Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Snoeien

Van begin September tot begin Oktober    · eenmalig

Takken verwijderen die naar het midden van de boom toe groeien.

Droge en dode takken verwijderen.

Waterloten verwijderen.

Wildopslag van de onderstam verwijderen

Te dikke takken bovenaan de stam of harttak verwijderen.

In onze shop