MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Problemen die (kunnen) voorkomen in mei

1791 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

BUXUSSPINT

Spintmijten zijn kleine achtpotige organismen. Zij zitten vooral op de onderzijde van de bladeren en verrichten daar zuigschade. De schade van de buxusspint uit zich in kleine puntjes en kommavormige streepjes op vooral oudere bladeren. Wanneer de jonge blaadjes geen schade vertonen wil het niet zeggen dat er geen aantasting is. Omdat buxus een leerachtig blad heeft laat het zijn schade pas laat merken. Wees er dus op tijd bij.

MIEREN in en rond de woning of in het gazon

Mieren kunnen zowel binnenshuis, als op het terras en in het gazon voor heel wat overlast zorgen. In huis komen ze uit allerlei spleten en kieren, op het terras tussen de voegen en in het gazon maken ze hele nesten. De plaatsten in het gazon waar mieren voorkomen worden meestal zodanig ondergraven dat het gazon op termijn kale plekken gaat vertonen. Spelende kinderen hebben dikwijls ook last van mierenbeten en vogels pikken uw gazon kapot. Oppervlakkige behandelingen halen meestal niet het gewenste resultaat omwille van de complexe leefgemeenschap waar elk mier zijn specifieke taak heeft. Zo kan een mierennest vergeleken worden met een bijenvolk. Er zijn werksters die het voedsel voor heel de kolonie verzamelen, dat zijn de ‘zichtbare’ mieren. Verder zijn er de werksters die het nest onderhouden en instaan voor de voeding van de larven en de koningin. Deze niet zichtbare mieren worde n door een oppervlakkige behandeling niet bestreden.

RHODODENDRONCICADE

Deze cicade, die in zijn volwassen stadium groen is met een rood streepjespatroon, is nu volop ontloken. De larven van deze cicade zitten vooral aan de onderzijde van de nieuwe bladeren. Zij hebben in de larvestadia nog geen vleugels waardoor ze relatief eenvoudig te bestrijden zijn. Zij zuigen aan de bladeren en geven een schadebeeld gelijkend op dat van spint en rhododendronwants. Later in het seizoen (september – oktober leggen ze hun eieren in de bloemknoppen die het volgende voorjaar voor bloemen moeten zorgen. Door deze ei-afleg brengen zij een schimmel over die de typische zwarte knoppen veroorzaken. Deze knoppen geven geen bloei meer.

VRAATSCHADE OP STEKELBES

Momenteel worden de bladeren van stekelbessen massaal aangevreten. Zoals je kan zien op de foto blijven enkel de nerven nog over. Indien aan deze parasiet geen halte wordt toegeroepen, vreet hij zo goed als alle bladeren op zodat de vruchten niet meer kunnen groeien en rijpen. Hou vooral jonge planten in de gaten. 

WITZIEKTE OP SIERPLANTEN

Planten zoals paplaurier, Acer-soorten, Catalpa, Phlox, Hydrangea, enzovoort zijn gevoelig voor ‘echte meeldauw’ of ‘witziekte’. In regel vertonen planten vooral aan de bovenzijde van de bladeren een wit-grauw schimmelpluis. Bij paplaurier ontwikkelt het schimmelpluis zich echter op de bladonderzijde (uitzondering op de regel !). Bij zware aantasting krijg je sterke misvormingen, groeiremming of vervroegde bladval. Zeer droog zonnig weer overdag zorgt voor sterke uitgroei van deze schimmelziekte terwijl een vochtige ochtend zorgt voor de kieming. Bij een warme droge zomer moet je dus uw planten regelmatig controleren op herinfectie.

WORTELVLIEG

De maden van de wortelvlieg kunnen uw wortelen zwaar aanvreten. Bij jonge wortelen gebeurt dit van onderen in de wortel naar boven en ook het blad kan geel verkleuren. Er komen tot drie generaties voor per jaar waarvan de eerste eind april begin mei. Naar latere rassen is het belangrijk ook de volgende generaties wortelvlieg op te volgen daar een zware aantasting uw bewaring in het gedrang kan brengen. Uw wortelen gaan van smaak veranderen en kunnen gaan rotten. 

BLADLUIZEN OP SIERPLANTEN

Momenteel zijn er op verschillende (sier)planten bladluizen waar te nemen. Door het warme weer van begin mei groeien de populaties zeer sterk zodat door hun massale aanwezigheid redelijk wat schade kan veroorzaakt worden. Schade uit zich in misvormde scheuten, uitblijven van bloei, uitscheiding van honingdauw enz. Aanwezigheid van vliegen, wespen en/of mieren die afkomen op de zoete uitscheidingen kunnen de aanwezigheid van bladluizen verraden.

VERWELKINGSZIEKTE

Verwelkingsziekte of Verticilium om het eens met een moeilijk woord te zeggen kan voorkomen op verschillende bomen en/of struiken. De meest gevoelige planten zijn bolcatalpa, bolacacia, bolesdoorn, linde en enkele bolvormen van sierkers (Prunussoorten). Naast deze boomsoorten is ook Clematis zeer gevoelig. Daar de schade (zie foto’s) pas laat op het seizoen merkbaar is willen we u met dit bericht duidelijk maken dat het moment is aangebroken om NU te behandelen. Verwelkingsziekte zorgt namelijk voor een verstopping van de vaatbundels zodat er geen sapstroom meer mogelijk is. Dit geeft het typische beeld alsof de plant aan het verwelken is. Dit kan beginnen met een enkele tak maar al snel uitbreiden zodat de volledige plant zal afsterven. Daar de ziekte binnentreedt via de wortels is het raadzaam om bij bovenvermelde plantensoorten alle wortelbeschadigingen te voorkomen.

WITZIEKTE OP APPELBOMEN

Momenteel zijn de eerste symptomen zichtbaar van witziekte bij appel. Lang niet alle variëteiten zijn even gevoelig. Witziekte is een schimmelziekte die kiemt door het vocht (de dauw) dat ’s morgen op de bladeren hangt (de bladnatperiode) maar zich dan sterk ontwikkeld bij zeer droog en warm weer zoals we de laatste dagen mogen meemaken.

KOMMASCHILDLUIS

Deze kleine schildluizen kunnen voorkomen op Buxus, Pachysandra en appel. Deze kleine op mossel gelijkende schildjes vindt men vooral terug op de takken en de twijgen van de buxus. Bij extreme aantastingen kunnen hier en daar schildluizen voorkomen op de bladeren. Omdat de schade altijd van binnenuit de plant begint, wordt deze parasiet over het algemeen veel te laat opgemerkt. Deze schildluis is NIET te vergelijken met dopluizen op Taxus, Ilex, … . Voor deze laatsten is het nog veel te vroeg om te behandelen. De volwassen kommaschildluizen leggen in de loop van oktober eieren en deze ontluiken in de loop van de maand mei. De eiafleg van dopluizen moet nog beginnen. Op dit moment kan een behandeling worden gedaan met een contactmiddel.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen