MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Hortensia 'Merveille Sanguine'

Hydrangea macrophylla 'Merveille Sanguine'

Foto: Hortensia 'Merveille Sanguine'

D�e� �H�y�d�r�a�n�g�e�a� �m�a�c�r�o�p�h�y�l�l�a� �M�e�r�v�e�i�l�l�e� �S�a�n�g�u�i�n�e�,� �i�n� �h�e�t� �N�e�d�e�r�l�a�n�d�s� �o�o�k� �T�u�i�n�h�o�r�t�e�n�s�i�a� �g�e�n�o�e�m�d�,� �b�l�o�e�i�t� �i�n� �d�e� �p�e�r�i�o�d�e� �v�a�n� �j�u�l�i� �t�o�t� �e�n� �m�e�t� �S�e�p�t�e�m�b�e�r� �e�n� �l�a�a�t� �u� �d�a�n� �g�e�n�i�e�t�e�n� �v�a�n� �p�r�a�c�h�t�i�g�e� �r�o�z�e� �b�l�o�e�m�e�n�.� �I�n� �d�e� �h�e�r�f�s�t� �v�e�r�k�l�e�u�r�t� �h�e�t� �b�l�a�d� �n�a�a�r� �e�e�n� �f�r�a�a�i�e� �o�r�a�n�j�e�r�o�d�e� �t�o�t� �w�i�j�n�r�o�d�e� �k�l�e�u�r�.� �D�e� �p�l�a�n�t� �w�o�r�d�t� �t�u�s�s�e�n� �d�e� �1�0�0� �e�n� �1�2�0� �c�m� �h�o�o�g�.�

Eigenschappen

Winterhard
Ja
PH
Zuur
Vochtigheid
Vochtig
Licht
halfschaduw
Evergreen
Bladverliezend