MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

HOLHEID bij aardappels

 Blog  •  Gemaakt op: 11 Sep 2016

Holle aardappels zijn een gevolg van een groeistoornis.
Sommige rassen zijn gevoeliger voor holheid dan andere. Dat zul je zelf moeten uittesten.
Dit fenomeen doet zich meer voor op zandgrond dan op leem-, kleigrond.
Opletten met een teveel aan stikstof.
Stengeldichtheid speelt hier ook een rol. Hoe meer stengels per plant hoe meer aardappels hoe minder dik ze zullen worden.
Meer poters per plantgat of grotere poters bevorderen de stengeldichtheid.
Bijv. :
Maat 28/35 : 2½ kg bevat ± 100 knollen (7 stengels per 2 poters)  
Maat 35/50 : 2½ kg bevat ± 45 knollen  (5 stengels per poter) 

Maar veelal is het ook te wijten aan een foutief gebruik van meststoffen.

Op humusrijke grond is een jaarlijkse, organische bemesting met bijv. stalmest meer dan voldoende als stikstofbemesting.
Extra aanvullen met Patentkali ± 50g/m², de helft tijdens het planten en de andere helft tijdens het aanaarden.
Patentkali is een delfstof uit de zoutmijnen die gebruikt wordt als meststof en bevat : 30% kalium, laag zoutgehalte en ook 10% magnesium. 
Patentkali mag ook worden toegepast in de biologisch-dynamische en ecologische land- en tuinbouw
Verse kippen- of duivenmest zijn te mijden omwille van het te hoge gehalte aan stikstof en veel chloor.

Werk je enkel met samengestelde meststoffen dan is de samenstelling van belang. 
Bijv. :  N    P    K  
         12 + 12 + 15 
gebruik dan ± 100g/m² tijdens het planten. Aangevullen met patentkali zoals hierboven beschreven.
Voor arme/lichte grond extra bijmesten met ± 30g/m² samengestelde meststof tijdens het aanaarden.

Aardappelen hebben ook kalk nodig voor een optimale opbrengst.
Als niettegenstaande een correcte bemesting en het gebruik van patentkali de loofontwikkeling niet goed is dan schort er iets met de Ph.

Elke grond is verschillend. Organische bemesting (voorgaande frequentie) is van belang.
Lichte grond is extra kaliumbehoeftig. Zwaardere gronden bevatten meer kalium. 
Humusrijke gronden leveren ook meer stikstof aan.

 

Alle notities

1 reactie

  • Joseph S. Joseph S. Hubert,
    bedankt voor deze gegevens, zal daar zoveel mogelijk rekening mee houden !!!
    Dinsdag 13 September 2016 om 10:37