Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Foto: Zomereik

Zomereik
Foto: Zomereik

In de lagere school leerden we al hoe we de twee inheemse eikensoorten konden onderscheiden: de Zomereik heeft blaren Zonder steeltje, de blaren van de Wintereik hebben Wel een steeltje.

Maar eigenlijk is het nog makkelijker: de zomereik komt (nog) veel voor, de wintereik (Quercus petraea) vind je nog nauwelijks.

De zomereik wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van de biodiversiteit die door een inheemse plant wordt ondersteund: In, op en rond een zomereik leven tot 300 verschillende andere organismen, terwijl de Amerikaanse eik (Quercus rubra) in onze streken aan nauwelijks 50 andere levensvormen een geschikt onderkomen biedt.

Eigenschappen

Hoogte
200 - 1000 cm

In de webshop