MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Veilig omgaan met bestrijdingsmiddelen.

733 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Wanneer plaagdieren komen opzetten in de tuin zoekt de hobbytuinder zijn toevlucht tot bestrijdingsmiddelen. Hoewel de wetgeving op de ontwikkeling van deze producten zeer streng is en milieubewustzijn, veiligheid en kwaliteitscontrole begrippen zijn waar de sector meer dan ooit mee wordt geconfronteerd, vinden wij het wel nuttig om enkele voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften te overlopen.

Algemeen

Het uitvoeren van een chemische bestrijding moet steeds als het ultieme redmiddel aanzien worden. Het bestrijden van ziekten, plagen of onkruiden dient te gebeuren rekening houdend met al de factoren die meespelen bij de ontwikkeling ervan. Voor zover mogelijk moet de voorkeur gegeven worden aan een biologische of een geïntegreerde bestrijding waarbij rekening gehouden wordt met alle natuurlijke factoren die meespelen.

Waaraan zich houden bij het toepassen van een bestrijdingsmiddel.

 1. Lees steeds de gebruiksvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen zoals vermeld op de verpakking van elk bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik. Het kan gebeuren dat verschillende handelsproducten, op basis van eenzelfde werkzame stof, niet voor dezelfde doeleinden erkend zijn. We vestigen er tevens de aandacht op dat de giftigheid van producten op basis van eenzelfde werkzame stof kan verschillen. Voor elk middel dient de gebruiker zich te houden aan de voorwaarden die bij de erkenning werden opgelegd.
 2. De gebruiksvoorwaarden (teelt, dosis, toepassingstijdstip) zoals vermeld op de verpakking zijn het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Het aanwenden van een lagere dosis kan de efficiëntie van de bestrijding sterk verminderen. Het gebruiken van een hogere dosis dan voorgeschreven werkt onnodig kostenverhogend en kan leiden tot het overschrijden van de residutolerantie. Tevens kan dit een bedreiging vormen voor het milieu
 3. Houdt u zorgvuldig aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Ze zijn er niet om u het werken te bemoeilijken maar om u te beschermen.
 4. Het is steeds nuttig de bijsluiter voor de geneesheer bij te houden en een familielid of kennis op de hoogte te houden van de door u gebruikte produkten. Bij eventuele ongevallen kan deze eenvoudige voorzorgsmaatregel kostbare tijd besparen voor de behandelende geneesheer.
 5. Bereken steeds zo exact mogelijk de hoeveelheid spuitvloeistof die u nodig hebt. Draag er zorg voor geen waterlopen te bezoedelen. Vernietig de lege verpakkingen op de voorgeschreven wijze, wanneer een ophaalsysteem georganiseerd is, dienen de lege verpakkingen zorgvuldig uitgespoeld en ingeleverd te worden op de verzamelpunten.

 

Bescherming van de gebruiker

Welke ook de aard zij van het middel of de soort behandeling, zij die omgaan met bestrijdingsmiddelen of ze gebruiken, moeten de volgende bescherming dragen. Aanbevolen hiervoor zijn:

 • een waterdichte overall,
 • rubberhandschoenen,
 • een beschermende bril (of masker),
 • rubberlaarzen.

 

De gebruiker zal vermijden gedurende de behandeling :

 • te roken, te drinken of te eten,
 • zich de ogen of mond te wrijven,
 • langdurig door giftige stoffen besmette kleren te dragen.

 

Na het werk moet de gebruiker zich steeds zorgvuldig wassen en eventuele kwetsuren, zelfs de kleinste, ontsmetten. De werkkledij moet ook zorgvuldig gereinigd worden.

Bepaalde middelen zijn zodanig giftig dat zij voorbehouden zijn aan erkende gebruikers. Het gaat om alle middelen die ingedeeld zijn in klasse A.

Bescherming van het leefmilieu

Volgende essentiële gegevens zijn te eerbiedigen ter vrijwaring van het leefmilieu:

 • alleen gewasbeschermingsmiddelen aanwenden voor zover dit noodzakelijk is,
 • de middelen gebruiken voor die doeleinden waarvoor ze bestemd zijn,
 • de aanbevolen toepassingsdosis nauwkeurig naleven,
 • de uiterste gebruiksdata voor de oogst strikt naleven,
 • verpakkingen uitspoelen, de resten over het behandeld perceel verspuiten en de lege verpakking weergeven met een erkende ophaaldienst.

 

Bescherming van de verbruiker

Na een behandeling evolueren de toegediende middelen onder invloed van verschillende factoren. De maximum toegelaten gehalten aan residuen en de veiligheidstermijnen (ook wachttermijn genoemd naar de tijdspanne tussen de laatste behandeling en de oogst) dienen strikt nageleefd te worden.

Bescherming van de omstaanders

De gebruiker is verantwoordelijk voor het toegepaste product en dient erover te waken dat dit niet terchtkomt op naastliggende percelen, tuinen, woningen, ...

Over veilig werken met bestrijdingsmiddelen lees je ook meer op deze WEBSITE (Klik op 'Info voor de gebruiker')

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen