Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Bekalken

Van eind April tot begin Juli    · eenmalig

Om de opbrengt te verhogen kan tijdens de bloei met kalksalpeter bijgemest worden.

In onze shop