Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Taxuskever

1669 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Taxuskever - Otiorhynchus sulcatus

Kleine lapsnuitkever - Otiorhynchus ovatus

Gevlekte lapsnuitkever - Otiorhynchus singularis

Cyclamenlapsnuitkever - Otiorhynchus rugosostriatus


Orde: Coleoptera (kevers en torren)
Familie: Curculionidae (snuitkevers)

Dit kleine kevertje van ca. 10 mm lang van bruinzwart tot zwart is een zeer schadelijk insect zeker in het larvestadium. De volwassen kevers die verschijnen vanaf mei vreten voornamelijk aan bladeren maar soms ook aan jonge scheutjes. De schade van de ’s nachts actieve kevers aan de bladeren is zeer typisch aan de bladrand en men spreekt van ‘hapschade’ door taxuskevers. Vanaf juni worden de eerste eitjes afgezet in de bodem in de nabijheid van plantenwortels waardoor de uitkomende witte larven onmiddellijk over voedsel beschikken. Ze beschadigen dikkere wortels en de wortelhals waardoor de planten slecht groeien tot zelfs afsterven. De larven verblijven tot het voorjaar in de bodem en volwassen larven hebben een typische kromming waardoor ze goed herkenbaar zijn. Bestrijding moet men uitvoeren op jonge larven, op oudere is het zeer moeilijk. Waardplanten zijn: Azalea, Taxus, Cyclamen, Fuchsia, Rhododendron, Hydrangea, coniferen en talrijke éénjarigen.

Bestrijd de lapsnuitkever zo nodig met het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis meidis. Dit is een natuurlijke vijand van de kever en in de handel verkrijgbaar. De aaltjes zoeken actief naar de larven van de lapsnuitkever en dringen deze binnen. Ze voeden zich met de inhoud van de larven, waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze bacteriën zetten gastheerweefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes. De keverlarven sterven binnen enkele dagen. Voor een goede werking moet de bodemtemperatuur tussen 12 en 25 graden Celsius liggen. De beste bestrijdingstijdstippen zijn het voorjaar (april - mei) en het najaar (augustus - september). Op vochtige grond toepassen en voor minimaal 1 week vochtig houden. Een alternatieve nematode is Steinernema kraussei die de taxuskeverlarven reeds aanvalt bij temperaturen rond 5°C.

MEER INFO