MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Kropsla 'Gaardenier'

Lactuca sativa 'Gaardenier'  • 

Foto: Kropsla 'Gaardenier'

Kropsla Gaardenier is een lekkere malse en forse zomersla. Gaardenier Kropsla is bovendien traag schietend en dus lang oogstbaar!

Zaden van de Kropsla Gaardenier van februari - maart zaaien op een zaaibed onder glas, of vanaf half maart tot begin augustus direct in de vollegrond in regels.

Zaaien onder glas op zaaibed of in een zaaibakje : februari – maart
Zaaien buiten op zaaibed of ter plaatse in volle grond : half maart – begin augustus

  • Zaaitemperatuur : 12 – 15°C
  • Zaaidiepte : 0,5cm
  • Kiemduur : 7 – 14 dagen
  • Verspenen : zodra de eerste 2 echte blaadjes gevormd zijn (ca 5cm)
  • Uitplanten : 5 – 6 weken na de uitzaai
  • Plantafstand : de aanbevolen tussenafstand bedraagt 30 x 30cm
  • Standplaats : normale tuingrond
  • Begin oogst : ca 2 maanden na het zaaien

1) Zaaien onder glas in een zaaibakje of op een zaaibed :
Zaai in de aangegeven periode in een zaaibakje gevuld met vochtige zaaigrond. Strooi de zaden zo gelijk mogelijk uit. Bedek met zaaigrond zodat de zaden op de aangegeven zaaidiepte liggen en druk licht aan. Zorg voor een zo constant mogelijke temperatuur, dit geeft een betere kieming. Dek het zaaibakje af met huishoudfolie of een deksel. Houd na het zaaien en tijdens het kiemen de grond vochtig met een vernevelaar.
Zodra de jonge zaailingen opkomen, de huishoudfolie of het deksel van het zaaibakje beetje bij beetje verwijderen.
Wanneer aan de kiemplantjes de eerste 2 echte blaadjes verschijnen, mag er verspeend worden. Met verspenen wordt bedoeld het overzetten van de plantjes in een ander zaaibakje of potje op een grotere onderlinge afstand, ongeveer 5cm. Gebruik hiervoor een verspeenstokje.
Zodra de jonge plantjes voldoende beworteld zijn, kan u ze uitplanten.
**Houd rekening met de aanbevolen plantafstanden. Met de vermelding (bijvoorbeeld) 40 x 30cm wordt bedoeld: een afstand tussen 2 rijen van 40cm, en een afstand tussen 2 plantjes van 30cm. Het eerste getal wijst op de afstand tussen de rijen. Het tweede getal wijst naar de afstand tussen 2 planten.

2) Zaaien op een zaaibed in volle grond :
Kies voor een zaaibed een beschutte plaats in de halfschaduw. Maak de grond onkruidvrij, goed los en fijn. Strooi de zaden zo gelijk mogelijk uit en bedek met grond zodat de zaden op de aangegeven diepte liggen.
Houd het zaaibed de eerste dagen vochtig en vooral onkruidvrij.
Na opkomst plant u de plantjes uit op hun definitieve plaats.
vervolg vanaf 1**

3) Zaaien ter plaatse :
Maak de grond onkruidvrij, goed los en fijn. Span een touw of leg een lat of plank zodat u een mooi, recht geultje kunt trekken om de zaden in te leggen. Bedek de zaden nadien met een fijn laagje aarde zodat ze op de aangegeven diepte liggen. Druk aan met een hark of een plankje. Begiet heel voorzichtig of benevel met de tuinslang. Zet aan het begin van de rij een plantenetiket met de naam van de groente.
Uitdunnen : Meestal liggen de zaden in de rij dichter bij elkaar dan nodig. Dun uit door 1 op de 2 planten te oogsten en de andere te laten verder groeien.
vervolg vanaf 1**

Tip :
1) Door te zaaien onder glas van eind augustus tot oktober, kan men nog lang in het najaar de jonge blaadjes oogsten.
2) Sla gaat in kiemrust bij meer dan 25°C.
3) Is er nog vorst; dek dan af met vliesdoek. Jonge slaplantjes kunnen wel tegen een graadje nachtvorst, volwassen sla niet.
4) Bij het uitplanten niet te diep planten geeft een betere kropvorming.

Eigenschappen

Deze plant heeft nog geen eigenschappen