MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Vossenklemmen

3394 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

Wij wonen aan het nieuwe natuurgebied ‘De Blakers’ in Langdorp (Vlaams Brabant). Dit nieuwe natuurgebied ontstond twee jaar geleden na het slopen van een groot deel van een oud dennenbos. Ik zag het met gemengde gevoelens gebeuren, enerzijds omwille van het oude bos zelf, en anderzijds omwille van mijn vermoeden van een verschuiving van de dieren van het bos naar de smalle bufferzone die grenst aan de woningen. Een natuurgebied zo kort bij de ‘beschaafde wereld’, het brengt miserie mee.  

Felix

De lage opkomst tijdens de informatieavonden van Natuurpunt (inwoners van drie woningen uit een straat van een veertigtal woningen) versterkte mijn vrees (column natuurbehoud). Die vrees is na twee jaar een schrijnende realiteit geworden. Op verschillende plaatsen is de omheining langsheen de grens van het natuurgebied met de woonzone doorgeknipt. Wandelaars worden verrast door jagers, die met drijfjacht (verboden!) op herten jagen in het kleine gedeelte van het bos dat nog is overgebleven. Hun loertoren staat aan de rand van het bos en geeft uitzicht op de kale vlakte van het natuurgebied, zodat het makkelijk is vanuit die toren het door drijfjacht opgejaagde hert neer te schieten. Mensen klagen dat de buizerd kortbij hun woning op houtduiven jaagt. Ze vragen zich af of die buizerd hun kleine kinderen niet zal aanvallen. ‘Dat men die eens afschiet’, krijg je als antwoord wanneer je hen wil geruststellen. Ze beseffen niet dat, eens de roofvogels weg, er een wildgroei aan houtduiven zal komen wat een overlast aan duivenpoep meebrengt. Tja, de opmars van de teek, de ratten in de beek, de marterachtigen en de vos die wel een kippetje lust…het is allemaal de schuld van de ‘groenen’.

Enkelen gingen zover tot het promoten van vossenklemmen, want ‘de vossen zijn door de groenen uitgezet’. Zelfs als niet-groene kan je geen redelijk gesprek meer met hen voeren. Je bent voor of tegen hen. Het is zoals extreem rechts of extreem links: er is geen middelmaat meer. Ben je Vlaams, dan ben je racistisch. Tuinier je ecologisch, dan ben je een linkie-winkie. Wat als, zoals in mijn geval, je je Vlaams voelt en ecologisch wilt tuinieren? Een racistische linkie-winkie? De redelijkheid is zoek!

De bewoners van dit platteland zijn niet rijp voor een natuurgebied. Dit is het platteland op zijn platst: oppervlakkig, niet bereid om ook maar enige moeite te doen om iets te begrijpen en vijandig. Zou het niet beter zijn om mensen af te zonderen van de natuur, in beveiligde, met tralies ommuurde woonblokken, ver weg van fauna en flora die ze als overlast beschouwen? Ik vraag het me de laatste dagen meer en meer af, vooral na de noodzaak van dit schrijven, want twee weken geleden gebeurde het volgende: Onze gecastreerde kater Felix kwam, na 5 dagen afwezigheid, thuis met een rottende, geamputeerde voorpoot. Twee andere buurtkatten zijn, na weken, nog steeds spoorloos.

De veearts stelde in het geval van Felix een duidelijk diagnose van een afgesnoerde poot door het vastzitten in een zware klem. Zijn linkervoorpoot werd geamputeerd tot aan de schouder. Toen de draadjes werden verwijderd (na tien dagen) vertelde de veearts dat er die week nog drie gevallen zoals Felix waren geweest. Met een bewijs van de veearts deden we aangifte bij de politie. Ook telefoneerden we met de boswachter. Het gesprek leverde het volgende op: ‘Fabels zoals het uitzetten van vossen en reeën zijn hier schering en inslag. Het uitzetten van deze dieren is strafbaar, en dit sinds jarenlang. Het is een natuurlijk verschijnsel dat, sinds de bescherming van de vos, de vossenpopulatie terug stijgt en er een verschuiving optreedt naar naburige bossen. Hier melding van maken is van belang zodat er naar een oplossing kan gezocht worden. Wanneer je tuin grenst aan een natuurgebied, is het niet verstandig om pluimvee te houden. Het is lokaas en het trekt de kleine roofdieren aan. Het gebruik van klemmen, stroppen en gifaas is strafbaar door de wet en geeft een gruwelijke, langzame dood aan dieren. In illegale stroppen en klemmen belanden veelal andere dieren dan deze waar de overbelaste persoon mee te maken heeft. Omwille van dit feit en de dagenlange doodstrijd, is het dan ook terecht dat deze streng verboden zijn.’   

Mag ik een oproep doen aan iedereen die overlast heeft van vossen of kleine marterachtigen om contact op te nemen met de boswachter of de milieudienst van zijn gemeente/stad? Zij geven deskundige raad. In sommige gevallen, zoals wanneer je tuin grenst aan een natuurgebied, kan je een schadevergoeding krijgen van de gemeente wanneer je overlast hebt. Alstublieft geen vossenklemmen. Ze zijn gevaarlijk en brengen veel leed mee. 

Vandaag is het mijn kat. Morgen uw kat/hond? Volgende week een spelend kind/kleinkind?

Greet Berghmans

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen