MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!
Foto: Appel 'Zari'

Groeit in 4 tuinen

Latijnse naam
Malus domestica 'Zari'
Variëteit van
Sierappel (algemeen) (Malus domestica)
Hoogte
1 - 1000 cm
Planten tags

Algemene omschrijving

Planten
Net zoals zijn ouders, Elstar en Delcorf, is Zari een sterke groeier. De bomen mogen dus zeker niet te diep geplant worden (oculatie­hoogte 15 cm boven de grond).
De plantafstand bedraagt 1 m tot 1.25 m in de rij. Op groeikrachtige grond mag niet te kort geplant worden.
Na het planten de koppen niet inknippen. De zwaardere takken kunnen on­deraan ingeknipt worden om verkaling tegen te gaan.
Sterke en steile takken worden best onmiddellijk weggenomen op een hieltje, de andere takken de eerste jaren uitbuigen.

Snoei
Steile takken geven weinig fruit. Ze worden best weggenomen op een hieltje met het oog op de vorming van vlakke 1-jarige takken.
Op percelen met sterke groei is het aangewezen om de gesteltakken niet te klikken. Dit creëert nog meer groei. Op dergelijke percelen moet men enkel zetten en zeker het 1-jarig hout niet inknippen.
Op zwakgroeiende percelen, bijvoorbeeld bij zware herinplant, kan het wel aangewezen zijn om te klikken.

Bestuiving
Zari is een late bloeier. Om een goede overlapping te hebben van de bloei van Zari met die van bestuivers wordt aangeraden Golden Hornet te combineren met Hillieri of Malus Evereste. Bovendien is het nodig om voldoende bestuivers te planten. Wij raden aan meer bestuivers te planten dan gewoonlijk.

Vruchtzetting
Als gevolg van een sterke groeikracht is het mogelijk dat er onvoldoende bloembot wordt aangemaakt. Ook wanneer de bestuiving niet optimaal is, zal de productie te laag blijven, waardoor de groei verstrekt wordt. Bovendien werd op rijke gronden bij sommige telers een gebrek aan vruchtzetting vastgesteld. Op dergelijke percelen raden wij sterk aan om een vruchtzettende bespuiting uit te voeren in de bloei met 0.50 l/ha Novagib of 300cc Promalin (19g/l Gibberelline A4+7 en 19 g/l 6-Benzyladenine) waar toegelaten, anders is ook wortelsnoei mogelijk.

Bemesting
Vòòr het planten
Om na het planten een goede start te bekomen wordt er best voor het planten champignonmest of een gelijkaardige organische meststof ingewerkt (40 E N/ha). Dit bevordert tevens de bodemstructuur. Door de trage N-vrijgave van champignonmest moet er in het voorjaar slechts een halve dosis N (20 E/ha) gegeven worden. Champignonmest verhoogt het risico op magnesiumgebrek. Wij raden aan dit op te vangen met een kieserietbemesting kort na het planten.

Vanaf het 2de groeijaar
Zari is groeikrachtig. Daarom kan men de stikstofbemesting best beperken.
Op percelen met een goed behang kan een extra kaliumbemesting begin juli een nog betere kleuring geven.
Op percelen met een zwak behang wordt best geen extra kalium gegeven om eventuele problemen met stip (calciumgebrek) te vermijden.

Oogst
De pluk van Zari valt rond Delcorf en zijn mutanten. Zari moet geplukt worden wanneer de blos helder-rood gestreept is en de achtergrondkleur geelgroen. De zetmeelwaarde is dan 3 - 4 (eufrin kaarten, schaal 1-10). Ondanks dit hoge zetmeelgehalte is Zari perfect oogstrijp wanneer de kleur aanwezig is. Zari wordt dus op kleur en niet op zetmeelwaarde geplukt!

Berichten over deze plant