MijnTuin.org

Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

 • Daglelie 'Court Magician' bloeien

  • Van midden Juni tot eind Oktober

   Hosta's worden vooral in tuinen aangeplant en verzameld omwille van hun blad.
   De bloemen die in de zomer verschijnen zijn voor vele liefhebbers bijkomstig en worden zelfs vaak weggeknipt. Nochtans hebben ook de bloemen hun charmes : er zijn een groot aantal Hosta's waarvan de bloemen een heerlijke geur verspreiden, de kleuren van de bloemen zijn er in alle kleurschakeringen gaande van zuiver wit tot diep paars, er bestaan verschillende bloemvormen en ook in de bloemstengels is er een verscheidenheid in vorm en kleur. Zeker voor de kwekers onder de hostaliefhebbers is de bloem van cruciaal belang omdat het belangrijkste onderdeel ervan de voortplantingsorganen zijn, noodzakelijk voor het vormen van zaad.

   Hostabloemen zijn tweeslachtig, wat wil zeggen dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen bezitten. De bloemen zijn via kleine steeltjes, in een meestal hangende maar soms ook staande positie, verbonden met de bloemstengel. Het steeltje ontstaat uit een schutblad dat zich aan de bloemstengel bevindt. Het bloemdek van de Hosta bestaat uit zes bloembladen die tepalen worden genoemd omdat het onderscheid bij de Hosta tussen petalen (kroonbladen) en sepalen (kelkbladen) uiterst miniem is. Het mannelijk gedeelte van de bloem bevat zes meeldraden, die bestaan uit een helmdraad en een helmknop, waarin zich het stuifmeel bevindt. De stamper is het vrouwelijk voortplantingsorgaan van de hostabloem die gevormd wordt door het vruchtbeginsel dat zich vlakbij het steeltje bevindt en waaruit een stijl vertrekt die buiten het bloemdek eindigt met een stempel die een kleverige stof bevat waaraan later de stuifmeelkorrels kunnen ontkiemen.

   Naargelang de variëteit bloeien Hosta's gedurende drie weken in de periode tussen midden juni en eind oktober in kleuren van zuiver wit tot fel paars. Van H. plantaginea en zijn variëteiten wordt aangenomen dat ze de mooiste bloemen hebben : ze zijn puur wit en aangename geurend. H. 'Aphrodite' heeft zelfs dubbele bloemen (met een extra set tepalen), doch bloeit zelden in onze streken omwille van de beperkte hoeveelheid zonlicht. De Hosta's uit de families van H. sieboldiana en H. tokudama hebben ook bijna witte, doch niet-geurende bloemen en dragen een vaal lavendel streepje aan de binnenkant van de tepaal (zoals bijvoorbeeld H. 'Elegans' en H. 'Love Pat'). De Hosta's uit deze groepen hebben meestal kortgesteelde bloemen, die net boven het blad uitkomen, dit in tegenstelling tot de meeste andere Hosta's die toch langere bloemstengels hebben. Zo kan de stengel van H. 'Tenryu' bijvoorbeeld tot meer dan twee meter hoog worden.

   Bron: http://www.hostapassie.be

 • Daglelie 'Court Magician' overwinteren

  • Van eind Oktober tot eind December     Eenmalig

   Hosta's tijdens de herfst en de winter

   De herfst is het seizoen waarin de Hosta het bovengronds voor bekeken houdt. De bladeren die vanaf de lente prachtig en trots de tuin opvrolijkten sterven af. In eerste instantie zijn de geel tot bruin verkleurde bladeren nog wel best genietbaar, vooral in contrast met de overige nog groene beplanting, doch hoe korter de winter nadert, hoe troostelozer ze er gaan bijliggen, tot ze tenslotte helemaal zullen vervallen en de bladeren afsterven. Veel tuiniers laten het echter zo ver niet komen en ruimen zo snel mogelijk het afgestorven blad van de Hosta, maar ook dat van bijvoorbeeld de schaduwgevende bomen in de omgeving, op.
   Naast het esthetische karakter voorkomt dit bovendien eventuele ziektes die verspreid kunnen worden door ongedierte dat zich maar al te graag vestigt tussen de afgestorven bladeren.

   Anderen wachten met opruimen tot de volgende lenteschoonmaak in de tuin en geven zo aan de Hostaneuzen, die in de vroege lente reeds gedeeltelijk bovengronds verschijnen, wat bescherming tegen late nachtvorst. Andere voordelen van het uitstellen van de opkuis zijn het voorkomen van onkruidvorming en het gemakkelijker onthouden van de plaats waar de Hosta geplant werd.
   Herfst kan ook synoniem staan voor vele regenbuien. Hosta's houden van vochtige omstandigheden doch vereisen toch wat doorlatende grond zodat de wortels niet voortdurend in het water zouden staan, wat zou kunnen leiden tot wortelrot.

   De winter is het koudste seizoen met veel vriesdagen. Ook daar heeft de Hosta in onze contreien geen last van. Integendeel zelfs want de plant heeft juist behoefte aan lage temperaturen om te kunnen genieten van een rustperiode, waarin de plant stopt met groeien. Die rustperiode, met een constante koude grond en temperaturen onder 5 graden Celsius gedurende een periode van minstens 42 dagen, is absoluut noodzakelijk opdat de Hosta later in een optimale conditie aan de groeiperiode kan beginnen. De meeste Hostasoorten verdragen met gemak vriestemperaturen tot -40 graden Celsius.
   Dit alles geldt ook voor Hosta's in potten. Vele mensen hebben de neiging om de potten met Hosta's in de winter in een beschutte plaats onder te brengen uit vrees dat de plant zou bevriezen. Dit is absoluut niet nodig en zelfs te vermijden want de betere weersomstandigheden gaan de Hosta juist uitnodigen om de rustperiode over te slaan. Dit fenomeen, gecombineerd met de eventuele droogte, is vaak ook aanleiding tot rottende en stervende planten. Hosta's in potten blijven dus best buiten tijdens de winter op voorwaarde echter dat de pot vorstbestendig is. Een goede keuze van potten is dus een absolute vereiste.

   Het enige waarvoor opgelet moet worden is dat Hosta's in potten niet té nat mogen overwinteren. Voldoende afwateringsgaten moeten toelaten dat het water zich niet verzamelt op de bodem van de pot en verhinderen dat wortelrot zal ontstaan. Bij langdurige regen is het aanbevolen om boven de Hostapotten toch een dekzeil te plaatsen om te verhinderen dat er te veel vocht in de grond zou blijven gedurende een te lange periode. Ook bij veel sneeuwval is dit aangewezen, vooral als de sneeuw daarna gaat ontdooien en de grond met water zal overbelasten.

   Al bij al weinig Hostazorgen dus tijdens de maanden dat de tuin er wat triester gaan bijliggen. Terwijl de plant rust en energie opdoet tegen de volgende lente is dit eveneens het geval voor de Hostaliefhebber.  

   Bron: http://www.hostapassie.be