MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Gewoon bronmos

Fontinalis antipyretica

Foto: Gewoon bronmos

Fontinalis antipyretica groeit in allerlei type wateren, mits niet te voedselarm. In voedselarme vennen is de soort dan ook (vrijwel) afwezig. In praktijk wordt de soort vooral gevonden in grote wateren, in kanalen en sloten en zelfs in veelal onder water staande delen van moerasbossen. In Nederland groeit de soort vooral in stilstaand water maar bronmos kan ook in stromende beken worden aangetroffen. Vaak hechten de planten zich dan aan hout of stenen. In stilstaand water van sloten, veenplassen, duinplassen, rietvelden, vijvers en kanalen zweven de planten meestal vrij in het water en kunnen daar massavegetaties vormen. Gewoon bronmos kan uitdroging verdragen, mits niet te langdurig. Fontinalis antipyretica is gevoelig voor de waterkwaliteit; het geeft de voorkeur aan niet verontreinigd, matig voedselrijk water en kan snel verdwijnen bij verslechterende waterkwaliteit. Kapsels zijn niet zeldzaam maar lastig te vinden; als ze aanwezig zijn is dat vaak massaal.

Eigenschappen

Hoogte
1 cm
Kleur
Vochtigheid
Nat
Licht
Zon