MijnTuin.org

Cookieverklaring

Welkom op Mijntuin.org. Deze cookieverklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie over jou verzamelen met behulp van cookies en andere volgtechnologieën wanneer je onze website bezoekt.

Laatste update cookieverklaring: 08.02.2022

Hoe kan je cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Cookies kan je via de browserinstellingen op je computer weigeren of verwijderen. De wijze hoe dit kan gebeuren verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de handleiding en helpfunctie van je browser. Deze instellingen moet je steeds per browser en per computer/apparaat apart instellen!

  • Cookie instellingen Internet Explorer
  • Cookie instellingen Chrome
  • Cookie instellingen Firefox

Als je niet wilt dat je gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kan je de Google Analytics Opt-out Browsers Add-On installeren. Deze add-on laat Google Analytics weten dat je bezoekgegevens niet verzameld mogen worden.

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website slecht of niet functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

Gebruiken we andere volgtechnologieën?

Logbestanden

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Welke persoonsgegevens?

Concreet verzamelen we: Tijdstip, bezochte pagina, Browser, IP adres

Voor welk doel gebruiken we je gegevens?

Deze verwerking is essentieel om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. We gebruiken deze technische gegevens om de functionaliteit, het gebruiksgemak en de veiligheid van onze website te verbeteren. Op basis van de gegevens van alle bezoekers van de website kijken we ook na hoeveel bezoekers we hebben per maand, wanneer het bezoek plaatsvindt, welke pagina’s het meest bezocht worden en met welke browser en of er problemen optreden tijdens een websitebezoek.

Welke bewaartermijn?

Wij hanteren een standaardbewaartermijn van 3 maanden voor de logbestanden.

Wil je ons een vraag stellen of je recht op inzage, correctie, bezwaar, beperking of verwijdering uitoefenen?

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over jou verzamelen door middel van cookies. Ook kan je je gegevens kosteloos laten verbeteren of wissen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze kan je terug vinden in de instellingen van je browser. Je hebt ook het recht om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan je gedateerd en ondertekend verzoek richten via e-mail:info@Mijntuin.org of schriftelijk naar: ET Groep BV, Fraterstraat 111, 9820 Merelbeke.

Alvorens we je aanvraag kunnen behandelen, dienen we een goed begrip te hebben van de informatie die je precies zoekt. Daarom vragen we je om in je verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Wij hebben een maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Houdt er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederland is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en voor Frankrijk is dit La Commision Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze cookieverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in deze verklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we jou hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.