MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Een bloemenweide is wat natuurbeheerders een hooiland noemen. Bloemenweiden of hooilanden bestaan uit meerjarige planten en dit is meteen ook het grote verschil met een bloemenakker (die bestaat uit éénjarige planten). Bloemenweiden kunnen op verschillende manieren verkregen worden. Enerzijds kan men er voor kiezen enkel te maaien en te wachten op soorten die vanzelf in het grasland komen. Anderzijds kan men ervoor opteren te beginnen met kale grond en alles inzaaien.

Bloemenweides trekken heel wat dieren aan. Vooral de diversiteit aan insecten is enorm. Op één scherm van Wilde peen zullen al snel een 10-tal soorten insecten te zien zijn: kevers, zweefvliegen en bijen. Naast de planten die mooie grote bloemen maken, zijn ook de kleinere planten of de minder mooie planten van belang. Brandnetels zijn bijvoorbeeld de waardplant van vlindersoorten als de Kleine vos en de Dagpauwoog. Ook grassoorten zijn belangrijk voor insecten, want veel insectensoorten eten gras. Je zal zien: tijdens de zomer bruist een bloemenweide van het leven.

Eigenschappen

Deze plant heeft nog geen eigenschappen