Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Bemesten

Van begin Maart tot begin April    · eenmalig

Organische meststof als de eerste blaadjes bovenkomen

Om goed te bloeien hebben Narcissen minstens een halve dag zon nodig. Soms horen we dat Narcissen na enkele jaren niet meer bloeien. De oorzaak is vrijwel altijd ondiep planten, waardoor de wortels niet voldoende vocht kunnen opnemen. Een andere reden is verarmde grond. Het is om die reden een goed idee om gedurende het planten wat compost of oude mest door de grond te werken. Voor extra voeding kan vroeg in het voorjaar of vlak na de bloei een langzaam werkende mest in korrelvorm worden gegeven. Het loof van Narcissen blijft na de bloei nog wekenlang groen. Wanneer u wilt dat ze ook volgend jaar bloeien, mag het blad pas worden verwijderd als het is afgestorven. Bij het verwilderen van Narcissen plant men de bollen verder uit elkaar dan in de tuin. Dit laat vermeerdering toe. Plant ze in onregelmatige patronen voor een natuurlijk effect. Op die wijze kunnen Narcissen jaren achtereen bloeien. Narcissen doen het ook goed in potten en het zijn prima snijbloemen.
Plant grote bollen 15cm diep, 15cm apart.
Plant kleine bollen 10cm diep, 10cm apart.

In onze shop