MijnTuin.org

Over ons

Mijntuin.org is een online platform dat ontstond tussen enthousiaste internetgebruikers met een passie voor planten en tuinieren.
Het doel is om onze tuin virtueel met onze omgeving te kunnen delen.

Via deze weg hopen we aan kruisbestuiving te kunnen doen, niet alleen om kennis uit te wisselen maar ook om prachtige tuinen van anderen te ontdekken.

Het MijnTuin.org team, Dieter De Weirdt, Lieven Gekiere en Maarten Cammaert

Hoe is het idee gegroeid?

Het begon allemaal op Twitter. Als fervente sociale-media gebruikers wilden Lieven Gekiere, Dieter De Weirdt en Maarten Cammaert niet alleen hun sociale leven delen, maar ook het leven in hun tuin in kaart brengen.

Toch was het web anno 2010 voor het tuingebeuren nog zeer passief.
De gebruiker gaat zelf op zoek naar antwoorden op zijn tuinvragen of problemen.
Om hier verandering in te brengen trokken ze hun stoute schoenen aan, en wouden ze een nieuwe weg bewandelen.

Konden ze een systeem ontwerpen dat gepaste informatie automatisch naar de gebruiker stuurt?
...MijnTuin.org was geboren!

Groene Hosting

MijnTuin.org is uiteraard erg begaan met het milieu. Daarom kiezen we resoluut voor groene hosting.
Het datacentrum waar MijnTuin.org gehuisvest is maakt voor haar energievoorziening enkel gebruik van groene energie !
Dit wil zeggen dat de aangeleverde energie volledig verkregen is door gebruik te maken van zonnepanelen en windenergie. Naast het gebruik van groene energie is de opbouw van het datacentrum zo gebeurd dat het energieverbruik zo laag mogelijk ligt.