Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Ui 'Elody'

Allium cepa 'Elody'  • 

Foto: Ui 'Elody'

Deze ajuin is een bosui met een donkergroen blad. Zowel de ajuin als het loof kan worden geconsumeerd.

Teeltwijze
De ajuin 'Elody' kan worden gezaaid van februari tot september en van augustus tot maart voor een overwinteringteelt. De zaden worden 0,5 tot 1 cm diep gezaaid in eenkweekbak. De rijenafstand bedraagt 10 cm.


Verzorging
Deze ajuin 'Elody' bedekt de bodem amper, waardoor er regelmatig onkruid moet worden gewied. Het is noodzakelijk om het onkruid te verwijderen, omdat de ajuinenanders worden overwoekerd door onkruiden. Er wordt het best met de hand gewied. Tijdens het schoffelen bestaat de kans dat het oppervlakkige wortelgestel of de ui zelf worden beschadigd. Bij beschadiging aan deze ajuin 'Elody', komen geuren vrij die deuienvlieg aantrekken. Het wieden gebeurt het best bij overtrokken weer. Een mulchlaag rond de ajuin 'Elody' zal onkruidgroei onderdrukken.

Oogsten
In de loop van de zomer valt het loof van de ajuin 'Elody' plat en begint het op te drogen. De ajuinen mogen worden geoogst als het loof voor 2/3 afgestorven is. Te vroeg oogsten zorgt voor een lagere opbrengst, want tussen het omvallen van het loof en het volledig afsterven, neemt de opbrengst toe met 10 à 15%. De ajuin 'Elody' zal minder lang bewaren als er te laat wordt geoogst. Het oogsten gebeurt tussen juni en november of tussen maart en mei.

Bewaren
Bij het oogsten worden de beschimmelde uien onmiddellijk verwijderd. De overgeblevenajuinen 'Elody' worden uitgespreid op een droge, goed ventilerende plaats. Ongeveer na 1 week zijn de ajuinen goed droog en kan het resterende verdorde loof met de hand worden verwijderd. Vervolgens worden ze in bakjes gelegd of opgehangen in een droge, ventilerende ruimte.

Gebruik
Ajuinen kunnen zowel gestoofd als rauw worden geconsumeerd. Het loof van de ajuin 'Elody' kan in een salade worden gebruikt.
Ze kunnen ook voor niet- consumptie gerichte doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als schoonmaakmiddel of voor hun geneeskrachtige werking. Een welgekend middeltje is het verlichten van een verkoudheid door een halve ui onder je bed te leggen voor het slapengaan.

Eigenschappen

Hoogte
1 - 40 cm