MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

 • Alpenaardbei 'Red wonder' bloeien

  • Van eind April tot begin Juli

   De aardbei is zelfbestuivend, waardoor geen kruisbestuiving nodig is. Een goede bestuiving door wind en/of insecten is echter noodzakelijk voor het verkrijgen van goedgevormde, volledig uitgegroeide vruchten. Bij de doordragende rassen heeft gedurende de gehele zomer bloemaanleg, bloei en vruchtzetting plaats. Bij sommige rassen kan de bloemaanleg in een erg warme zomer meer of minder stagneren. Bij deze rijkbloeiende rassen worden van iedere bloeiwijze meestal slechts de eerste drie tot vijf vruchten geoogst. Daarna wordt de bloemstengel met hieraan nog onrijpe vruchten verwijderd om de vruchtgrootte op peil te houden. Voor een goede vruchtzetting is een goede bestuiving van belang. Niet alleen wind, maar ook bijen en hommels zijn belangrijk voor een goede bestuiving.

   De rode of oranje-rode vrucht is een opgezwollen bloembodem met daar bovenop de geel gekleurde zaadjes (dopvruchtjes) en is dus een zogenaamde schijnvrucht.

   Bron: http://www.wilfriedrobert.be

 • Alpenaardbei 'Red wonder' oogsten

  • Van begin Mei tot begin Augustus     Eenmalig

 • Alpenaardbei 'Red wonder' planten

  • Van eind Juli tot eind Augustus     Eenmalig

   We streven voor een aardbeiteelt in vollegrond, zonder plastiekoverkapping naar 3 à 4 planten per m2. Bij teelt in grote tunnels streven we naar 6 planten per m2.

   We planten een dubbele rij op een plastiekstrook van 120 cm, waarvan een gedeelte ingegraven is. De dubbele rij aardbeien hebben een onderlinge afstand van 60cm. De afstand tussen de twee buitenste rijen van twee bedden is 90 cm. De afstand in de rij is 33cm.

   Indien we voldoende ruimte hebben kunne we ook het éénrijig systeem toepassen. We planten hierbij op stroken plastiek van 70 cm . Daarbij planten we in de rij op slechts 25 cm en tussen de rijen op 90 cm.
    

 • Alpenaardbei 'Red wonder' stekken

  • Van begin Augustus tot eind Augustus     Eenmalig

   Eerst en vooral dient opgemerkt dat om heel mooie aardbeiplanten te bekomen het meest ideale is de bloemen van een aantal planten te verwijderen, zodat geen vruchten gevormd worden en de uitlopers alle energie voor zich hebben.

   Vanaf half juni zien we de uitlopers tevoorschijn komen. Op dat moment (dwz juist na de pluk) maken we de aarde tussen de rijen goed los en leggen de uitlopers hierop, ook enkele weken later leggen we nogmaals de uitlopers op de goede plaats.

   Na het uitleggen van de uitlopers is het interessant om te beregenen indien niet direct neerslag verwacht wordt.

   Omstreeks 15 augustus is dan het moment gekomen om de planten te rooien. We gebruiken best de planten die als eerste op de uitloper staan. We maken de grond rondom de plant los en halen de plant uit de grond. Onmiddellijk daarna moet er geplant worden. Laat zeker de wortels niet uitdrogen, dek ze af met een vochtige doek.

   Het nadeel van de hierboven beschreven methode is dat de planten soms nog niet genoeg beworteld zijn tegen dat de plantperiode eraan komt. Ook is er veel verschil in grootte tussen de planten.