Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Kuifvleugeltjesbloem

Polygala comosa

Foto: Kuifvleugeltjesbloem

http://waarnemingen.be/soort/photos/2680

http://waarneming.nl/soort/view/2680

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifvleugeltjesbloem

http://wilde-planten.nl/kuifvleugeltjesbloem.htm

Uit den heen en weer gebogen wortelstok komen een of eenige boogvormig opstijgende stengels, die tamelijk dicht bebladerd en onbehaard zijn. De onderste bladen zijn eirond-langwerpig, de hoogere lancetvormig, grooter, alle zijn zeer kort behaard.

De bloemen staan in veelbloemige, ineengedrongen, eindelingsche trossen en zijn vuilrose, zelden wit of blauw, Iedere bloem heeft aan haar voet 3 schutbladen, waarvan het middelste bij het opengaan der bloemen langer dan de bloemsteel is en voor den bloeitijd boven de bloemen uitsteekt, terwijl de beide andere even lang als de bloemsteel zijn. De vleugelachtige kelkbladen zijn langwerpig, 3-nervig, de zijnerven hebben slechts enkele netvormig verbonden aderen. Eerst staan de bloemen rechtop, later zijn zij afstaand, nog later neigen zij naar beneden. De vleugelachtige kelkbladen zijn eerst niet zoo groot als de bloemkroon, later zijn zij langer dan deze. Het onderste bloemkroonblad heeft een veelspletig aanhangsel. De tros is langer en dichter dan bij de vorige soort, doch de bloemen zijn kleiner. 7-30 cM. Mei-Juli.

Voorkomen in Europa en in Nederland

De plant komt in Europa aan boschkanten en op grazigen zand- en heidegrond, liefst op kalkhoudenden grond voor en heeft haar Noordwestgrens in Duitschland. Toch is zij bij ons op loss gevonden, natuurlijk in Zuid-Limburg (Valkenburg, Oud-Valkenburg, bosch bij Cau).

Polýgala = van het grieksche polus: veel en gala: melk, hetgeen er op slaat, dat het gebruik dezer planten het melkgevend vermogen van het vee zou vermeerderen.

comósa = kuifdragend.

Bron; blz. 388, deel 2 van de Flora van Nederland 1909-1911 (3 delen) door H. Heukels.

Eigenschappen

Hoogte
1 - 30 cm
Kleur
  •   
Winterhard
Ja
PH
Kalkrijk
Vochtigheid
Normaal
Licht
Zon
halfschaduw
Evergreen
Bladverliezend