MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Grote muur

Stellaria holostea  • 

Foto: Grote muur

Foto: Grote muur
Foto: Grote muur

Namen
Nederlands: Grote muur (Grootbloemige muur, Grootbloemmuur)
Frysk: Grutte mier
English: Greater Stitchwort (Addersmeat)
Français: Stellaire holostée
Deutsch: Echte Sternmiere
Wetenschappelijk: Stellaria holostea
Familie: Anjerfamilie, Caryophyllaceae

Beschrijving
Afmeting: 15 tot 50 cm.
Levensduur: Overblijvend.
Bloeimaanden: April t/m juni.
Stengels: De ruwe, slappe stengels zijn vierkantig. De plant vormt grote plakkaten.
Bladeren: De donkergroene, tot 8 cm lange bladen zijn stijf, smal langwerpig, spits en niet gesteeld. De rand en de middennerf zijn ruw behaard. De schutbladen zijn ook aan de rand groen.
Bloemen: IJe bloeiwijzen met witte, 1½ tot 3 cm grote bloemen. De kroonbladen zijn tot de helft gespleten en 2 keer zo lang als de 6 tot 8 mm lange kelkbladen.

Biotoop
Bodem: Vrij zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, humushoudende, zwak zure tot kalkhoudende grond (vaak op leemhoudend zand).
Groeiplaatsen: Loofbossen, heggen, bosranden, struikgewas, hakhout, houtwallen, licht beschaduwde bermen, spoorbermen, langs greppels en hellingen.

Verspreiding
Wereld:


Het meest in Europa, behalve in grote delen van het Middellandse-Zeegebied en Scandinavië. Ook in West-Azië en Noordwest-Afrika.

Nederland: Vrij algemeen in Zuid-Limburg, in het oosten en midden van het land en in het aangrenzende rivierengebied. Vrij zeldzaam in de Hollandse duinen. Elders zeer zeldzaam. Niet in het noordelijk zeekleigebied en in Zeeland.

België: Algemeen, maar zeldzaam in het kustgebied en oostelijk Brabant.

Wetenswaardigheden
Geperst sap werd vroeger tegen oogaandoeningen gebruikt en volgens de tekenleer hielp de plant bij het genezen van steken in de zij en botbreuken. Grote muur werd ook beschouwd als een metgezel van de duivel. De oude naam Slangenbloem duidt op het geloof dat wie de bloem plukte door een adder zou worden gebeten. Een andere volksnaam was Sterretje, de bloem werd in verband gebracht met de Ster van Bethlehem en Paaszondag.

beschrijving van www.wilde-planten.nl

Eigenschappen

Hoogte
15 - 50 cm
Kleur