MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Echt knoopkruid

Centaurea jacea  • 

Foto: Echt knoopkruid

Echt knoopkruid
Foto: Echt knoopkruid
Foto: Echt knoopkruid

Beschrijving
Afmeting: 30 cm tot 1,2 meter.


Levensduur: Overblijvend.


Bloeimaanden: Juni t/m september.


Wortels: Een wortelstok.


Stengels: De rechtopstaande of soms opstijgende stengels zijn dun maar onder de hoofdjes verdikt. Ze zijn al of niet vertakt, kaal tot spinragachtig behaard en dof donkergroen. Ze vormen zeer korte uitlopers.


Bladeren: De bladeren zijn kaal tot spinragachtig behaard. Verder varieren ze van lijnvormig, langwerpig tot eirond of scheef ruitvormig. Ze kunnen een vrijwel gave rand heben, maar ook kunnen ze bochtig veervormig zijn gespleten. De rozetbladeren zijn breder dan de stengelbladeren.


Bloemen: De allenstaande, 2 tot 6 cm grote bloemhoofdjes zijn roodpaars of heel soms wit. De randbloemen zijn soms groter en stralend. De omwindselbladen hebben een bruin tot bijna zwart aanhangsel, dat door een vernauwing van de rest van het omwindselblad is afgescheiden. Het kan gaafrandig, onregelmatig ingescheurd of diep en regelmatig kamvormig ingesneden zijn.

Een absolute topper bij vlinders !

Vruchten: De zaden kunnen al of niet vruchtpluis van borstelharen hebben.

Biotoop
Bodem: Zonnige, zelden licht beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, maar weinig of niet bemeste, zwak zure tot kalkrijke grond (leem, mergel, lichte klei en humusrijk of lemig zand).


Groeiplaatsen: Bergweiden, duingrasland, vrij schraal grasland, kalkgrasland, bermen, dijken, grazige ruigten, iets ruderale plaatsen, spoorbermen, klippen en bosranden.

Eigenschappen

Hoogte
10 - 120 cm
Kleur
Winterhard
Ja
PH
Kalkrijk
Vochtigheid
Droog
Licht
Zon
Evergreen
Bladverliezend