MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Schimmelziekten in het gazon

4700 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Schimmelziekten in gazons


Gazons kunnen geplaagd worden door allerlei ziekten. Gazonschimmels gedijen veelal op dezelfde types van grassen, zodat het graszaadmengsel van belang kan zijn om bijvoorbeeld continu heroptredende aantastingen te voorkomen. Graszaadmengsels met weinig ziektegevoelige rassen zijn hierbij van belang. Sterke grasmengsels zijn bijvoorbeeld RIPARO, ACTIVO, ...

Over het algemeen is een slechte gezondheidstoestand van het gras de oorzaak van schimmelziekten. Oorzaken liggen o.a. bij een onjuiste bemesting (lees eenzijdige chemische bemesting), botte maaimessen, slechte bodemstructuur, automatische beregening op verkeerde momenten, …

Bladschimmels voorkomt men door te zorgen voor een gezond gazon met correct onderhoud !

Frequent voorkomende schimmelziekten in Vlaanderen zijn “rooddraad”, “sneeuwschimmel” en “dollarspot”. Hierbij een beschrijving.


• “Rooddraad” (Corticium fuciformis ; Laetisaria fuciformis) is herkenbaar aan de misvormde, dode grassprietjes die zich kunnen groeperen in snel uitbreidende, onregelmatige vlekken bij dauw. Het eerste symptoom is het verschijnen van bruingeel verkleurende grassprieten. Dode of geïnfecteerde bladeren komen in de aangetaste delen van het gazon willekeurig voor tussen gezonde bladeren. Bij vochtig weer (hoge luchtvochtigheid) is er vorming van rode myceliumdraden, beginnend op de bladtoppen. De ziekte duidt op armoede : het ontbreekt het gras aan voeding (vnl. stikstof; ook beetje K, P en Ca). De gevormde rode schimmeldraden kunnen door voeten of grasmachine worden verspreid waardoor de infectie nog verder uitbreidt. Rooddraad komt vooral voor op roodzwenkgras. Bestrijding gebeurt preventief door een evenwichtige bemesting na te streven (bodemanalyse !) en niet te beregenen in de late namiddag. Helpen deze preventieve maatregelen niet dan moet men ingrijpen met het genezend middel ROVRAL SC. Herbehandelen na 14 dagen kan soms nuttig zijn.  


• “Sneeuwschimmel” (Fusarium nivale; Microdochium nivale), ook vaak “winterfusarium” genoemd, veroorzaakt pleksgewijs lichtgele vlekken die vrij vlug grijswit verkleuren. Het gras ligt dan volledig uitgeloogd en met de bladeren aan elkaar gekleefd plat op de grond. Bij vorming van schimmelsporen is er zelfs een rozige schijn waar te nemen over de vlekken.

Deze gazonziekte treedt vooral op bij koel, donker en vochtig weer, in hoofdzaak in de winter. Vaak onder de sneeuw, maar dit is geen noodzaak. De schimmel woekert wel sterkst bij bewolkt weer : hoe minder UV-licht, hoe liever hij het heeft. Meestal is de ziekte het gevolg van slechte beluchting en slechte drainage van de bovenlaag. Grassoorten zoals struisgras, roodzwenkgras, beemdgrassen en soms ook raaigrassen worden erdoor aangetast. Indien de ziekte zich voordoet grijpt men in met het genezend middel ROVRAL SC.


• “Dollar-spot” (Sclerotinia homeocarpa) veroorzaakt zeer kleine vlekken van slechts enkele cm doorsnede. Bij ernstige besmetting kunnen de afzonderlijke vlekken zich verenigen tot onregelmatige patronen. Bij dauw of hoge luchtvochtigheid is het typisch doorschijnend witte, spinnenwebachtige mycelium bovenaan tussen de grassprieten zichtbaar.

Vaak denken tuinbezitters dat deze webben toebehoren aan echte spinnen, maar niets is minder waar. Nauwkeurige controle van de besmette bladeren maakt de diagnose gemakkelijk : het blad versmalt en vertoont een stroachtig gekleurde ‘brandvlek’ met een roodachtig bruin uiteinde aan het gezonde weefsel. Gelukkig wordt ook deze gazonziekte succesvol bestreden met het genezend middel ROVRAL SC.

Andere soms optredende gazonschimmels zijn ‘Anthracnose’ (Colletotrichum graminicole), bladvlekkenziekten (Drechslera spp.; Curvularia spp.; Bipolaris spp.), ‘take-all-patches’ (Gaeumonomyces graminis), grijze sneeuwschimmel (Typhula sp.), Pythium, ...

Een preventieve bespuiting kan best worden uitgevoerd tussen half oktober en begin december, indien men vreest voor een aantasting. Bij het inzetten van ROVRAL is het belangrijk om weten dat dit middel een contactwerking heeft. Dit betekent dat men alle aangetaste delen van het gazon goed moet bevochtigen met het aangemaakte spuitmengsel. Na regenachtige perioden herhaalt men best de behandeling om het succes te optimaliseren.

Auteur: Ir. Koen Linskens (Edialux)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen