MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!
Foto: Moerasvaren

Groeit in 24 tuinen

Latijnse naam
Thelypteris palustris
Andere benamingen
Aspidium palustre, Aspidium thelypteris, Dryopteris thelypteris, Lastrea palustris, Lastrea thelypteris, Nephrodium thelypteris, Nephrodium thelypteroides, Polystichum thelypteris Thelypteris thelypteroides, Thelypteris thelypteroides subsp. glabra
Hoogte
0 - 1000 cm

Algemene omschrijving

Bladeren: De kale bladeren staan verspreid, maar soms enkele dichter bij elkaar. De eerste onvruchtbare bladeren (15-60 cm) verschillen van de latere vruchtbare bladeren (tot 1 meter). Ze zijn langwerpig, aan de voet afgeknot, dubbel veerdelig en kort toegespitst. De deelblaadjes zijn zittend, diep ingesneden en met een smalle vleugel langs de bladspil. De randen van de onvruchtbare bladdelen zijn meestal vrijwel kaal. De deelblaadjes van de vruchtbare bladeren zijn langer dan die van de onvruchtbare bladeren. Vruchtbare deelbleedjes hebben een omgeslagen rand. De vruchtbare bladdelen zijn vrijwel kaal tot gewimperd.

Vruchten: Sporen. De ronde sporendoosjes bevinden zich halverwege de middennerf en op de rand op de zijnerven. Het dekvliesje is klein, teer, rond tot niervormig en valt vroeg af. De sporenhoopjes zijn voor een groot deel bedekt door de omgeslagen bladrand.

Bodem: Zonnige tot halfschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot vrij  voedselrijke, zwak zure grond, vooral op laagveen, maar ook op stenige plaatsen.

Groeiplaatsen: Moerassen en waterkanten (veenmoerassen, beekmoerassen, regelmatig gemaaid zuur en venig rietland, kleine verlandende wateren, poelen en spoorsloten en in verlandende veenplassen op drijftillen), bossen (moerasbossen), ruigten, zeeduinen (duinvalleien), heide (langs heidevennen), bossen (langs bosgreppels) en soms op gracht- of sluismuren.

  • Plantdiepte 50 - 70 cm.
  • Water boven de wortels 0 - 10 cm.
  • "Zone B"

Berichten over deze plant