MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Clem B.

Domaine Hertenduin - de eerste zorgen - landgoed BERKENRODE - de heirbaan

 Blog  •  Gemaakt op: 27 Jan 2016

Nu de grenzen van de landen van Europa zijn overkomen en de zekerheden niet meer liggen bij de nationale eenheid blijkt het een behoefte van de mensen te zijn geworden de begrenzingen van hun woongebied op een vernieuwde wijze vast te stellen. Toen wij nog leefden in stamverband lagen de grenzen van de veiligheid van de eigen omgeving aan de horizon en aan de rand van het bos. En toen er alweer namen voor de woonplaatsen en versterkte hoeven kwamen werd die begrenzing verbonden met de mogelijkheden van vervoer, te voet of met een paard en wagen of een voorgespannen os. Toen er dan landsheren kwamen die hun mensen bescherming en veiligheid moesten bieden verplaatste deze ridderschap zich te paard. En toen er het besef van tijd werd toegevoegd spraken deze mensen van het aantal uren gaans en met de meer gebaande wegen kwam daar ook gevoel voor windrichting nog bij.

In de tijd van de supercommunicatie en het vervoer door de lucht of in een automobiel meenden de wijzen onder ons dat grenzen niet meer nodig zouden zijn en dat men zijn goederen evenzogoed in landschappen zich kon kopen die voorheen gerekend werd tot het buitenland.

Maar toen mijn grenzen in beleving een gebied gingen beslaan van meer dan 2000 mijlen verder in het kwadraat terwijl de brievenbus die 50 meter van mijn voordeur minder en minder nuttig lijkt, toen werd het kennelijk tijd dat mensen zich opnieuw hun wereld met zijn  eigen grenzen gingen beleven en wat lag er meer oor de hand dan dat zij de ogen opsloegen en eens omzich heen gingen zien, of er aan het einde van die lange straat die wij Europa zijn gaan noemen niet nog een grensbeleving is te vinden die ons terug kan geven onze eigenheid van tijd en plaats. 

Het hervinden van de plaatsbepaling vormt het begin van de handeling waarin wij zo'n eigenheid en veiligheid opnieuw kunnen ontdekken. Als door een wonder daarin verder geleid beleef ik sinds een aantal jaren reeds de grenzen van mijn woonomgeving als die eigen wereld die ik de mijne noem waar het bij de noodzakelijk aan te brengen grenzen in het eindeloze landschap altijd wel om is gegaan. De werelden van het Europese continent en de over de zee te hervinden eilanden staan voor grote opgaven waarvoor reeds investeringen in energie en tijd tesamen zijn gemaakt. 

foto: Huis Nieuw-Berkenrode

 

 

 

Alle notities

Reageer