Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Toekomst Paardenkastanje bedreigd ?

302 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers • Zaterdag 1 April 2006 Volg Eddy G.

De werkgroep Paardenkastanje peilt via een enquête naar de ernst en de verspreiding van de bloedingsziekte bij de Paardekastanje in Vlaanderen. Een informatiefolder is beschikbaar bij het Agentschap voor Natuur en Bos.


Bloedingsziekte bij Paardenkastanje

Sinds enige tijd komen uit verschillende hoeken van het land steeds meer meldingen van Paardenkastanjes die wegkwijnen. Ze zijn aangetast door de ‘bloedingsziekte’, zo genoemd omdat aangetaste bomen vochtplekken op de stam vertonen van waaruit een bloedkleurige vloeistof lekt. De overlevingskansen van een zieke Paardenkastanje lijken zeer gering. De indruk bestaat dat de ziekte ook in Vlaanderen sluipend toeneemt. Ook elders in West-Europa is de bloedingziekte aan de orde, maar de precieze oorzaak is voorlopig niet gekend. Het is daarom noodzakelijk zeer alert de evolutie van dit fenomeen na te gaan. Dreigen we deze algemeen voorkomende en om zijn esthetische waarde belangrijke boomsoort voor tuinen, parken en openbare aanplantingen te verliezen ?


Enquête moet ernst en verspreiding in kaart brengen

Om de verspreiding en de ernst van de ziekte in kaart te brengen wordt een grootscheepse enquête opgezet bij de Vlaamse gemeenten, bij de boomverzorgers, de tuinaannemers en de boomkwekers. De bevraging gebeurt aan de hand van het ‘meldingsformulier bloedingsziekte Paardenkastanje’. Er wordt onder meer gepeild naar de geografische verspreiding, het aantal beschadigde bomen, de aard van de schade.

De enquête gebeurt onder toezicht van de werkgroep Paardenkastanje, die is opgericht om de evolutie van de ziekte op te volgen. De Werkgroep functioneert op vrijwillige basis en bestaat uit vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld, de Vlaamse administratie en de beroepssector. 

De enquêteformulieren kunnen worden gedownload op www.paardenkastanje.be

Lees ook dit aansluitend artikel.Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen