MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

  • IJsbloem 'Jewel of Desert' bemesten

    • Van begin Maart tot begin April     Eenmalig

      Bij succulenten (vetplanten) is het belangrijk dat de groei niet te veel gestimuleerd wordt omdat de plant dan niet meer rechtop groeit en kan omvallen. Met andere woorden de celwanden moeten stevig zijn waarvoor kalium nodig is. De waterhuishouding bij succulenten is op een ingenieuze manier geregeld. Dit is nog een reden om een hogere kalium dan stikstof gift te geven aangezien kalium een efficiente waterhuishouding stimuleert. Fosfor is in deze formulering relatief hoog, omdat alle soorten een goede stimulans kunnen gebruiken voor hun wortelstelsel. Bij de citrus is fosfor tevens belangrijk voor het aanmaken van vruchten en het laten rijpen van deze vruchten. Voor een bonsai is het doorgaans moeilijk om voldoende voeding binnen te krijgen via de wortels, vandaar een stimulans voor de wortels met wat extra fosfor. De hogere kalium is goed voor de vertakking en de waterhuishouding van de plant. Advies samenstelling: N2+P5+K5 tot maximaal N6+P8+K8

  • IJsbloem 'Jewel of Desert' bloeien

    • Van midden Mei tot eind Augustus