Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Bemesten

Van midden April tot eind Juli    · elke 3 maanden

Bemesten van u palm doet u met Osmocote balletjes voor groene planten (dit is langzaam afbrekende meststof) of met gedroogde koemestkorrels. Eerste gift in April, de 2e in Juli. Bemest een palm niet teveel, hooguit 1 plastic koffiebekertje voor een kleinere palm en 2-3 plastic koffiebekertjes voor een grote palm.

De bladeren van palmen kunnen lichtgeel worden, terwijl de bladaanzet langs de stengel wel groen is. Dit verschijnsel is een gevolg van ijzergebrek. Ijzergebrek (chlorose) treedt vooral op als de grond kalkrijk is of een hoge pH (zuurgraad) heeft. Een gift ijzer is dan op zijn plaats.

Op gronden die juist lichtzuur tot zuur zijn (lage pH), kan een palm magnesiumgebrek vertonen. Ook in dit geval wordt de bladkleur lichtgroen tot gelig groen. Een bemesting met magnesium is dan nodig.

In onze shop