MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Tagetes als aaltjesbestrijder en groenbemester

17678 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Tagetes of 'Afrikaantjes' komen helemaal niet uit Afrika maar zijn afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika. De landen in Oost-Afrika zijn wel belangrijk voor de productie van Tageteszaad.

tagetes3b.jpg

Er zijn diverse soorten maar het zijn vooral volgende soorten die toegepast worden:

  • Tagetes patula
  • Tagetes erecta
  • Tagetes minuta

 

De Afrikaantjes zijn een effectieve en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode tegen bodemaaltjes. Dat ontdekte een bloembollenkweker reeds in 1953. De beste aaltjesbestrijding wordt bekomen met de T. patula. Ze zijn echter niet tegen alle aaltjessoorten even effectief en worden dan ook enkel ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Deze vormen een probleem in de akkerbouw, groenteteelt, boomteelt, fruitteelt, bloembollenteelt. Ze komen vooral voor op zandgronden en veroorzaken schade door verlies aan kwaliteit en groeiremmingen. Cysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, stengelaaltjes en Trichodoriden worden niet afgedood. De werking bestaat erin dat binnen de wortels van de Tagetes, na het binnendringen van de aaltjes, onder invloed van thiofenen, zuurstofradicalen worden gevormd die dodelijk zijn voor de aaltjes.

Van T. patula worden vooral de variëteiten ‘Single Gold’, ‘Sparky’ en ‘Sunset Giant’ gebruikt. Deze soorten worden ingezaaid nadat het vorstgevaar volledig is geweken (na half mei). De bodem moet volledig onkruidvrij zijn (de aaltjes zouden namelijk op het onkruid kunnen overleven). Pas na zo’n 14 dagen komen ze op. Tijdens deze kiemperiode moet vooral onkruidgroei voorkomen worden want onkruid vermindert de werking van de Tagetes De teelt moet zo’n drie à vijf  maand in bloei staan. Na de eerste flinke nachtvorst sterft het gewas snel af en kan het worden ondergewerkt of ingefreesd. Best is om het boven de grond af te maaien en dan onder te werken.

Naast het bestrijden van aaltjes dragen Tagetes ook bij tot het verrijken van het organisch materiaal (humus) in de bodem. Het zorgt voor een goede bodemstructuur en waterdoorlaatbaarheid. Het is ook bekend dat Tagetes een goed 'vanggewas' is voor stikstof.

(met dank aan Mark Calle van Calle Plant Wetteren)

tagetes5b.jpg

1 reactie

  • Omer D. Omer D. interessant :)
    Zaterdag 19 Maart 2016 om 23:06

Log in om een reactie te plaatsen