.  Meer info over leliehaantje: KLIK HIER

Gebruik een middel dat werkzaam is tegen kevers zoals FORMUSECT of TALSTAR. Wanneer het maar over enkele planten gaat kan een ‘klaar voor gebruik’ trigger (FORMUSECT RTU) u veel werk besparen. Deze middelen mogen in GEEN geval toegepast worden op waterlelies!

 

Naaldluizen

Naaldluizen zijn zeer kleine groene luisjes met rode oogjes en komen vooral voor op Picea en Pinus soorten. Met het blote oog zijn ze moeilijk waarneembaar maar er zijn een paar simpele trucs om ze toch terug te vinden. Je kan op de takken kloppen en onder de tak een wit blad papier houden of een tak in de handpalm nemen en in de richting van de naalden wrijven. Wanneer je een plakkerig gevoel krijgt zijn dat de zoete plakkerige uitscheidingen die door de luizen worden vrijgegeven. Bij een zware aantasting kunnen uw sparren, kerstsparren of blauwe ceder enorm afzien met massale naaldval tot gevolg. Ook voor de teelt van kerstsparren is dit een gevreesde parasiet. Na een zware aantasting zijn de bomen niet verkoopbaar.

Voor de bestrijding van luizen heeft EDIALUX heel wat goede middelen in het gamma. Er kan gebruik gemaakt worden van OKAPI, FORMUSECT, FORMUSECT RTU, GAZELLE, TALSTAR en in de winter SUN SPRAY. Sun spray is een minerale olie die enkel kan gebruikt worden wanneer de plant volledig in rust verkeerd. Gazelle is een systemisch insecticide dat opgenomen wordt door de plant. Via de sapstroom komt het in heel de plant terecht en wanneer de luis plantensappen opzuigt zal zij automatisch ook Gazelle mee opnemen waardoor de luis zal afsterven. De andere middelen zijn contactmiddelen en dienen dus ook tot diep in de haag gespoten te worden om een optimaal resultaat te bekomen.

 

Takluizen

Takluizen behoren tot de grote familie van de bladluizen. Zij komen, zoals de naam het ook zegt, vooral voor op takken en stammen. Vooral coniferenhagen kunnen vreselijk lijden onder de aanwezigheid van deze parasiet. De schade uit zich in dorre plekken in de haag en wanneer je de haag wat opentrekt zie je op de takken een zwarte aanslag van roetdauwschimmels. Deze schimmel voedt zich op de suikers die uitgescheiden worden door de takluizen. De luizen zelf zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden maar zijn wel met het blote oog perfect zichtbaar, redelijk groot en grijs-bruin van kleur.

Voor de bestrijding van luizen heeft EDIALUX heel wat goede middelen in het gamma. Er kan gebruik gemaakt worden van OKAPI, FORMUSECT, FORMUSECT RTU, GAZELLE, TALSTAR en in de winter SUN SPRAY. Sun spray is een minerale olie die enkel kan gebruikt worden wanneer de plant volledig in rust verkeerd. Gazelle is een systemisch insecticide dat opgenomen wordt door de plant. Via de sapstroom komt het in heel de plant terecht en wanneer de luis plantensappen opzuigt zal zij automatisch ook Gazelle mee opnemen waardoor de luis zal afsterven. De andere middelen zijn contactmiddelen en dienen dus ook tot diep in de haag gespoten te worden om een optimaal resultaat te bekomen.

 

Paardekastanjemineermot

Paardekastanjemineermot zorgt al een aantal jaren voor beroering in openbaar groen en bij de particulier. De paardekastanjes verliezen vervroegd hun blad waardoor ze jaar na jaar achteruitgaan. De mineermot heeft drie generaties per jaar waarvan de eerste verwacht wordt rond half april, de tweede rond begin juli en de laatste rond begin september. De motjes zijn amper een halve centimeter groot en hebben een goud-bruine kleur met enkele witte banden. Je kan de volwassen motjes makkelijk terug vinden op de stam van uw paardekastanje. Het zijn niet de motjes maar de larven die mijnen vreten in het blad waardoor vervroegde bladval optreedt.

Hoe voorkom je dat paardenkastanjebomen in de vroege nazomer reeds massaal blad verliezen door aantasting van de mineermot?

STAP 1

Ruim in de herfst zo goed als mogelijk alle afgevallen bladeren op Verzamel de aangetaste bladeren en voer deze af naar een professionele composteringsplaats. Poppen van de mineermot, die in deze afgevallen bladeren aanwezig zijn, worden zo via compostering vernietigd. Opruimen van afgevallen bladeren in de lente is minder interessant. De bladeren zijn dan reeds grotendeels verrot, en poppen van de mineermot vallen ter plaatse tijdens opruimingswerkzaamheden massaal uit het blad op de grond. Dan heeft een opruimactie uiteraard géén baat gehad. Zo vroeg als mogelijk na de bladval aangetaste bladeren ruimen is de boodschap !!

STAP 2

Beheers de nieuwe generatie mineermotten, die voortkomen uit de restpopulatie overwinterde poppen op de grond, door middel van een specifiek feromoon in speciale vangbekers

  1. Ten laatste tegen 20 april de vangbeker ophangen met bijhorend feromoon disperser. Hiermee wordt de 1e generatie mineermotten grotendeels weggevangen. Gelijktijdig brengt men ook een band van lijm aan rond de stam van de paardekastanje. Deze band werkt vervolgens de ganse zomer.
  2. De feromoon dispenser (in wit zakje met opschrift “Cameraria ohridella”) een tweede keer in de vangbeker aanbrengen tegen ten laatste eind juni om de 2e generatie mineermotten te reduceren
  3. De feromoon dispenser in de vangbeker een derde keer aanbrengen tegen ten laatste eind augustus, aangezien de mineermot in ons land 3 cyclussen per jaar heeft. Deze derde feromoondispenser moet de 3e generatie mineermotten grotendeels wegvangen
  4. Vanaf half oktober haal je alles terug uit de bomen en ruim je afgevallen bladeren op. Is dit het probleem? Zware bladbeschadiging reeds in de maanden mei en juni? Vervroegde bladval in de zomermaanden juli en augustus? Dan heeft Edialux volgende oplossing: Door inzet van specifieke feromonen met vangbekers, in combinatie met bladruiming in de herfst, is de bladschade goed te beheersen. Zo zijn de paardekastanjes in staat om op een normale manier hun fotosynthese verder te zetten tot in de nazomer. Het energie niveau van de bomen blijft op peil, wat hun vitaliteit en ziekteweerstand verbetert.
     

 

Bladluizen op rozen

Door de zachte winter zijn de rozen al wat eerder uitgelopen en zijn sommige soorten zelfs niet volledig ‘bladloos’ geweest. Hierdoor zijn er ook al op verschillende plaatsen bladluizen waargenomen. Vroeg in het voorjaar kan je ze duidelijk opmerken omdat ze dan dikwijls in grote kolonies op de scheuten van uw rozelaar zitten. Bij een zware aantasting kan het gebeuren dat enkele scheuten zodanig aangeprikt en leeggezogen worden dat er van de bloemknoppen niet veel meer overblijft. De plant zal ook sterk in groei geremd worden. Om dit tegen te gaan kan u uw planten best behandelen met een insecticide. Wanneer u te lang wacht zal u gedurende de zomer meer product nodig hebben om een goed resultaat te bekomen.

Voor de bestrijding van luizen zijn er verschillende middelen beschikbaar. Eerst en vooral hebben we de alom gekende middelen ROSABEL EW en ROSABEL SPRAY. Deze producten bevatten naast een insecticide ook een fungicide of schimmeldodend middel. Wetende dat rozen geregeld last hebben van sterroetdauw, witziekte enz., is dit een ideaal middel om uw rozen in perfecte conditie te houden. Verder kan gebruik gemaakt worden van FORMUSECT, FORMUSECT RTU, GAZELLE, OKAPI, OKAPI TOTAAL en TALSTAR. Op Gazelle na zijn al deze middelen contactmiddelen. Goed bevochtigen van alle delen van de rozenstruik is dus enorm belangrijk. Gebruik van deze middelen kan het ganse seizoen. Gazelle is een systemisch middel dat via de sapstroom wordt opgenomen en getransporteerd doorheen heel de plant. Je gebruikt dit middel dus het best wanneer de plant in volle groei is.

 

Onkruiden tussen stenen

Zowel grassen als onkruiden kiemen en groeien dikwijls waar wij het niet wensen. Om dolomietpaden, voegen, kiezelsteentjes, … perfect vrij van onkruiden te houden biedt Edialux twee oplossing: PREMAZOR en Onkruidvrij.

Premazor is een totaal herbicide met een drievoudige werking: via het blad, langs de wortel en in de bodem. Dit product bevat een mengsel van verschillende werkzame stoffen, die elkaar aanvullen en waardoor we een compleet werkingsspectrum bekomen. We gebruiken Premazor op halfverhardingen van dolomiet, kiezel, ... of andere grote oppervlakten die we voor lange tijd onkruidvrij willen houden. Het product houdt maandenlang kiemende onkruiden tegen, maar doodt tegelijkertijd de reeds aanwezige onkruiden, en dit tot diep in de wortels.

Onkruidvrij is uitermate geschikt voor smalle paden van kasseien, klinkers, hardgebakken klinkers en andere verhardingen waarbij er geen afspoeling mag gebeuren naar ernaast gelegen borders. Onkruidvrij bezit immers geen randwerking. Met andere woorden bij zware neerslag veroorzaakt Onkruidvrij geen dorre grasranden of enige groeiremming bij aanpalende beplanting.

 

Rupsen op Carpinus

Momenteel is haagbeuk of Carpinus volop zijn blaadjes aan het openvouwen. Deze verse groene bladeren zijn een delicatesse voor de rupsen van de kleine wintervlinder. Deze vlinder legde de voorbije wintermaanden haar eieren af op de jonge twijgen van uw haagbeuk. Vroeg in de lente, nu dus, komen de rupsen (zie foto 1en 2) uit en voor je het weet zijn alle blaadjes van uw haag geperforeerd (zie foto 3) en schiet er niet veel blad meer over. De rupsen van deze vlinder zijn momenteel nog zeer klein en zitten dikwijls tussen enkele samengesponnen bladeren waardoor het niet altijd even makkelijk is deze jonge larven terug te vinden. De volwassen vlinder zul je zelden zien. Daar er maar één generatie is per jaar is nu het ideale moment aangebroken om een bestrijding uit te voeren. Een bestrijding om zware schade te voorkomen gebeurt best vòòr 20 april.

 Ook voor de bestrijding van deze parasiet zijn er verschillende mogelijkheden. Je kan gebruik maken van FORMUSECT, FORMUSECT RTU, TALSTAR of OKAPI TOTAAL. In de winter kan een behandeling met SUN SPRAY enige werking garanderen op de eieren. Deze bestrijdingsmiddelen zijn allemaal contact middelen waardoor het noodzakelijk is alle aangetaste plantendelen te behandelen. Door nu in te grijpen kan u heel wat schade beperken

 

Schurft

Schurft (Venturia) is één van de meest courant voorkomende ziekten bij appel en peer. Zodra de eerste bloem- en bladknoppen ontluiken kan er infectie door de schurftschimmel ontstaan. Dit komt doordat het grillig oppervlak van de jonge blaadjes uit de openbrekende knoppen niet gelijkmatig opdroogd, wat een ideaal microklimaat vormt voor schurft. Deze schimmel wordt verspreid vanuit het besmette, afgevallen blad van het vorige jaar, onafgerijpte scheuten en knopschubben. De beste preventieve maatregel om schurftinfecties te reduceren is dan ook het opruimen van afgevallen geïnfecteerd blad in de herfst. Nu de bladeren net aan het ontluiken zijn (oortjesstadium) is het ideale moment aangebroken een eerste behandeling uit te voeren. Niet alle rassen zijn even gevoelig voor schurft!

Op dit moment is DITHANE het meest aangewezen middel. Schurft wordt meerdere malen per seizoen behandeld. Een gouden regel is dat je best na elke periode met felle regenbuien of hagel uw bomen herbehandeld. Deze felle buien zorgen immers voor minuscule verwondingen aan het blad die een ideale poort vormen voor het binnendringen van deze schimmel. Om het product efficiënt toe te passen op grotere bomen maakt u best gebruik van de VARIO GUN van Birchmeier. Dit handige spuitpistool zorgt voor een goede verdeling tot hoog in de kruin. Naast Dithane kan ook gebruik gemaakt worden van ANTISCHIMMELPAP of FORAM.

 

Monilia

Tak- en bloesemsterfte bij steenfruitsoorten zoals kers, perzik en pruim, maar ook bij pitfruitsoorten, wordt vaak veroorzaakt door de schimmels Monilia laxa en Monilia fructigena. Ze groeien op geïnfecteerde vruchten uit met concentrische cirkelvormige groepjes sporenhopen. De vruchten drogen uit en blijven vervolgens hangen aan de boom. De Monilia schimmels overwinteren op oude vruchtmummies van het vorige jaar die aan de boom zijn blijven hangen of op de grond liggen. De schimmelsporen worden meegedragen door de wind en veroorzaken het volgende jaar nieuwe aantasting. Het probleem doet zich vooral voor indien er tijdens de bloeiperiode veel regen valt. De ziekte is te herkennen aan het plots afsterven van bloesems. In het beste geval blijft de aantasting beperkt tot de bloemen die dan geruime tijd verdroogd aan de takken blijven hangen. Erger is wanneer de schimmel in het steeltje van de bloem/jonge vrucht doorgroeit en nadien verder tot in de scheuten. Dan sterven ook stukken van de twijgen af !

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen